debaty / WYDARZENIA I INICJATYWY

Przedsięwzięcie bezcenne

Piotr Matywiecki

Głos Piotra Matywieckiego w debacie "10 lat Portu i Biura we Wrocławiu".

strona debaty

10 lat Portu i Biura we Wrocławiu

Nie znam innej instytucji w Polsce, która by lepiej dbała o kondycję literatury, a w szczególności poezji, od wrocławskiego Biura Literackiego.

W czasach, kiedy spada czytelnictwo książek, kiedy media cynicznie ubiegające się o korzyści z reklam, rugują wysoką sztukę ze swoich łamów i ekranów, działalność Biura Literackiego jest bezcenna.

Heroicznie, wbrew lekceważeniu poezji przez bardzo wielu wydawców, Biuro ją propaguje. A jest to przecież w Polsce twórczość na najwyższym poziomie, często wyżej ceniona za naszymi granicami niż w kraju. Gdyby nie dobrze już znana w środowiskach zagranicznych miłośników poezji, poetów i krytyków działalność Biura Literackiego, o wiele mniej by o polskiej poezji i jej jakości wiedziano.

Literatura, a w szczególności poezja, wymaga pielęgnowania. Trzeba nie tylko ją wydawać, co Biuro czyni perfekcyjnie, ale i zapewniać jej otoczkę zainteresowania, klimat oczekiwań, zachęt. Coroczne festiwale, liczne popularyzatorskie konkursy organizowane przez Biuro, akcje promocyjne i popularyzatorskie, również wśród szkolnej młodzieży, wspaniale temu służą.

I wydawnictwo, i festiwale budują twórczą społeczność, pozwalają na konfrontację wszystkich literackich i czytelniczych pokoleń, stylów literackich, poetyckich.

Dzięki Biuru Literackiemu można było poznać najciekawsze poezje i prozę wielu narodów i języków. To pozwala polskim twórcom i odbiorcom poruszać się swobodnie wewnątrz światowego horyzontu sztuki.

Biuro Literackie przygotowało, opublikowało i kontynuuje wiele serii wydawniczych. Według mnie szczególnie ważna jest seria antologii poezji obcych, wyszło w niej kilka edytorskich arcydzieł, choćby antologia poezji iberoamerykańskiej przygotowana przez Krystynę Rodowską, antologia poezji czeskiej Leszka Engelkinga, antologia poezji USA Piotra Sommera.

Równie istotna jest seria Dożynki, w której ukazują się wiersze zebrane najważniejszych dzisiejszych polskich poetów wielu generacji. W czasach, kiedy żaden inny wydawca nie chce ryzykować takich edycji, to jest przedsięwzięcie bezcenne. Tylko takie fundamentalne zbiory poezji budują prawdziwą kulturę literacką.