debaty / WYDARZENIA I INICJATYWY

O poetyckich książkach trzydziestolecia: podsumowanie

Aleksandra Grzemska

Podsumowanie debaty "O poetyckich książkach trzydziestolecia".

strona debaty

O poetyckich książkach trzydziestolecia

Tekst w redakcji, wkrótce pojawi się na stronie.

O AUTORZE

Aleksandra_Grzemska_foto
Aleksandra Grzemska

Doktor nauk humanistycznych (literaturoznawstwo), krytyczka literacka, redaktorka i edytorka. Napisała rozprawę doktorską Matki i córki. Związki rodzinne i artystyczne w autobiografiach kobiet po 1989 roku, członkini Polskiego Towarzystwa Autobiograficznego, sekretarz czasopisma naukowego „Autobiografia. Literatura. Kultura. Media”. Współredaktorka monografii: Po Czarnobylu: miejsce katastrofy w dyskursie współczesnej humanistyki (red. I. Boruszkowska, K. Glinianowicz, A. Grzemska, P. Krupa, Kraków 2017) oraz Polityki relacji w literaturze kobiet po 1945 roku (red. A. Grzemska, I. Iwasiów, Szczecin 2017); autorka tekstów naukowych publikowanych w monografiach zbiorowych i czasopismach: „Pogranicza”, „Autobiografia”, „Czas Kultury”, „Nowa Dekada Krakowska”. Interesuje się zagadnieniami form autobiograficznych we współczesnej literaturze.