Maść przeciw poezji. Przekłady z poezji czeskiej (miękka oprawa)

13/09/2012 liryka

Efekt wieloletniej pracy translatorskiej Leszka Engelkinga: zawiera nowe przekłady wierszy czeskiego laureata Nagrody Nobla, Jaroslava Seiferta, ikon czeskiej literatury takich, jak Blatný, Bondy czy Topol, a także autorów związanych z legendarną Grupą 42.

Wydawca
Biuro Literackie
Miejsce
Wrocław
Wydanie
1
Data wydania
2008-10-27
Gatunek
Liryka
Seria
Antologie
Ilość stron
560
Format
162 x 215 mm
Oprawa
miękka
Papier
Munken Pure 100g
Projekt opracowania graficznego
Artur Burszta
ISBN
978-83-60602-69-0
spis treści

Słowo wstępne


JAROSLAV VRCHLICKÝ

 

ROK NA JIHU (1878)
Pożegnanie oceanu/ Sbohem oceánu


DOJMY A ROZMARY (1880)
Zamykam oczy, zewsząd ciemność na mnie spada
/ Zavírám oči, tma se na mne řítí
Ballada o włosach pani mojej / Balada o vlasech mojí paní


POUTI K ELDORÁDU (1882)
Tercyny / Terciny


ZLOMKY EPOPEJE (1886)
Venus Verticordia
Spowiedź wilków / Zpověď vlků

 

HUDBA V DUŠI (1886)

Moja pieśń nad pieśniami / Moje píseň písní Majster sestyny / Básník sestiny

 

GŁOSY NA PUSZCZY (1890)
Śpiąca Praga / Spící Praha

 

OKNA V BOUŘI (1894, OKNA W BURZY) )
[Po źdźbło miłości – choć na świata kraj]
/ [Za trochu lásky šel bych světa kraj]

 

MEČ DAMOKLŮV (1913)
Ranek / Ráno

 

JAKUB DEML

 

NOTANTUR LUMINA/PRVNÍ SVĚTLA (1907)
Jeniec / Zajatec
Groby / Hroby


MOJÍ PŘÁTELE (1913, MOI PRZYJACIELE))
Moi przyjaciele / Moji přátele [wybór]
[Pytałem kwiatów] / [Tázal jsem se květin]
[MACIERZANKO, nie widzę cię]
/ [MATEŘÍDOUŠKO, nevidím tě]
[Ciężki jest kielich twój, DZWONKU]
/ [Těžký je kalich tvůj, ZVONKU]
[Witam cię, bracie CHABRZE] / [Vítám tě, sestro CHARPO]
[To nieprawda, KĄKOLU] / [Není pravda, KOUKOLE]
[CIECIORKO, wiejska dziewczyno]
/ [ČIČOREČKO, dívko venkovská].
[STORCZYKU, twoje ciało jest mocne]
/ [VSTAVAČI, tvé tělo je silné]
[KRWAWNIKU, indyczki, pańskie córy] / [ŘEBŘÍČKU, morečky, dcerky panské]
[KACZEŃCZE, przyjacielu pszczół] / [BLATOUCHU, příteli včel]
[SZALEJU, oniemiały śpiewaku Sodomy]
/ [BLÍNE, oněmlý pěvče Sodomy]
[KONWALIO, kruche marzenie] / [KONVALINKO, sne křehký]
[SŁONECZNIKU, oblicze twojej ciekawości]
/ [SLUNEČNICE, tvář tvoje zvědavostí]
[POKRZYWO, przynajmniej w tym twoja dobroć] / [KOPŘIVO, aspoň v tom si dobrá].
[OŚCIE, pyszałku] / [BODLÁKU, furiante]
[GOŹDZIKU, jestże mężczyzna czy kobieta]
/ [KARAFIÁTE, jest muž či žena]
[WANILIO, czy zostać bez kogoś] / [VANILKO, zůstati bez někoho]
[STOKROTKO, szkoda] / [SEDMIKRÁSKO, škoda]
[BRATKU, nigdy nie pasowałeś mi do bukietu]
/ [MACEŠKO, nikdy ses mi nehodila do kytičky]
[ŻMIJOWCZE, jak myślisz] / [HADINČE, co myslíš]
[PRZĘSTKO, czy ktoś jeszcze nas wspomni]
/ [PŘESLIČKO, vzpomene si někdo ještě na nás]
[GORYCZKO, daleko, daleko są obce narody]
/ [HOŘCE, daleko, daleko jsou cizí národy]
[ZAWILCZE, w Wielkim Tygodniu]
/ [KONIKLECI, v tydnu pašijovém]
[MAKU POLNY, widzę] / [VLČÍ MÁKU, vidím]
[TRZCINO, co cię dręczy] / [TŘTINO, co tě trápí].
[Samotność pokonana / [Už nejsem sám]
[PAPROTKO, zdarzyło się to] / [KAPRADINO, dnes je tomu]
[KONICZU, lepiej żeby trzmiele nie zwiedziały się]
/ [JETELI, není třeba, aby věděli].
[WIDŁAKU, czy przekona kto dzieci
/ [PLAVUNI, přesvědčí někdo děti]
[FIOŁKU, nie potrzebujemy już pytać] / [FIALKO, není již otázkou]
[SITOWIE, tam, gdzie stoisz] / [SÍTINO, tam, kde stojiš].
[MLECZU, w końcu jakże] / [PAMPELIŠKO, konečně kterak].
[ORCHIDEO, kiedy zaklęcie / [ORCHIDEO, až pomine]
[ROZMARYNIE, nazwano cię] / [ROZMARÝNE, tebe pokřtili]
[WINOROŚLI, czy nie jest przypadkiem] / [RÉVO, není snad Noe]
[PSZENICO, gdyby było prawdą] / [PŠENICE, je–li pravda]
[LIPO, podobno jeśli uderzy] / [LIPO, uhodí–li pry]
[SOSNO, ja bym znów powiedział]
/ [BOROVICE, já zase bych řekl]
[DĘBIE, Wielkanoc jest tuż–tuż]
/ [DUBE, velikonoce jsou přede dveřmi]
[PIESTRZAKU, umiesz się tak we wszystko wgłębić]
/ [LANÝŽI, jsi takový hloubal]
[PRZETACZNIKU, to mi się podoba!] / [REZKU, to se mi libí!]
[OSIKO, wy wszyscy] / [OSÍKU, vy všichni]
[PIECZARKO, kolana aniołów] / [ŽAMPIÓNE, kolena andělů]

