debaty / ANKIETY I PODSUMOWANIA

Sopoteka

Ewa Lewandowska

Głos Ewy Lewandowskiej w debacie „Biblioteka z poezją”.

strona debaty

Biblioteka z poezją: wprowadzenie

We współczesnej bibliotece powinny spotykać się sprawy codziennie i wzniosłe, a przede wszystkim powinno to być miejsce, do którego chce się wracać. Czytelnicy to bardzo zróżnicowana grupa odbiorców, do których musimy się dopasować, dlatego też stawianie na tylko jeden rodzaj wydarzeń uważam za błędne.

Dziś bibliotekarz powinien znać się nie tylko na literaturze. Nie może pozostać obojętny na otaczające go zmiany. Od pracowników biblioteki wymaga się dostosowania do nowych sytuacji i wcielania się w różne role. Kandydaci do pracy powinni wykazywać zdolność do szybkiego i stałego uczenia się. Oczekuje się od nich, aby mieli głowę pełną pomysłów, nie bali się pracy pod presją. Nowe media nie powinny mieć przed nimi tajemnic. Współczesny bibliotekarz musi się czuć dobrze w różnorodnych rolach. Powinien być jednocześnie doradcą, menażerem, koordynatorem projektów, animatorem kultury, nauczycielem, a często również specjalistą od PR i grafiki. Idealna forma współpracy polega na partnerstwie, na twórczej wymianie pomysłów, na wspieraniu się w zamierzonych celach.

Głównym problemem bibliotekarzy jest postrzeganie tego zawodu przez pryzmat stereotypu. Wciąż walczymy z wizerunkiem bibliotekarza, który przypomina kobietę w średnią wieku, niezbyt modnie ubraną i uczesaną o zmęczonej oraz smutnej twarzy.

O AUTORZE

Ewa LEWANDOWSKA
Ewa Lewandowska

Absolwentka kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych ze specjalnością Animacja Kultury na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Była koordynatorką festiwalu GRASSOMANIA 8 oraz festiwalu NARRACJE z ramienia Gdańskiej Galerii Miejskiej. Pracowała przy powstawaniu instytucji kultury „Dom Daniela Chodowieckiego/Güntera Grassa”, która miała na celu przywrócenie wartości dawnemu zespołowi sierocińca z adaptacją do nowych funkcji – kultury i turystyki.  Od lat współorganizuje wydarzenia kulturalne na terenie Trójmiasta. Obecnie kierownik Sopoteki − Galerii Kultury Multimedialnej, w której organizuje imprezy kulturalne.