Pracownie przekładowe 2023

 

Jesteś tłumaczem/tłumaczką? Interesujesz się współczesną literaturą czeską, islandzką, niderlandzką, norweską, serbską, węgierską lub włoską? Chcesz sprawdzić swoje umiejętności? Poprawić warsztat? Weź udział w zajęciach Pracowni przekładowych podczas festiwalu TransPort Literacki 28 między 21 a 24 września 2023 roku w Kołobrzegu. Zaplanowane zostały zajęcia i konsultacje indywidualne pod okiem wybitnych tłumaczek i tłumaczy: Zofii Bałdygi (czeski), Jacka Godka (islandzki), Olgi Niziołek (niderlandzki), Karoliny Drozdowskiej (norweski), Aleksandry Wojtaszek (serbski), Elżbiety Sobolewskiej (węgierski) i Katarzyny Skórskiej (włoski).

 

Zajęcia tradycyjnie będą miały kameralny charakter. Do każdej grupy zostanie przypisanych nie więcej niż dziesięć osób. O wyborze będą decydować próbne przekłady poetyckie lub prozatorskie. Propozycje przyjmowane są wyłącznie poprzez formularz. Przy wyborze uczestniczek lub uczestników decydująca będzie kolejność zgłoszeń. Każda propozycja powinna składać się z pięciu wybranych wierszy lub opowiadania albo fragmentu powieści o łącznej długości nieprzekraczającej dziesięciu stron znormalizowanego maszynopisu. Dodatkowo należy dołączyć oryginał tekstu oraz biogram przekładanego autora/przekładanej autorki. Każdy może przesłać maksymalnie trzy propozycje, tj. teksty trójki różnych autorek lub autorów.

 

Warunkiem rozpatrzenia jest wniesienie na konto 71 1050 1575 1000 0022 7732 9062 opłaty w wysokości 75 zł na pokrycie kosztów związanych z lekturą, oceną nadesłanego zgłoszenia oraz obsługą naboru. Niekompletne lub niespełniające kryteria zgłoszenia nie będą brane pod uwagę. Koszt udziału w zajęciach poprzedzonych spotkaniem online wyniesie 500 zł. Osoby zakwalifikowane ponoszą we własnym zakresie koszty noclegów, posiłków i dojazdu na miejsce wydarzenia. Zaplanowano łącznie cztery sesje warsztatowe. Pierwsza odbędzie się w czwartek 21 września w godzinach 17:00–19:00. Kolejne zajęcia będą miały miejsce w piątek i sobotę (9:00–11:00) oraz finałowe w niedzielę (9:00–12:00).

 

Pracownie przekładowe są częścią festiwalu TransPort Literacki 28, w trakcie którego zostanie zaprezentowanych siedem kolejnych książek z serii „Nowy europejski kanon literacki”. Seria ta prezentuje poezję, prozę i literaturę dla dzieci z siedmiu języków, które są podstawą Pracowni przekładowych 2023. Nowością projektu będzie udział w zajęciach zagranicznych autorek i autorów. Będą to: Jan Škrob (Czechy), Fríða Ísberg (Islandia), Charlotte Van den Broeck (Belgia), Maria Navarro Skaranger (Norwegia), Radmila Petrović (Serbia), Totth Benedek (Węgry) i Matteo Bussola (Włochy). Projekt nie ma charakteru wydawniczego. Jego celem jest podniesienie poziomu warsztatu translatorskiego zgłaszających się osób.

 

Partner główny projektu to Unia Europejska w ramach programu Kreatywna Europa. Festiwal jest realizowany we współpracy z miastem Kołobrzeg oraz samorządem Pomorza Zachodniego. Zajęcia są wspierane także przez zagraniczne instytucje, konsulaty i ambasady, których pełny wykaz pojawi się w maju 2023 roku. Organizator projektu Biuro Literackie zastrzega sobie możliwość zmiany powyższych warunków. Osoby, które zadeklarują udział w projekcie, o wynikach naboru zostaną poinformowane mailowo.

 

Wszelkie dodatkowe informacje na temat projektu będą pojawiać się na profilu Biura Literackiego na Facebooku. Ponadto najważniejsze informacje będą przesyłane drogą mailową. W przypadku pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu na adres: akcje@biuroliterackie.pl.

 

 

 

Wyślij swoje zgłoszenie
Dołącz do TransPortowej grupy

 

projekty