 

MIRIAM (1916)
Miriam [wybór]
[Ile biografii, tyle dróg] / [Kolik žvotů, tolik cest]
[O MIRIAM! Jakże wysoko jesteś!] / [O MIRIAM! Jak jsi vysoko!]
[SIOSTRZYCZKO, siostrzyczko] / [SESTŘIČKO, sestřičko]
[MOJA miłość do ciebie jest poważna] / [MÁ láska k tobě vážná jest]
[BÓG stworzył mnie dla śpiewu mego]
/ [BŮH stvořil mne, abych zpíval]
[TWOJE piękno jest jak owe kwiaty nopalu]
/ [TVÁ krása jest jak ony květy nopálové]
[JEŚLI szaleństwem są moje czyny] / [JE–LI šílenstvím, co konám].
[CUDZOZIEMIEC śpiewa na skraju sosnowego lasku]
/ [CIZINEC zpívá u borového háje].
[CUDZOZIEMIEC śpiewa w ogrodzie] / [CIZINEC zpívá v zahradě]
[CUDZOZIEMIEC pragnie śmierci] / [CIZINEC touží po smrti].
[CUDZOZIEMIEC modli się] / [CIZINEC modlí se]
[STOJĘ przed tobą nagi] / [JSEM před tebou nah]
[CUDZOZIEMIEC w tych samych miejscach snuje dalsze rozmyślania]
/ [CIZINEC rozjímá ještě na těch místech]
[O WY przyszli mali pielgrzymi] / [O VY, budoucí poutníčkové]
ČESNO (1934)
Poeta, szaleństwo i apopleksja / Básník, šílenství a mrtvice
VERŠE ČESKÉ (1938)
Dawniej jakakolwiek rzecz / Jindy kterákoli věc.
Boże Narodzenie / Vánoce
Z POEZJI OSTATNICH)
Dom Słowa jest nad Światłem / Domov Slova je nad Světlem
Kwiaty lodowe / Ledové květy

 

JAROSLAV SEIFERT

 

