18/06/21

Poezja jest wszędzie

Artur Burszta

Strona cyklu

Strona A, strona B
Artur Burszta

Menadżer kultury. Redaktor naczelny i właściciel Biura Literackiego. Wydawca blisko tysiąca książek, w tym m.in. utworów Tymoteusza Karpowicza, Krystyny Miłobędzkiej, Tadeusza Różewicza i Rafała Wojaczka, a także Boba Dylana, Nicka Cave'a i Patti Smith. W latach 1990-1998 działacz samorządowy. Realizator Niemiecko-Polskich Spotkań Pisarzy (1993-1995). Od 1996 roku dyrektor festiwalu literackiego organizowanego jako Fort Legnica, od 2004 – Port Literacki Wrocław, od 2016 – Stacja Literatura w Stroniu Śląskim, a od 2022 – TransPort Literacki w Kołobrzegu. Autor programów telewizyjnych w TVP Kultura: Poezjem (2008–2009) i Poeci (2015) oraz filmu dokumentalnego Dorzecze Różewicza (2011). Realizator w latach 1993–1995 wraz z Berliner Festspiele Niemiecko-Polskich Spotkań Pisarzy. Wybrany podczas I Kongresu Menedżerów Kultury w 1995 roku do Zarządu Stowarzyszenia Menedżerów Kultury w Polsce. Pomysłodawca Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius. Współtwórca Literary Europe Live – organizacji zrzeszającej europejskie instytucje kultury i festiwale literackie. Organizator Europejskiego Forum Literackiego (2016 i 2017). Inicjator krajowych i zagranicznych projektów, z których najbardziej znane to: Komiks wierszem, Krytyk z uczelni, Kurs na sztukę, Nakręć wiersz, Nowe głosy z Europy, Połów. Poetyckie i prozatorskie debiuty, Pracownie literackie, Szkoła z poezją. Wyróżniony m.in. nagrodą Sezonu Wydawniczo-Księgarskiego IKAR za „odwagę wydawania najnowszej poezji i umiejętność docierania z nią różnymi drogami do czytelnika” oraz nagrodą Biblioteki Raczyńskich „za działalność wydawniczą i żarliwą promocję poezji”.

 

Dzisiaj audycja, którą – mam nadzieję – zapamiętacie na długo i będziecie do niej często wracać. Wszystko za sprawą gościa, którego nazwiska nie będę tutaj zdradzał. Rozmowa zostanie zilustrowana czterema wierszami, takimi, co wgniatają w fotel. Muzycznie też będzie inaczej. Języki będą całkowicie obce. Kraje, z jakich pochodzą muzycy, niektórym mogą wydać się zaskakujące. Są to: Izrael, Maroko, Nigeria, Pakistan, Rosja, Togo, Tunezja i Turcja.

Dość konsekwentnie rekomenduję w tej audycji muzyczne rejony, które ktoś mógłby uznać za pobocza, marginesy. Nic bardziej błędnego! Są to coraz bardziej centralne, obowiązujące w głównych nurtach dźwięki. O festiwalu niewiele będziemy już mówić, bo wszystko zostało powiedziane. Tych, którzy nie słuchali poprzednich odcinków, zachęcam do nadrobienia zaległości. Wszystkie 49 naszych spotkań można znaleźć w Magazynie Literackim biBLioteka.