Zapowiedź z Biura / Roman HONET: żal, może on

01/09/2022 zapowiedzi

Już 17 października premiera wyczekiwanej książki laureata Nagrody im. Wisławy Szymborskiej Romana Honeta.

 

 

Już 17 października premiera wyczekiwanej książki laureata Nagrody im. Wisławy Szymborskiej Romana Honeta. żal, może on to ponad trzydzieści wierszy tego uznanego poety. Honet powraca z tomem łączącym najlepsze i najbardziej charakterystyczne cechy jego twórczości ze świeżą i dotkliwą frazą. Jej precyzja na nowo otwiera powtarzające się w tej poezji tematy, takie jak miłość, śmiertelność i utrata, a wiersz zawsze balansuje na granicy tego, co niewyrażalne.

 

Podmiot wierszy jest w nieustannym stanie czuwania – staje się medium, przez które przenika intensywność życia i śmierci. Jak zauważa Przemysław Rojek, w poezji Honeta: „dokonuje się powrót żywiołu poetyckości w jego najbardziej podstawowym sensie – jako czegoś, co wyrasta z szacunku wobec zapoznanej, wzniosłej zgrozy życia”. Język, w całym swym bogactwie i mrocznym, surrealnym obrazowaniu, pośredniczy między światami, zagęszcza i intensyfikuje doświadczenie.

 

Rojek, charakteryzując poezję Honeta, podkreśla, że: „pierwotny, magiczny, performatywny, ustanawiający język jego poezji nie wyrasta z pragnienia przeciwstawienia nicości tego, co pamiętane; on jest celebrą pogodzenia z zapomnieniem, ostateczną figurą śmiertelnego (…) zaniku. (…) chodzi nie o odtwarzanie, a o stwarzanie/wytwarzanie, o zaproponowanie czegoś istotnie nowego w miejsce czegoś starego – ‘starego’ w sensie dosłownym, czyli cieleśnie zaświadczającego o przemocy czasu”.

 

Do tej rekomendacji warto dołączyć słowa Magdaleny Rabizo-Birek: „Poecie zależy przede wszystkim na tworzeniu efektów tajemnicy, potęgowaniu mocy wiersza, który ma nie tyle dawać pożywkę do myślenia (…), co przede wszystkim działać na podobieństwo magii – wpływać na emocje, instynkty, drążyć wyobraźnię, naruszać skamienieliny trujących ideologii i ogarniać sobą jak najwięcej przestrzeni ludzkiego doświadczenia, także tych, które są słabo wyrażalne”.

 

Roman Honet jest poetą, autorem tomów: alicja, Pójdziesz synu do piekła, serce, baw się, piąte królestwo, świat był mój, ciche psy oraz wyborów wierszy: moja i rozmowa trwa dalej. Laureat Nagrody im. Wisławy Szymborskiej. Jego utwory były tłumaczone m.in. na czeski, hiszpański, litewski, niemiecki, norweski, słoweński, angielski, rosyjski, ukraiński i serbski. Redaktor antologii Poeci na nowy wiek, współredaktor Antologii nowej poezji polskiej 1990–2000.

inne wiadomości z kategorii
teksty i materiały o książce w bibliotece