NA VLNÁCH TSF (1925)
Rozżarzone owoce / Žhavé ovoce
Nowy Jork / New York
JABLKO Z KLÍNA (1933)
Do dziewczyny mieszkającej koło cmentarza
/ Dívce, která bydlí u hřbitova.
Północ / Půlnoc.
Strącony anioł / Poražený anděl
JARO, SBOHEM (1937)
Wóz komedianta / Komediantský vůz
PRAHA A VĚNEC SONETŮ (1956)
Praska wiosna / Pražské jaro
HALLEYOVA KOMETA (1967)
Peronówka / Perónní lístek
Kawiarnia Slavia / Kavárna Slavie
ODLÉVÁNÍ ZVONŮ (1967)
[Ani marmurowa wieża w Pizie] / [Ani mramorová věž v Pise].
MOROVÝ SLOUP (SAMIZDAT 1971)
Kolumna morowa / Morový sloup
[Na cztery strony świata zwracają się] / [Do čtyř stran světa se obrací]
[Słuchaj no, chłopcze, wejdź na fontannę]
/ [Prosím tě, hochu, vyskoč na kašnu]
[Ochrzczono mnie w pamiętającej czas moru]
/ [Był jsem pokřtěn v morové kapli]
[Czasem przystawałem koło drewnianej dzwonnicy]
/ [Někdy jsem postával u dřevěné zvonice]
[Tylko nie dajcie sobie wmówić] / [Jenom si nedejte namluvit]
[Na julianowskich łąkach] / [Na juliánovských lukách].
[Ileż ich napisałem – rondeaux i pieśni!]
/ [Co jsem se napsal rondelů a písní].
[Moja skóra trzykrotnie przetarta tamponem]
/ [Má kůže třikrát natřená tampónem]
[To, co najgorsze, już za mną] / [To nejhorší mám za sebou].
[Oto dokładny wykaz pocisków sterowanych]
/ [Tu je přesný výčet řízených střel].
[Na małym nieboskłonie domu] / [Na malé obloze domova]
[Czemuż się mówi o siwych włosach]
/ [Proč se jen mluví o šedivých vlasech]
Modelka
DEŠTNÍK Z PICCADILLY (1979)
Berta Soucaret / Berta Soucaretová
BÝTI BÁSNÍKEM (1983)
Cieniom Vladimíra Holana / Pocta Vladimíru Holanovi

 

VLADIMÍR HOLAN

 

ZÁHŘMOTÍ (1940)
Blask księżyca / Svit lůny
Odjazd / Odjezd.


BEZ NAZVU (1963)
Poznanie / Poznání.
Dwa jeziora / Dvě jezera


NA POSTUPU (1964)
Śmierć / Smrt
Spotkanie V / Setkání V
Pytała cię / Ptala se tě
W drodze I / Cestou I.


TRIALOG (1964)
Ściana / Zeď
Kochankowie / Milenci
Domy
Ściernisko / Strniště
I jeszcze / A ještě .


BOLEST (1965)
Zuchwałość / Troufalost
Głęboko w nocy / Hluboko v noci
Pewnego ranka / Jednoho rána
Już znowu / Už zase
Co mogła czytać? / Co asi čtla?
Świt II / Úsvit II
Non cum Platone
Ubi nullus ordo, sed perpetuus horror
Przy grobie Marata / U hrobu Maratova
Stary ksiądz / Starý kněz
Upadek / Pád
Ciało kobiety / Tělo ženy
Zmartwychwstanie / Zmrtvýchvstání.
Poezja / Poézie
Ujrzana / Spatřena.
Mors ascendit per fenetras
Rok 1953
La belle dame sans merci
Dziewica / Panna
Kurz / Prach.
Adonis
Ale


NA SOTNACH (1967)
Gdybyśmy / Kdybychom
Dies caniculares I
Dzisiaj / Dneska
Todo
Są / Jsou .
A kobieta / A žena.
Ewa / Eva


PREDPOSLEDNÍ (1982)
Nie ma / Není.


SBOHEM? (1982)
Szklarz /Sklenář.
Kobiety i muzyka / Ženy a hudba
Także / Také
Jak.
Tobie V / Tobě V
Zmurszały mur / Zvetšelá zeď
Całkiem inny mur / Docela jiná zeď
Orfeusz / Orfeus.

 

JIŘÍ KOLÁŘ

 

KŘESTNÝ LIST (1941)
Robotnik zamiejscowy / Přespolní dělník (wybór)
I.
III.
IV.
VI.
VII


ÓDY A VARIACE (1946)
Litania / Litanie


DNY V ROCE (1948)
27 kwietnia. František Hudeček / 27. duben. František Hudeček
28 kwietnia František Gross / 28. duben. František Gross .
29 kwietnia. Kamil Lhoták / 29. duben. Kamil Lhoták


OČITÝ SVĚDEK (1983)
(20 maja 1949. Piątek) Kobieta urwała gałązkę topoli / (20. – pátek) Žena utrhla větévku topolu.


