Pracownia przed debiutem wierszem 2024

 

Jesteś przed debiutem książkowym? Chcesz spróbować sił w pracy nad swoją pierwszą książką, zobaczyć, na ile gotowy to projekt? Weź udział w „Pracowni przed debiutem wierszem 2024” (dawna „Pracownia otwarta wierszem”), która towarzyszy najstarszemu festiwalowi literackiemu w Polsce, organizowanemu 6–9 czerwca 2024 roku w Kołobrzegu. Zajęcia pozwolą ci odpowiedzieć na pytanie, jaka jest literacka wartość twoich wierszy, oraz dadzą niezbędną wiedzę do dalszej pracy nad debiutem poetyckim.

 

Pełne zgłoszenie oprócz dziesięciu reprezentacyjnych dla całościowego projektu wierszy powinno zawierać – choć nie jest to obowiązkowe – „Konspekt”, w którym zostaną zaprezentowane motywy główne i zagadnienia tematyczne łączące poszczególne teksty w spójną całość. Należy sprecyzować, ile jest już gotowych wierszy, a także określić, co zmienią te, których nie ma w zestawie. Ponadto w „Konspekcie” autorki i autorzy mogą wskazać, czym ich książka odróżnia się na tle innych współcześnie wydawanych tomików poetyckich.

 

Każda osoba może przesłać maksymalnie trzy propozycje. Zgłoszenia (każdy projekt osobno) przyjmowane są poprzez formularz do 31 stycznia 2024 roku do godziny 23:59. Wysyłka jest jednoznaczna z akceptacją wszystkich warunków projektu zawartych w niniejszym ogłoszeniu. Warunkiem rozpatrzenia każdego zgłoszenia jest wniesienie na konto 71 1050 1575 1000 0022 7732 9062 opłaty w wysokości 75 zł na pokrycie kosztów związanych z lekturą, oceną nadesłanego tekstu oraz obsługą naboru. Niekompletne lub niespełniające kryteriów zgłoszenia nie będą brane pod uwagę.

 

Na działania składają się trzy etapy. Pierwszy to zajęcia online (minimum jedno spotkanie) – rozpocznie się on w kwietniu i potrwa do końca maja. Drugi to zajęcia na żywo w trakcie TransPortu Literackiego 29, odbywającego się w dniach 6–9 czerwca 2024 roku w Kołobrzegu (cztery sesje, dzień po dniu, łącznie trwające nie mniej niż osiem godzin). Trzeci etap to praca indywidualna: odniesienie się do uwag otrzymanych podczas zajęć od osoby prowadzącej oraz innych uczestników i uczestniczek pracowni, ewentualne przeformułowanie projektu oraz przesłanie nowej wersji do 23 czerwca 2024 roku.

 

Prowadzący „Pracownie przed debiutem wierszem” (będą to m.in. Justyna Bargielska, Grzegorz Kwiatkowski, Jakub Pszoniak, Joanna Roszak, Katarzyna Szaulińska, Antonina Tosiek) na finał projektu w lipcu 2024 roku wyróżnią osobę lub osoby ze swojej grupy prezentacją w Magazynie Literackim biBLioteka, z laudacją stanowiącą rekomendację przygotowywanej książki przy naborze do kolejnej edycji „Połowu”.

 

Ponieważ projekty wydawnicze i pracownie są samofinansujące się, to koszt udziału we wszystkich etapach projektu został skalkulowany na poziomie 500 zł (takim samym jak w 2023 roku). Ponoszony jest przez zaproszone do udziału w projekcie osoby w ramach jednej raty do końca marca 2024 roku. W przypadku braku wpłaty w tym terminie zmuszeni będziemy na miejsce zakwalifikowanej osoby zaprosić kogoś z listy rezerwowej.

 

W tej edycji projektu osoby, które w dniu 6 czerwca nadal będą uczniami szkół podstawowych, średnich, zawodowych albo techników, mogą wnioskować do organizatorów o całkowite zwolnienie z opłaty omówionej w akapicie powyżej. W uzasadnionych przypadkach, tak jak w poprzednich latach, nie będzie pobierana opłata od kandydatów w trudnej sytuacji finansowej. Zwolnienie dotyczyć będzie w tym roku także osób zameldowanych na stałe w Kołobrzegu.

 

Ogłoszenie wyników nastąpi między 7 a 21 marca 2024 roku na facebookowym profilu Biura Literackiego oraz poprzez wiadomość mailową przesłaną na adres ze zgłoszenia. Warunkiem znalezienia się na liście laureatów projektu będzie jak zawsze osobisty udział w drugim etapie, czyli w zajęciach w ramach TransPortu Literackiego 29. Przypominamy, że uczestnicy we własnym zakresie pokryją koszt noclegów, posiłków oraz dojazdu na miejsce wydarzenia. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany powyższych warunków.

 

„Pracownia przed debiutem wierszem” stanowi część festiwalu TransPort Literacki 29, który jest realizowany we współpracy z miastem Kołobrzeg, samorządem Pomorza Zachodniego oraz Unią Europejską w ramach programu Kreatywna Europa. Wszelkie dodatkowe informacje na temat projektu będą pojawiać się na profilu Biura Literackiego na Facebooku. Ponadto najważniejsze informacje przesyłane będą drogą mailową. W przypadku pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu na adres: akcje@biuroliterackie.pl.

 

Wyślij swoje zgłoszenie
Posłuchaj podcastu o szczegółach tegorocznego naboru
Posłuchaj dlaczego warto wziąć udział w naborze
Dołącz do TransPortowej grupy

 

projekty