Obierz kurs na sztukę

Biuro Literackie i Regionalne Centrum Kultury zapraszają do udziału w projekcie „Kurs na sztukę”, na który złożą się sesje warsztatowe z różnych dziedzin sztuki. Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

 

 

„Kurs na sztukę” to projekt przygotowany przez Biuro Literackie z myślą o młodzieży szkolnej z powiatu kołobrzeskiego (uczniach liceów i ostatnich klas szkoły podstawowej) o zainteresowaniach i uzdolnieniach artystycznych, ale także nauczycielach, pedagogach oraz animatorach kultury. Projekt realizowany jest w ramach programu „Kultura – Interwencje” prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury.

 

W ramach inicjatywy do Kołobrzegu przyjadą przedstawiciele różnych dziedzin sztuki (Agnieszka Judycka – sztuka aktorska i emisja głosu, Dominik Strycharski – muzyka i wokalistyka, Tomasz Piechnik – ekspert zajmujący się nowymi mediami i Katarzyna Szaulińska – literatura). Poprowadzą oni zajęcia edukacyjno-warsztatowe, stwarzając tym samym nie tylko możliwość do bezpośredniego kontaktu i wymiany doświadczeń z uczniami, ale także do profesjonalnego rozwoju.

 

Celem projektu jest przedstawienie młodzieży szkolnej ciekawych artystów i ich dorobku, ale także stworzenie szansy na aktywizację uczestników do zaangażowania się w życie kulturalne już w młodym wieku i pokazanie, że działalność artystyczna może być także sposobem na życie. Ideą organizatorów jest też pokazanie mieszkańcom regionu, że odpowiednia praca i konsekwentne działania mogą doprowadzić do wytworzenia realnego zapotrzebowania na ambitną ofertę kulturalną.

 

Szkoła to miejsce kojarzące się z rozwojem i edukacją. Często jednak okazuje się, że w programie nauczania nastawionym na realizację minimów programowych i przygotowanie uczniów do testów z wiedzy, nie ma miejsca na trudniejszą do ocenienia edukację rozbudzającą zainteresowania artystyczne i przygotowanie do udziału w kulturze. Efektem tego jest spadek aktywności młodych osób w działaniach kulturalnych.

 

Projekt „Kurs na sztukę” realizowany wraz z Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu to odpowiedź na to niepokojące zjawisko. Potrzebujemy dzisiaj mentorów, których dokonania pokazują, że integralną częścią rozwoju człowieka jest z działalność artystyczna i rozwój kulturalny. Zaproszeni do projektu artyści doskonale spełniają takie funkcje, łącząc warsztat na najwyższym poziomie z doświadczeniem z zakresu edukacji kulturalnej.

inne wiadomości z kategorii