PROMÉTHEOVA JÁTRA (1950)
Moje świadectwo / Mé svědectví
Wiek religii / (Věk naboženství
I [ – Dwie po ósmej. Jezus Maria, chyba już sobie nie poszedł?] / [ – Dvě minuty po osmé. Proboha, snad již neodešel]
II [Dwie po ósmej / Dvě minuty po osmé].
III [Ktoś za mną pędził. Popołudnie / Kdosi za mnou pospíchal. Odpoledne]


PŘESTUPNÝ ROK. DENÍK (1996)
3 maja – wtorek. Maść przeciw poezji / 3. květen – útery. Mast proti poezii)


NÁVOD K UPOTŘEBENÍ (1993)
Zabobony / Pověry


MARSYAS (1993)
O mądrym Salomonie / O moudrém Šalamounovi


VRSZOWICKI EZOP (1993)
Doktor Seger


NÁVOD K UPOTŘEBENÍ [II] (1969)
Zawiadomienie o ślubie (Svatební oznámení)
Wywieś nalep daj (Vyvěs vyznač podej)

 

JOSEF KAINAR

 

NOVÉ MÝTY (1946)
Strzyżono na glacę małego chłopczyka / Stříhali dohola malého chlapečka.
Wypychacz / Vycpávač
Termin / Lhůta
Muzyka / Hudba
Pojazd / Vozidlo
Do młodego strzelca / Mladému střelci
Chudość / Hubenost


OSUDY (1947)
Dziecko zaczyna widzieć / Dítě začná vidět


LAZAR A PÍSEŇ (1960)
Spadło śniegu tyle / Napadal sníh


STARÁ A NOVÁ BLUES (1984)
Blues o torach kolejowych / Blues o kolejích

 

JIŘINA HAUKOVÁ

 

CIZÍ POKOJ (1946)
Dwa stanowiska / Ve dvou polohách
I
II.
III
Umarły / Mrtvý.
Losy / Osudy
Nenia / Nénie


OHEŇ VE SNĚHU (1958)
Gromady gwiezdne / Hvězdokupy
Czterowiersz / Čtyřverší


MEZI LIDMI A HAVRANY (1965)
Chirico


ZEMĚ NIKOHO (1970)
Niekiedy spadamy głową w dół /Někdy padáme hlavou dolů


MOTÝL A SMRT (1983)
Rzeczy po umarłych / Věci po mrtvých.


SVĚTLO V ZÁŘÍ (1984)
Szczek psów / Štěkot psů.


SPODNÍ PROUDY (1992)
Byli mymi przyjaciółmi / Byli moji přátelé
Szczególne słowo / Zvláštní slovo


DÍRA SKRZ (1999)
Rozmowa dwojga starców: Kolář i Hauková
/ Rozhovor dvou starců: Kolář a Hauková

 

IVAN BLATNÝ

 

PANI JITŘENKA (1940)
Zakochany wiersz / Zamilovaná báseň


MELANCHOLICKÉ PROCHÁZKY (1941)
[Znasz dale? Ja je znam. Sufit jest pełen much]
/ [Znáš dálku? Já ji znám. Na stropě, plném much]
[Autobus nagle drgnął, skrzypi jak stary wóz]
/ [Z náměstí odjíždí skřípavý autobus]
[Klon, jesion, grab i buk – ten smak to drzew imiona]
/ [Klen, jasan, habr, buk, ochutnej dnes ta jmena].
[Patrzy pociągów dym, jak rosy kropla spada]
/ [Kouř vlaků dívá se, jak padá krůpěj rosy]


TENTO VEČER (1945)
Niedzielne popołudnia / Nedělní odpoledne
Wiersz w cudzym mieszkaniu / Báseň v cizím bytě.
Obrazy Kamila Lhotáka.


HLEDÁNÍ PŘITOMNÉHO ČASU (1947)
Cień / Stín
Wariacje / Variace
Noc.
Na południe / Na jih.
Pewnego jesiennego dnia / Jednoho podzimního dne
Obraz historyczny / Historický obraz
Pan Paredes
Terrestris


STARÁ BYDLIŠTĚ (1979)
Grupa 42 / Skupina 42.
Ren / Rýn
WIERSZE Z OKRESU STARYCH ADRESÓW
NIEWŁĄCZONE DO TEGO TOMU)
[O, Brunswick Gardens. To tak blisko Piccadilly]
/ [Brunšvické zahrady. Tak blizko Picadilly]
POMOCNÁ ŠKOLA BIXLEY (1982, 1987)
Nadzieja /
Naděje
W niej / V ní
Jaromír Tomeček
Invalid
Droga usiana jest gwiazdami / Cesta je poseta hvězdami

 

LUDVÍK KUNDERA

 

VYBÍLENO (1941–1942)
Świecący jeźdźcy / Svítící jezdci
Parki / Parky.


