Kartoteka 25: Wiersze

Karol Maliszewski

Miało być 25 wierszy na 25 lecie Biura Literackiego, lecz gdy zacząłem wczytywać się w wydane przez te lata tomiki, wyszło inaczej. Nie sposób było z takiego bogactwa wybrać jakiejś symbolicznej namiastki. Gdybym to zrobił, odbyłoby się to kosztem wielu głosów, poetyk, zjawisk. I tak musiałem to i owo pominąć, na przykład pierwsze skromne, kserowane arkusze, które dołączano do poszczególnych wieczorów autorskich, w żartobliwy i niebanalny sposób prezentując postać autora i jego twórczość. Tego typu arkuszy wyszło osiemnaście. Potem było czternaście niewielkich rozmiarów książeczek, których w tym wyborze też nie uwzględniam. Historię wydawniczą Biura zaczynam od roku 1990, od Piosenki pasterskiej Piotra Sommera wydanej w Legnicy. I tak rok po roku kolejne fascynujące tomiki, a w nich jakiś wiersz, który już wcześniej albo dopiero teraz zwrócił moją uwagę. Pod wybranymi utworami umieszczam krótkie, różnego rodzaju, raczej dość osobiste i swobodne komentarze. Zapraszam czytelników na wspólną podróż w czasie. W czasie zmieniającego się polskiego wiersza.

Karol Maliszewski

Urodzony w 1960 roku w Nowej Rudzie. Poeta, prozaik, krytyk literacki. Absolwent filozofii na Uniwersytecie Wrocławskim. Założyciel Noworudzkiego Klubu Literackiego „Ogma”. Laureat nagrody im. Marka Jodłowskiego (1994), nagrody im. Barbary Sadowskiej (1997), nagrody im. Ryszarda Milczewskiego-Bruno (1999). Nominowany do NIKE za zbiór krytyk literackich Rozproszone głosy. Notatki krytyka (2007). Pracuje w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Mieszka w Nowej Rudzie.