debaty / ANKIETY I PODSUMOWANIA

Biblioteka z poezją: wprowadzenie

Redakcja biBLioteki

Wprowadzenie do debaty „Biblioteka z poezją”.

strona debaty

W czasach nowych mediów służących lekturze i w okresie wielkich przemian kultury czytelniczej, a także w sytuacji, gdy spada zainteresowanie lekturą książek i czasopism, zapraszamy uczestników projektu Biblioteka z poezją do dyskusji na temat społecznej roli bibliotek.

Czy biblioteki powinny być ośrodkami skupiającymi życie kulturalne miejscowości, w których funkcjonują, czy raczej mają pogłębiać swoją funkcję czytelniczą, koncentrować się na niej? Czy powinny rozbudzać szlachetny snobizm obcowania z kulturą wysoką, choćby z poezją, czy stawiać na popularyzowanie tego, co łatwiej przyswajalne czytelniczo?

Jaka powinna być rola i zawodowa specyfika pracy współczesnych bibliotekarzy? Czy może udać się przedłużanie tradycyjnej roli doradcy czytelnika w jego lekturowych wyborach? Jakie wykształcenie i jakie cechy osobowości bibliotekarzy mogą temu służyć? Czy biblioteka jest dzisiaj atrakcyjnym miejscem pracy?

Jakie są pożądane formy współpracy bibliotek zinnymi instytucjami kultury, ze związkami twórczymi, z telewizją, radiem, czasopismami, wydawnictwami oraz autorami? Czy aktualne programy wspierania bibliotek (ministerialne i samorządowe) umożliwiają ich dalszy rozwój? Jakie są główne problemy, z którymi borykają się dzisiaj bibliotekarze?

Odpowiedzi na te i inne pytania należy przesyłać na adres aolszewska@biuroliterackie.pl. Nadesłane teksty będą punktem wyjścia do dyskusji podczas spotkania w Gdańsku w dniach 29 listopada – 1 grudnia realizowanego przez Biuro Literackie wraz z Instytutem Kultury Miejskiej oraz Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Gdańsku.

Projekt realizowany jest dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Partnerstwo dla książki.