BEZPODMINEČNÝ HORIZONT (1943–1944)
Od rana / Od rána.
Sami


VÝHRUŽNÝ KOMPAS (1944)
Złowrogi kompas / Výhružný kompas
1
2
3
4
5
6
7
8.
9.
10
11
12
13
14
15
16


PRÁMY (1966)
Kamień / Kámen.


ŠALEBNÉ VĚCI (1946)
Albo pada / Anebo prší.


ČLOVĚK HLEDÁ
Sen.


LETNÍ KNIHA PŘÁNÍ A STIŽNOSTI (1958)
O tajemnicy dróg mrówek / O tajemství mravenčích silnic


ZTRÁTY A NÁLEZY (1991))
Sen powtarzający się raz na pół roku
/ Sen opakující se jednou za půl roku

 

OLDŘICH WENZL

 

YEHUDI MENUHIN (1964)
Jedynak / Jedináček
Wygodne życie / Pohodlný život.
Portret / Portrét


HŘÍCH UBLÍŽIT (1966)
Pechowiec / Nešťastný
Tempo
Przysłowie / Přísloví


VELIKÝ POŽÁR (1968)
Bardzo osobisty wiersz/ Osobní.


LENTO (1971)
Notatka / Poznámka


DVANÁCT POLEDNÍCH ÚDERŮ (1982)
Prośba / Žádost
Markiz de Sade / Markýz de Sade
Nie ruszajmy się /Nehýbejme se
Wiersz żeby toczyło się życie / Báseň aby šel život.
SPOZA TOMÓW)
Całkiem sam / Sám a sám.

 

JAN SKÁCEL

 

KOLIK PŘÍLEŽITOSTÍ MÁ RŮŽE (1957)
Babie lato / Babí léto
Źródło / Pramen.


CO ZBYLO Z ANDĚLA (1960)
Co zostało z anioła / Co zbylo z anděla.


HODINA MEZI PSEM A VLKEM (1962)
Małe stacyjki / Malá nádraží


SMUTÉNKA (1965)
Przysłowia / Přísloví
Stada / Hejna
Marzec / Březen
Inna smucieńka / Jiná smuténka
Dno


METLIČKY (1968)
Smutki / Smutky
Modlitwa / Modlitba.


DAVNÉ PROSO (1981)
Kwadratura koła / Kvadratura kruhu
Sonet z pszczelim snem / Sonet se spánkem včel
Czeski jesienny / Česká podzimní
Umarli / Mrtví


ODLÉVÁNÍ DO ZTRCENÉHO VOSKU (1984)
Prośba / Prosba
Tęsknota za śniegiem / Touha po sněhu.
Cmentarz żydowski w Mikulovie / Židovský hřbitov v Mikulově.
Prosta / Přímka


A ZNOVU LÁSKA (1991)
Pogrzeb Jaroslava Seiferta / Pohřeb Jaroslava Seiferta.

 

MIROSLAV HOLUB

 

ACHILLES A ŽELVA (1960)
Achilles i żółw / Achilles a želva
Napoleon
Kapral, który przebił Archimedesa / Kaprál, který probodl Archimeda.
Zmarła wieczorem / Umřela večer


SLABIKÁŘ (1961)
Skrzydła / Křidla.


JDI A OTEVŘI DVEŘE (1962)
Drzwi / Dveře


TAK ZVANÉ SRDCE (1963)
Lekcje / Vyučování
Okręgowy przywódca NSDAP / Okrskový vedoucí NSDAP.


AČKOLI (1969)
Gra w nieomylność / Hra na neomylnost
My, którzyśmy się śmiali / My, co jsme se smáli.
Tajemnica / Tajno


BETON (1970) )
Zamek / Zámek


NAOPAK (1982)
Krótkie rozważania o teorii względności / Stručná úvaha o teorii relativity
Krótkie rozważania o świetle / Stručná úvaha o světle.
Obiad / Oběd


INTERFERON ČILI O DIVADLE (1986)
Ostatni nocny autobus / Poslední noční autobus
Faust


SYNDROM MIZEJÍCÍ PLÍCE (1990)
Szkło / Sklo.
Syndrom placu Wacława / Syndrom Václavského náměstí.
Zegar / Hodiny


ONO SE LETĚLO (1994)
Mama uczy się hiszpańskiego / Maminka se učí španělsky
NAROZENÍ SISIFOVO (1998 )
Morawski zamek / Moravský zámek

