debaty / ANKIETY I PODSUMOWANIA

Być poetą dzisiaj

Redakcja biBLioteki

Wprowadzenie do debaty "Być poetą dzisiaj".

strona debaty

Co wynika dla poezji polskiej, jej czytelników oraz samych poetów z tegorocznej nagrody Nike dla książki Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego? Zapraszamy do udziału w debacie “Być poetą dzisiaj”. Bezpośrednim impulsem do jej rozpoczęcia jest wyjątkowy dla poezji 2009 rok, w którym książki z wierszami dominowały wśród nominacji do najważniejszych literackich nagród w Polsce.

W ostatnich kilku dekadach rodzimi poeci wyróżniani byli jako jedyni z licznych naszych twórców najważniejszymi nagrodami (wystarczy wspomnieć o dwóch nagrodach Nobla). Mimo to instytucje zajmujące się promowaniem literatury chętniej wspierają prozaików. Czy podzielasz opinię Wojciecha Kuczoka, że przyznać się dziś do bycia poetą to tak, jakby przyznać się, że sypia się w bunkrze na przedmieściach?

Jak poeta ma docierać do czytelnika? W jaki sposób wydawcy poezji powinni rozbudzać zainteresowanie nią (szczególnie wśród młodych ludzi)? Jakiej granicy nie powinno się przekraczać w takich działaniach? Czy istnieją zagraniczne wzorce działań, które warto przenieść na polski grunt? Czekamy na Państwa odpowiedzi na te pytania oraz własne spostrzeżenia związane z tytułowym zagadnieniem.