15/10/18

Rekomendacja

Tadeusz Pióro

Strona cyklu

Cykl na nowo
Tadeusz Pióro

Urodzony 15 marca 1960 roku w Warszawie. Poeta, tłumacz, felietonista. W roku 1993 obronił doktorat na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley (o twórczości Jamesa Joyce'a i Ezry Pounda). Do roku 1997 wykładał na Southern Methodist University w Dallas, obecnie adiunkt anglistyki w Instytucie Anglistyki. W latach 2000-2005 felietonista kulinarny „Przekroju”, oraz miesięcznika „Pani” (w latach 2005-2013). Redaktor naczelny „Dwukropka” (2002-2003). Mieszka w Warszawie.

Czytelnikom zainteresowanym poezją amerykańską polecam książkę Mikołaja Wiśniewskiego Nowy Jork i okolice. O twórczości Jamesa Schuylera wydaną przez IBL PAN w 2018 roku. Jest to pierwsza (w ogóle, nie tylko w Polsce) monografia poświęcona Schuylerowi, którego Trzy poematy ukazały się nakładem Biura Literackiego, a powieść Co na kolację – w wydawnictwie W.A.B. Wiśniewski znakomicie i bardzo przystępnie omawia zarówno poematy, jak i wcześniejsze wiersze Schuylera, a także jego powieści, w tym napisane wspólnie z Johnem Ashberym Gniazdko dudków. Przedstawione są także związki twórczości Schuylera z poezją Elizabeth Bishop, Williama Carlosa Williamsa i Franka O’Hary. Ponad czterysta stron fascynującej lektury!