 

EGON BONDY

 

TOTÁLNÍ REALISMUS (1950)
Realizm totalny / Totální realismus
[Chciałem przypomnieć sobie Marię]
/ [Chtěl jsem si vzpomenouut na Marii].
[Dziś popołudniu wyjechałem od ojca]
/ [Dnes odpoledne když jsem odjížděl od svého otce]
[W trawie] / [V trávě].
[W Pradze się tańczy] / [V Praze se tančí].
[Wesoło jest w Moskwie] / [Je veselo v Moskvě].
[Moja przyjaciółka podarowała mi kwiat]
/ [Má přítelkyně mi darovala květinu].
[W fałdach twojej słonecznej sukienki]
/ [V záhybech tvého slunečního šatu]
[Spotkałem żołnierza na służbie] / [Potkal jsem vojáka ve službě]
[Ponieważ jestem największym żyjącym poetą]
/ [Protože jsem největší žijící básník].
Zjazd ZMCS / Sjezd ČSM.
[Głośniki na ulicach obwieszczają dokładny czas]
/ [Tlampače na ulicích oznamují přesný čas]
[Czytałem właśnie doniesienie o procesie zdrajców narodu]
/ [Četl jsem právě zprávu o procesu s velezrádci]
[Więźniowie wstają o szóstej] / [Vězni vstávají v šest hodin]
[Siedzę w swojej celi] / [Sedím ve své cele]
[Stale ciągnie mnie za rzekę] / [Stále mne to táhne přes řeku]
[Oficerowie i ich panie] / [Důstojníci a jejich ženy]
[Również kochankowie chodzą po Pradze]
/ [Také nilenci chodí po Praze]
[Przed chwilą zasnęłaś] / [Před chvílí jsi usnula].
[Pomiędzy gołębiami lata nad naszą ulicą]
/ [Mezi holuby poletruje nad naší ulicí]
[Maria mnie całuje chociaż oboje na to męczy]
/ [Marie mne líbá ačkoli nás to oba unavuje]
[Czytałem dziś do późnej nocy]
/ [Četl jsem dnes dlouho do noci]
[Maria za miesiąc ma rodzić] / [Marie má za měsíc rodit]
Dziś w nocy śniły mi się koszmary] / [Dnes v noci se mi zdály příšerné sny]
[Moja miłość do ciebie nie poprzestaje na twoim życiu]
/ [Má láska k tobě nepřestává na tvém životě]
[Strasznie się nudzę] / [Strašně se nudím]
Rocznica Wielkiego Października / Výročí Říjnové revoluce
[Dzisiaj jest piątek] / [Dnes je pátek].
[Chodziła po Pradze] / [Chodila po Praze]
[Plakaty którymi oblepiona jest Praga]
/ [Plakáty jimiž je polepena Praha]
Ostatnia niedziela adwentu / Zlatá neděle
[Przeglądałem stare roczniki „Minotaura”]
/ [Prohlížel jsem staré ročníky Minotaura]
[Pożegnałem się z Marią] / [Rozloučil jsem se s Marií].
[Leżysz a on patrzy ci wprost w łono]
/ [Ležíš a on se ti dívá do klína].
[Marii urodził się syn] / [Marii se narodil syn]
[Moja miła umarła] / [Má milá umřela]
[Nie musi się długo czekać] / [Není třeba dlouho čekat].
[Na przystani gdzie się] / [V přístavě ve kterém se]
[Pojechałem aż na ostatni przystanek trolejbusu]
/ [Rozjel jsem se na konečnou stanici trolejbusu]


TRAPNÁ POESIE (1951)
[Gdyby komsomołka się onanizowała] / [Když se komsomolka onanuje].


DAGMARA ANEB NADEMOCIONALITA (1951)
[W łazience jest para] / [V koupelně je pára]
FÜR BONDY’S UNBEKANNTE GELIEBTE ANEB
NEPŘEBERNÉ BOHATSTVÍ Gdzie jest nóż / Kde je nůž
Noc i dzień / Noc a den
KARIBSKÉ MOŘE
Piosenka dla Honzy Krejcarovej / Píseň pro Honzu Krejcarovou.


BÁSNĚ EGONA BONDYHO OD SRPNA 1954 DO ZÁŘÍ 1958
[Filozofia i poezja przecie] / [I filosofie i poesie]


BÁSNĚ OD ČERVENCE 1963 DO KONCE ROKU 1970
[Dzisiaj wypiłem dużo piw] / [Dneska jsem vypil mnoho piv].


