debaty / ANKIETY I PODSUMOWANIA

Rację ma robactwo

Krzysztof Siwczyk

Odpowiedzi Krzysztofa Siwczyka na pytania Grzegorza Dyducha w „Kwestionariuszu 2004”.

strona debaty

Kwestionariusz 2004

Dlaczego poezja jest ważniejsza niż proza? 

Z tego samego powodu, dla którego „mieć” jest ważniejsze niż „być”.

Czy pamięta Pan pierwszy własny wiersz, jeśli tak, to jak brzmiał jego tytuł albo incipit? 

Jego incipit brzmiał: „Beckett się nie mylił”.

Kto po raz pierwszy boleśnie odmówił Panu talentu i dlaczego nie wziął Pan sobie tego do serca? 

Nie było mowy o talencie. Rzecz dotyczyła braku serca.

Czy udało się kiedyś Panu zdobyć choćby na chwilę partnera dzięki własnej poezji? 

Udało mi się zdobyć partnerkę na stałe.

Jaka jest Pana ulubiona potrawa? Jeśli poezja to artykuły spożywcze, to jaki artykuł reprezentują Pana liryki? 

Ości w gardle.

Który z żyjących polskich poetów zasługuje na Nobla? 

Karę Nobla przyznałbym Markowi Krystianowi Emanuelowi Baczewskiemu.

Jeżeli rację miał Gombrowicz, pisząc, że „poeci lęgną się wszędzie jak robactwo”, to dlaczego?

Rację ma robactwo.