TransPort Literacki 28: Nowe poetyckie i prozatorskie głosy z Polski

22 września o godzinie 12:30 czytanie wierszy i próz z almanachu Połów. Poetyckie i prozatorskie debiuty 2022 otworzy tegoroczny TransPort Literacki 28. Zaprezentowane zostaną nagrodzone zestawy poetyckie i prozatorskie: Marcina Czerniawskiego, Agaty Dyczko, Miłosza Fleszara, Jakuba Grabiaka, Jakuba Gutkowskiego, Karoliny Krasny, Joanny Łępickiej, Ewy Tondys-Kohmann, Łukasza Wojtyski oraz Amelii Żywczak.

 

 

22 września o godzinie 12:30 czytanie wierszy i próz z almanachu Połów. Poetyckie debiuty 2022 otworzy tegoroczny TransPort Literacki 28. Przed festiwalową publicznością zaprezentują się: Marcin Czerniawski (Łobuzy), Agata Dyczko (żukowo), Miłosz Fleszar (sekstans), Jakub Grabiak (Ludzie w strażackich kaskach mają dzisiaj wolne), Jakub Gutkowski (livestream), Karolina Krasny (Love song), Joanna ŁępickA (Próba wiersza), Ewa Tondys-Kohmann (Nie nazywajmy tego po imieniu), Łukasz Wojtysk0 (Oki to pa) oraz Amelia Żywczak (międzymiastowie). Autorkom i autorom towarzyszyć będzie Resina.

 

Tegoroczny almanach w sposób dobitny pokazuje, jak rozmaicie najnowsza literatura przekracza granice: gatunkowe, formalne, obyczajowe itd. Dzieła prozatorskie przechodzą tu swobodnie w najczystszą poezję, a wersy są rozsadzane i przekształcane we fragmenty „równe z prawej”. W tekstach młodych autorek i autorów zaznaczają się wrażliwość na krzywdy wszystkich istot, optyka równościowa, krytyczna perspektywa rejestrująca zmiany w świecie, a przy tym niesamowite wyczulenie językowe.

 

Fenomen Połowu polega na dobrze dopracowanej, kilkuetapowej formule. Z puli nadesłanych zgłoszeń (w tym roku było to 319 debiutanckich książek) grono redakcyjne i redaktorzy-mentorzy czuwający merytorycznie nad daną edycją wybierają najciekawsze propozycje, a ich autorzy i autorki zapraszani są do indywidualnej pracy. Jej pierwszy etap odbywa się w trybie online – zarówno w formie indywidualnych konsultacji czy spotkań w podgrupach, jak i wspólnej pracy nad tekstami, a zwieńczeniem tego procesu są czterodniowe warsztaty realizowane w ramach międzynarodowego TransPortu Literackiego.

 

Zajęcia stają się okazją do lepszego poznania debiutantów i ich warsztatu, dają też twórcom możliwość indywidualnej współpracy z redaktorami oraz pozwalają na wzajemną ocenę książek, dzięki czemu ostateczne decyzje dotyczące wyboru laureatów są transparentne. Z grona uczestników zostaje wybrana grupa laureatek i laureatów, z którymi podpisywane są umowy na wydanie debiutanckiej książki. Zanim to nastąpi, prowadzona jest z nimi kilkumiesięczna praca redakcyjna, autorki i autorzy prezentowani są w Magazynie Literackim biBLioteka i czytają na scenie podczas kolejnej edycji festiwalu.

 

Tegoroczny almanach to już dwunasta zbiorcza publikacja w historii projektu. Wcześniej przez kilka lat ukazywały się arkusze laureatek i laureatów Połowu, wśród których znaleźli się m.in.: Martyna Buliżańska, Sławomir Elsner, Rafał Gawin, Łukasz Jarosz, Szczepan Kopyt, Dawid Kujawa, Nina Manel, Dawid Mateusz, Bartosz Sadulski, Szymon Słomczyński, Marta Stachniałek, Katarzyna Szaulińska, Katarzyna Szweda, Julia Szychowiak, Jakub Pszoniak, Jan Rojewski, Antonina Tosiek i Aleksander Trojanowski. Książce towarzyszą laudacje Aleksandry Grzemskiej, Adama Kaczanowskiego i Jakuba Skurtysa.

 

Realizacja festiwalu TransPort Literacki 28 możliwa jest dzięki wsparciu finansowemu Miasta Kołobrzeg, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Komisji Europejskiej w ramach programu Kreatywna Europa oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Imprezę wspierają kołobrzeskie firmy i instytucje: Regionalne Centrum Kultury im. Zbigniewa Herberta, Baltic Plaza Hotel, Coffeedesk, Pufa Design i Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

 

 

inne wiadomości z kategorii