MIRKA (1975)
[Myślę o Mirce] / [Na Mirku myslím]


THE PLASTIC PEOPLE OF THE UNIVERSE (1976)
9 II 76 / 9. 2. 76


BÁSNĚ 1988 ANEB ČAS SPÍŠE CHMURNÝ. ODPLOUVÁNÍ. (1990)
[Cześć, Březina!] / [Ahoj, Březino!].
[Bufetowy udusił ręką szczura] / [Výčepní zašktil rukou krysu]

 

IVAN WERNISCH

 

ZIMOHRÁDEK (1965)
Nikczemnica / Ničemnice.
Łajba / Šíf


ŽIL, NRBYL (SAMIZDAT 1979)
Jak słońce zgasło / Když zhaslo slunce


BLBECKÁ POEZIE (SAMIZDAT 1981)
[Już ci przecież raz mówiłem] / [Já už jsem ti jednou řikal]


PRASINEC (SAMIZDAT 1982)
[Koniec świata był już dawno] / [Konec světa už dávno]


ZASUTÉ ZAHRADY (SAMIZDAT 1982)
Już nadchodzą! / Již přichází


CVIČNÉ MĚSTO (SAMIZDAT 1983)
[Na wysokim tkwię orzechu] / [Z vysokého ořešáku]
[noszę zawsze w kieszeni karteczkę] / [nosivám v kapse listeček].


POJIZDNÝ HŘBITOV (1984)
[Cmentarz objazdowy – to mi wynalazek!]
/ [Pojizdný hřbitov – to je vynalez!]


JAK KDYBY BYL (SAMIZDAT 1985)
Mgła idzie do góry / Mlha se zvedá
Nic się nie zmieniło / Nic se nezměnilo.


Ó KDEŽPAK (1991)
Zwierz / Lež


ZLATOMODRÝ KONEC STAŘIČKÉHO LÉTA (1994)
[Dni mijają] / [Dny míjejí]


PROSLÝCHÁ SE (1996)
Mieszanina / Michanice
[JESZCZE CZEKAJĄ] / [JEŠTĚ ČEKAJÍ]


CESTA DO AŠCHABADU NEBOLI PUMPKE A DALAJLÁMOVÉ (1997)
Ty, która patrzysz / Ty, která hledíš
Droga do Aszchabadu / Cesta do Ašchabadu
Mistrz Kadō zdjął / Mistr Kadō si zul


BEZ KUFRU SE TAK PĔKNĔ SKÁČE PO STROMECH NEBOLI NÚN (2001)
Don’t Hang Your Dreams on a Rainbow


LÁSKU JÁ NESTOJÍM (2001)
Koniec wojownika / Válečníkův konec


HLAVA NA STOLE (2005)
W porze deszczowej / V době dešťů

 

PETR MIKEŠ

 

OSLOVENÍ (SAMIZDAT 1973)
Objawienie / Zjevení
Jedno zdanie / Jediná věta


DRŤ SVĚTLA (SAMIZDAT 1977)
La maison est là


STEJNÝ SVĔT (SAMIZDAT 1982)
[A Tobie] / [A Tobě]
[Śnieżą ćmy] / [Můry sněží]


PAMĚŤ RÁNY (1990)
Pamięć rany I / Paměť rány I
Pamięć rany II / Paměť rány II.


JEN SLOVA/JUST WORDS (2005)
Strumień ciemności / Proud tmy.

 

MICHAL AJVAZ

 

VRAŽDA HOTELU INTERCONTINENTAL (1989)

Miasto / Město
Turyści / Turisti.
Kawiarnia Slavia / Kavárna Slávie.
Szuflady / Zásuvky
Thalassa


ALMANACH LEPĚ SVIHLÍ TLOVÉ (2002)
Petrzyn / Petřín
Foka / Tuleň.
Parki / Parky
Mury / Zdi

 

JÁCHYM TOPOL

 

MILUJU TĚ K ZBLÁZNĚNÍ (1991)
liryka wojenna / válečná lyrika
konwersacja (powieścidło) / konverzace (román do kapsy)
emocje / emoce.


V ÚTERÝ BUDE VÁLKA (1992)
Kiedy bolały cię zęby / Když tě bolely zuby
Kolega Sylwester / Kamarád Silvestr
Krwawy pies / Krvavej pes
„Trzymaj to światło!” / „Drž to světlo!”
Jezioro z duchami / Jezero s duchy.
Kawałki gumy / Kousky gumy

 

Objaśnienia
Noty o autorach
Posłowie
Acknowledgemends
Alfabetyczny spis incypitów i tytułów

opinie o książce

Jaka to jest poezja? Atmosfera całej antologii jest równie specyficzna jak tzw. czeski humor – to taki rodzaj wszechogarniającej lekkości i ironicznej “afirmacji”, niezależnie od podejmowanej tematyki. I, oczywiście, wspomnianego czeskiego humoru również nie brakuje. 

