26/06/21

Koncert życzeń z Czarnej Góry

Artur Burszta

Strona cyklu

Strona A, strona B
Artur Burszta

Menadżer kultury. Redaktor naczelny i właściciel wydawnictwa Biuro Literackie. W latach 1990-1998 działacz samorządowy. Realizator Niemiecko-Polskich Spotkań Pisarzy (1993-1995). Od 1996 roku dyrektor festiwalu literackiego organizowanego jako Fort Legnica, od 2004 – Port Literacki Wrocław, od 2016 – Stacja Literatura w Stroniu Śląskim, a od 2022 – TransPort Literacki w Kołobrzegu. Autor programów telewizyjnych w TVP Kultura: Poezjem (2008–2009) i Poeci (2015) oraz filmu dokumentalnego Dorzecze Różewicza (2011). Pomysłodawca Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius. Animator działań integrujących europejskie środowisko literackie. Inicjator krajowych i zagranicznych projektów, z których najbardziej znane to: Komiks wierszem, Krytyk z uczelni, Kurs na sztukę, Nakręć wiersz, Nowe głosy z Europy, Połów. Poetyckie debiuty, Pracownie literackie, Szkoła z poezją. Wyróżniony m.in. nagrodą Sezonu Wydawniczo-Księgarskiego IKAR za „odwagę wydawania najnowszej poezji i umiejętność docierania z nią różnymi drogami do czytelnika” oraz nagrodą Biblioteki Raczyńskich „za działalność wydawniczą i żarliwą promocję poezji”.

 

Witam po raz pięćdziesiąty w „Stronie A, stronie B”. Tym razem nie znad morza, jak to bywało czterdzieści dziewięć razy poprzednio, a prosto z gór, a konkretnie z jednej – Czarnej Góry. To właśnie tutaj po raz szósty odbyła się Stacja Literatura. Podsumujemy ją w naszej audycji za tydzień. Dzisiaj nie będzie premier, wiadomo z jakich powodów, nie będzie też i mnie. Ten odcinek poprowadzą za mnie: Agata Puwalska, Joanna Mueller, Ola Olszewska, Katarzyna Jakubiak, Jakub Pszoniak, Grzegorz Kwiatkowski, Mark Tardi, Anna Adamowicz i Kacper Bartczak. Spodziewajcie się niespodziewanego!