Teksty odzyskane (miękka oprawa)

01/09/2022 esej

Kilkadziesiąt niepoetyckich tekstów Tadeusza Różewicza – nigdy niepublikowanych w książkach, zapomnianych, niedostępnych lub znanych jedynie „ze słyszenia”. Od nieodnotowywanego w bibliografiach prasowego debiutu piętnastoletniego ucznia gimnazjum im. F. Fabianiego w Radomsku po „ostatni wywiad” oraz zapisany na skrawku papieru nieformalny testament poety. Historia nowoczesności i ponowoczesności – od lat trzydziestych XX wieku po rok 2013 – odciśnięta w prozie fabularnej i reportażowo-itineraryjnej, w wypowiedziach programowych i autokomentarzach, we fragmentach dramatu i noweli filmowej, w zapiskach krytycznoliterackich i w próbie osobistej teorii fotografii, w przemówieniach, humoreskach i urywkach dziennika. Kolejna po „Wierszach odzyskanych”, licząca niemal 230 stron opowieść o życiu człowieka prowincjonalnego, który postanowił stać się jednym z najważniejszych pisarzy współczesności i zamiar swój zrealizował.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Wydawca
Biuro Literackie
Miejsce
Kołobrzeg
Wydanie
1
Data wydania
2022-04-18
Gatunek
Eseje
Seria
Szkice
Ilość stron
240
Oprawa
miękka
Projekt okładki
Artur Burszta
Projekt opracowania graficznego
Artur Burszta
ISBN
978-83-67249-04-1
spis treści

[Głos w Naszej dyskusji o kino-teatrze na łamach miesięcznika „Pod Znakiem Marii”] [1937]
Poezja jadalna czy niejadalna [1939]
Praktykantom poetyckim [1939]
Słowo o żołnierzu polskim [1944]
Rekwizyty i duch. Rozważania o poezji [1945]
Czekam… [1945]
Borem, lasem… [1945]
Mikołaj i narodziny nowego [1948]
Będą się bili [cztery fragmenty dramatu o Marianie Buczku] [1949, 1950]
Notatki z podróży po Czechosłowacji [1950]
Wspomnienia z podróży po Czechosłowacji [1950]
Budapeszt [1950]
„Marzyciel” [1952]
Towarzysz Marian [1952]
Gwiazdy Budapesztu [1953]
Głowa (Opowiadanie z czasów przedwojennych) [1955]
[Recenzja wydawnicza książki Witolda Wirpszy Z mojego życia] [nie później niż 1956]
W styczniu o kwietniowym Paryżu [1958]
Bardzo łatwo i bardzo trudno [1958]
Abażur [1959]
O tej porze [1959]
Wiersz – przepowiednia [1963]
Echo. Fragment noweli filmowej [1964]
Gąbka i kamień (notatka z czerwca 1965) [1965]
Spotkanie w pamięci [1966]
Rozmowa w Hucie Katowice [1976]
Przeróbcie mnie na klamkę [1978]
[Fragmenty dziennika związane z postacią Helmuta Kajzara] [1982]
Stare młode serce [1994]
[List do czytelników ze szkoły w Węglewicach] [1994]
Wymiar iluzji [1995]
Marzenia foto-amatora [1995]
[Wypowiedź w ankiecie redakcyjnej „Kwartalnika Artystycznego” Po co piszę] [1996]
[Przemówienie w trakcie uroczystości wręczenia Tadeuszowi Różewiczowi medalu „Zasłużony dla miasta Karpacza”, 5 września 1997 roku]
Dziwna i nieprawdziwa historia o spotkaniu z Rübezahlem, czyli Janem Liczyrzepą w Karpaczu [1997]
[Spotkanie w amfiteatrze przy Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu, 5 września 1997 roku]
[Odmowa wzięcia udziału w ankiecie redakcyjnej miesięcznika „Znak” Chrystus w oczach nie chrześcijan] [1998]
Osieroconym [1999]
[List do Tomasza Łubieńskiego, redaktora naczelnego „Nowych Książek”] [1999]
Chodzę i zbieram kasztany [2000]
Za dużo mam pomysłów [odpowiedzi na pytania kwestionariusza] [2001]
Podziękowanie Tadeusza Różewicza [2001]
[Uroczystość otwarcia wystawy Tadeusz Różewicz – poeta i dramaturg w Karkonoszach w Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu, 12 października 2001 roku]
Wierszyk nie jest niemową. Z Tadeuszem Różewiczem rozmawia Anna Żebrowska [2002]
Anioły i kaszanka. Z Tadeuszem Różewiczem rozmawia Bogdan Trojak [2003]
Spotkania [2004]
Wiersz szuka domu. Z Tadeuszem Różewiczem rozmawia Rafał Dutkiewicz [2009]
Poezja nie ma przyszłości. Z Tadeuszem Różewiczem rozmawia Ewa Likowska [2010]
Opisywanie fotografii [2013]
[Testament]

Różewicz nieznany – odsłona druga
(Przemysław Dakowicz)

inne książki autora