Rafał Gawin

Tytuł antologii jest wieloznacznie ironiczny. Engelking skomponował swoje czeskie dzieło tak, by każdy wiersz (“autor”) stanowił zamkniętą, autonomiczną całość, ale też mógł korespondować z tekstami (“autorami”) innymi; dialogować, dookreślać siebie nawzajem. Wie przecież, że składniki antypoetyckiego towotu wymieszane przez Kolářa nie muszą podważać etycznego wymiaru poezji, ale mogą. Wie też, że wiersze – wbrew temu, co sugerował jeden z założycieli legendarnej Grupy 42 – nie muszą ocalać ani przed łajdactwem, ani przed tchórzostwem, ani kłamstwem, podstępem czy nienawiścią. 

Konrad Wojtyła

Co imponuje w antologii Engelkinga (zaraz po konstatacji, że zdecydowano się na obszerniejszą prezentację mniejszej liczby poetów, w przeciwieństwie do archaicznej konwencji antologii rosyjskiej Woroszylskiego) to rozstrzał w doborze, który dla znających choćby w minimalnym stopniu poezję czeską XX w. (ale też XIX i XXI) może być nie do przyjęcia, tu jednak idealnie się zazębia. Choćby otwierający tom Vrchlický – paseistyczny, pod koniec dziewiętnastego stulecia umieszczony na biegunie przeciwnym do ówczesnej, będącej w powijakach moderny. Otwarcie w konwencji tradycji negatywnej: większość poetów w antologii to bowiem awangardziści i postawangardziści. Obok szorstkiego Bondego niemal sentymentalny momentami Blatný, starzy z młodymi, wreszcie (niestety) pierwszorzędni twórcy (jedyny czeski noblista Seifert, doskonały, dekadencki Holan, członkowie Skupiny) oraz zupełnie marginalny nawet we własnym kraju Mikeš i nie-niezbędni Kundera, Hauková i Kainar. Wielkie słowa uznania należą się tłumaczowi również za konsekwentne przybliżanie poezji Ajvaza, który ma cechy czeskiego, ponowoczesnego Leśmiana, kreuje światy po kafkowsku duszne, paradoksalnie – niesamowicie wciągające, kultywujące atmosferę starej Pragi, doskonale domykające klamrę tomu. 

Łukasz Łachecki

Maść przeciw poezji to książka wyjątkowa. Ułożona przeciw stereotypom “przaśnych Czechów”, przypomina często pomijaną prawdę: w dziedzinie poezji nasi sąsiedzi byli i są całkiem do przodu. Zwłaszcza kiedy poświęcają urojone, a uświęcone w Polsce “wieszczenie” na rzecz rozsądnej gry ze światem pozorów, bestialstwa i banału. Taka “maść” zrobi dobrze polskiej poezji.

Krzysztof Siwczyk

Autorski zbiór zawsze uznać można za niepełny, ale Engelking nie pretenduje do całościowego opracowania poezji narodowej. To osobisty dziennik i równocześnie przewodnik. Tłumacz proponuje czytelnikom poznanie najciekawszych, jego zdaniem, poetów. Można z Maści przeciw poezji wiele dowiedzieć się o historii czeskiej literatury, można też czytać tę antologię dla samych wierszy, nie zagłębiając się w historyczno-literackie fakty czy życiorysy poetów. Antologia Engelkinga to dowód, że na dobrą poezję nie działa żadna zabójcza substancja. 

Agnieszka Kołodyńska

Maść przeciw poezji Leszka Engelkinga, znakomita antologia przekładów z poezji czeskiej. Zawiera wszystko to, czego zazdrościmy literaturze naszych sąsiadów – cudowny humor, surrealistyczną wyobraźnię, swobodę ekspresji i zadziorność, dar obserwacji świata w jego najbardziej niepozornych detalach połączony z wyczuciem absurdu. Ale do tego obrazu trzeba dodać ciemne tony: szczególnie zwięzłe, przejmujące wiersze Vladimíra Holana i Jana Skácela są podszyte bólem, mówią powściągliwie, jakby zdławionym głosem o cierpieniu i każą dostrzec w czeskiej poezji również nutę tragiczną.

Krystyna Dąbrowska

inne książki autora