debaty / ANKIETY I PODSUMOWANIA

Na stałe

Przemysław Chudzik

Głos Przemysława Chudzika w debacie „Biblioteka z poezją”.

strona debaty

Biblioteka z poezją: wprowadzenie

Różne obszary działalności biblioteki wcale nie muszą się wykluczać, czego przykładem jest działalność Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. Biblioteka dzisiaj, nie tylko w małej miejscowości, ale i w dużym mieście, nie może zarzucać swojej misji popularyzowania czytelnictwa i – jakkolwiek to zadanie coraz trudniejsze – stania na straży kultury wysokiej, ale też powinna rozszerzać swoją ofertę o wydarzenia literackie, pozaliterackie i edukacyjne, których odbiorcą może stać się ogół mieszkańców.

Choć czytelnictwo stale spada, bibliotekarz nadal pełni (i powinien pełnić) rolę doradcy oraz przewodnika po świecie literatury dla osób, które czytają i chcą czytać. Jednak dzisiejszym wyzwaniem dla pracowników biblioteki jest sposób dotarcia do osób, które czytać nie chcą. Dobrze więc, aby bibliotekarzami zostawały osoby, które byłyby w stanie nie tylko dzielić się z czytelnikami swoją wiedzą i miłością do literatury, ale też potrafiły zaplanować działania, które przyciągnęłyby ludzi do bibliotek oraz skierowały ich zainteresowania w kierunku literatury i kultury. Biblioteka musi być bowiem miejscem sprzyjającym integracji społecznej, a rolą bibliotekarza jest sprawić, by odbiorca oferty biblioteki związał się z nią „na stałe”.

Dobrze, aby dzisiejsze biblioteki były otwarte na współpracę z innymi instytucjami, z mediami, autorami i twórcami z różnych dziedzin. Współczesny zmultimedializowany świat stawia przed bibliotekami nowe, nieznane wcześniej wyzwania. Współpraca z innymi instytucjami pomaga uatrakcyjnić ofertę biblioteki i uczynić ją bardziej konkurencyjną przy jednoczesnym zachowaniu jej podstawowej kulturowej misji.

Biblioteki mogą stać się inicjatorami festiwali literackich, audycji radiowych i telewizyjnych, spotkań nie tylko autorskich itp. Bibliotekarze nie powinni się obawiać otwarcia na popkulturę oraz aktywności z pogranicza literatury i innych sztuk czy nawet wyjścia poza literaturę, proponując swoim czytelnikom np. gry planszowe i RPG, multimedialne wykłady, koncerty, wernisaże itp. Niebagatelną rolę mogę w tym odgrywać tzw. mediateki, które stawiają na nowoczesne formy animowania kultury.

Choć proponowane dziś programy wspierania bibliotek bezpośrednio nie rozwiązują problemów bibliotekarzy (spadające czytelnictwo, sposoby dotarcia do czytelnika itp.), to przy pomysłowym wykorzystaniu mogą dostarczyć skutecznych narzędzi do rozwijania biblioteki i przeciwdziałania piętrzącym się przed bibliotekarzami trudnościom w realizowaniu ich misji.