Todorović w przekładzie Kornhausera i Siewior na Stację Literatura 25

18/02/2020 zapowiedzi

Świnia jest najlepszym pływakiem Miroljuba Todorovicia w przekładzie Jakuba Kornhausera i Kingi Siewior to druga po Wyspie na Księżycu Williama Blake’a w tłumaczeniu Tadeusza Sławka pozycja z nowego cyklu Biura Literackiego „Klasycy europejskiej poezji”. Projekt uzyskał wsparcie unijnego programu „Kreatywna Europa”, w którym wydające swoje książki w Stroniu Śląskim wydawnictwo zostało wyróżnione za jedną z najciekawszych europejskich inicjatyw przekładowych. 

 

BL055C~1

 

Świnia jest najlepszym pływakiem Miroljuba Todorovicia w przekładzie Jakuba Kornhausera i Kingi Siewior to druga po Wyspie na Księżycu Williama Blake’a w tłumaczeniu Tadeusza Sławka pozycja z nowego cyklu Biura Literackiego „Klasycy europejskiej poezji”. Projekt uzyskał wsparcie unijnego programu „Kreatywna Europa”, w którym wydające swoje książki w Stroniu Śląskim wydawnictwo zostało wyróżnione za jedną z najciekawszych europejskich inicjatyw przekładowych.

 

Miroljub Todorović to urodzony w 1940 roku i związany od wielu dekad z Belgradem najważniejszy neoawangardowy poeta serbski, prozaik, eseista, performer, artysta multimedialny, inicjator i teoretyk sygnalizmu, trendu literacko-artystycznego z końca lat 60. XX wieku, będącego częścią poszukiwań europejskiego konceptualizmu drugiej połowy XX wieku. Twórca poezji komputerowej, gestualnej, obiektów poetyckich, propagator zbliżenia sztuki i nauki, odnowiciel dadaizmu i surrealizmu na gruncie literatury środkowoeuropejskiej.

 

Zbiór Świnia jest najlepszym pływakiem pokazuje wszystko to, co najlepsze w poezji Todorovicia – pełne energii i swobodnych skojarzeń wiersze o strukturze rządzącej się modelami kombinatorycznymi, ale i prawem przypadku. Absurdalne zbitki słowne dialogują tu z terminologią naukową, strzępy medialnej nowomowy idą w parze z precyzyjnie wychwyconym ulicznym hałasem, fascynacja językowymi oczywistościami akompaniuje nowatorskiej strukturze. Moc performatywna tych wierszy-manifestów i plakatów-poematów czyni z tej poezji – przywodzącej na myśl dzieła dadaistów i konkretystów – kamień milowy w rozwoju sztuki konceptualnej.

 

Urodzony w 1984 roku Jakub Kornhauser to poeta, eseista, tłumacz, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Jest współzałożycielem i członkiem Ośrodka Badań nad Awangardą na Wydziale Polonistyki UJ. Wydał cztery tomy poezji. Za Drożdżownię z 2015 roku został wyróżniony Nagrodą im. Wisławy Szymborskiej. Tłumaczy z języka francuskiego, rumuńskiego i serbskiego. Mieszka w Krakowie.

 

Kinga Siewior (rocznik 1986) to literaturoznawczyni i tłumaczka. Jest współpracowniczką Katedry Antropologii Literatury i Badań Kulturowych w Ośrodku Badań nad Kulturami Pamięci (Uniwersytet Jagielloński). Zajmuje się zjawiskami z pogranicza fotografii i literatury, geopoetyką, środkowoeuropejskimi politykami i poetykami pamięci oraz mariażami dwudziestowiecznych ideologii z literaturą. Także mieszka w Krakowie.

 

Z wyjątkiem kilku wierszy opublikowanych w czasopismach literackich (i trudno dostępnych) twórczość Miroljuba Todorovicia nie była wcześniej tłumaczona na język polski. Nowa inicjatywa obchodzącego swoje dwudziestopięciolecie Biura Literackiego ma na celu przybliżanie polskim czytelnikom twórczości poetyckiej najważniejszych europejskich twórców. Kontynuuje „poszukiwania nowych języków”, z którymi już trzecią dekadę kojarzone jest wydawnictwo Artura Burszty.

inne wiadomości z kategorii