Strona A, strona B

Artur Burszta

Nigdy nie uważałem siebie za zawodowego radiowca. Szybko poznałem swoje ograniczenia i warsztatowe niedostatki. Zaczynałem w szkole podstawowej od nagrywania programów na kasety, które krążyły potem wśród znajomych. W pewnym sensie taka forma dzielenia się muzyką wciąż odpowiada mi najbardziej. Ale nie ma już kaset w powszechnym użyciu, a znajomych też przybyło. Teraz, gdy nie wiadomo, czy będzie nam dane spotkać się we wrześniu w Stroniu Śląskim, chcę spotykać się z Wami choć w takiej formie. „Strona A, strona B” akcentuje dobre teksty piosenek oraz wzajemne związki różnych dziedzin sztuki. Każdy odcinek ma swój odrębny klucz tematyczny, który łączy się z aktualnymi wydarzeniami. Nie byłoby tej audycji, gdyby nie 25-lecie festiwalu, który miał swój początek w czasach, kiedy w Stroniu Śląskim działało Radio Śnieżnik. Jest więc to okolicznościowa inicjatywa – dla tych, którzy pamiętają moje ówczesne audycje „Radio przed północą” oraz „Radio Bum Bum”, ale także dla tych, którzy w czasie domowej izolacji szukają muzycznych i literackich inspiracji.

Artur Burszta

Redaktor naczelny wydawnictwa Biuro Literackie. Od 1996 roku dyrektor festiwalu literackiego organizowanego jako Fort Legnica, od 2004 – Port Literacki Wrocław, a od 2016 – Stacja Literatura. Autor programów telewizyjnych w TVP Kultura: Poezjem (2008–2009) i Poeci (2015) oraz filmu Dorzecze Różewicza (2011). Inicjator krajowych i zagranicznych projektów, z których najbardziej znane to: Europejskie Forum Literackie, Komiks wierszem, Krytyk z uczelni, Nakręć wiersz, Nowe głosy z Europy, Piosenki na papierze, Poezja polska od nowa, Pogotowie poetyckie, Połów. Poetyckie debiuty, Szkoła z poezją, Wakacje z kulturą. Wyróżniony m.in. nagrodą Sezonu Wydawniczo-Księgarskiego IKAR za „odwagę wydawania najnowszej poezji i umiejętność docierania z nią różnymi drogami do czytelnika” oraz nagrodą Biblioteki Raczyńskich „za działalność wydawniczą i żarliwą promocję poezji”.