nagrania / Stacja Literatura

Europejskie Forum Literackie: „Mecenat dla literatury”

Bagio Guerra

Krzysztof Żwirski

Maja Pflüger

Ryan van Winkle

Zofia Król

Zapis debaty Europejskie Forum Literackie: "Mecenat dla literatury" z udziałem Biagio Guerry, Ryana van Winkle'a, Mai Pflüger, Krzysztofa Żwirskiego oraz Zofii Król w ramach festiwalu Stacja Literatura 22.

Realizacja: Jakub GOLIS

O AUTORACH

Bagio_Guerra_foto
Bagio Guerra

Poeta, performer, menedżer kultury. Odpowiedzialny za program literacki SabirFest – festiwalu kultury śródziemnomorskiej organizowanego na Sycylii.

Krzysztof ŻWIRSKI
Krzysztof Żwirski

Maja.Pflüger
Maja Pflüger

Wicedyrektor wydziału kultury i edukacji w departamencie Stosunków Międzynarodowych Europy z Państwami Sąsiednimi w Fundacji im. Roberta Boscha, gdzie odpowiada m.in. za program grantowy dla autorów, fotografów i filmowców Crossing Borders oraz program tłumaczeniowy Building Literary Bridges.

Stacja_Literatura_GRAFIKI__Portrety15
Ryan van Winkle

Poeta, performer, krytyk i menedżer kultury. Odpowiedzialny za program literacki Highlight Arts. Organizował festiwale i warsztaty translatorskie m.in. w Syrii, Pakistanie i Iraku. Mieszka w Edynburgu.

Zofia_Król_foto
Zofia  Król

Urodziła się w 1980 roku. Redaktorka, krytyczka i historyczka literatury. Zastępczyni redaktora naczelnego i redaktorka działu literatury internetowego magazynu o kulturze dwutygodnik.com. Obroniła doktorat w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN na temat kategorii uwagi w fenomenologii francuskiej i XX-wiecznej poezji polskiej i amerykańskiej. Autorka recenzji i esejów. Mieszka w Warszawie.

Filmy autora

20_NAGRANIA__John ASHBERY__Tribute to John Ashbery

Tribute to John Ashbery

Drażniące przyjemności Asja Bakić Bagio Guerra Bogusław Kierc Dawid Mateusz Joanna Mueller John Ashbery Kacper Bartczak Llŷr Gwyn Lewis Lynn Suh Marcin Sendecki Radosław Jurczak Roman Honet Ryan van Winkle Szymon Słomczyński Tomasz Bąk

Spotkanie autorskie „Tribute to John Ashbery” w ramach festiwalu Stacja Literatura 22.

WIĘCEJ