recenzje / KOMENTARZE

Kolaże – fragment posłowia

Leszek Szaruga

Fragment posłowia Leszka Szarugi z książki Kolaże Herta Müller, która ukazała się nakładem Biura Literackiego 18 kwietnia 2013 roku.

Biuro Literackie kup książkę na poezjem.pl

Jeśli pojęcie “literatura zaangażowana” ma jeszcze jakiś sens, to właśnie ten sens ocala twórczość autorki Sercątka – sytuując się tam, gdzie jest “wewnętrznie najbardziej zraniona”, Müller poświadcza sobą prawdę tego, co pisze. Ta literatura jest świadkiem i świadectwem jednocześnie, zaś świat tu kreowany – pozornie związany z hic et nunc – z realistycznej opowieści niepostrzeżenie przeistacza się w przypowieść aktualną zawsze i wszędzie. Przeraźliwa i obezwładniająca realność rumuńskiego “realnego socjalizmu” przenika tkankę “normalnego świata”, w którym jest opowiadana.

Jeśli miałbym wskazać na najbardziej poruszające zjawisko współczesnej literatury niemieckojęzycznej, bez wahania wskazałbym na to właśnie pisarstwo. Pochodząca z kręgu mniejszości niemieckiej w Rumunii autorka związana była przed decyzją wyjazdu do RFN z Aktionsgruppe Banat tworzoną m.in. przez takich pisarzy, jak: Richard Wagner, Anemone Latzina, Ernest Wichner czy William Tatok. Wszyscy oni w swej ojczyźnie (bo tak zapewne traktowali Rumunię, na której ziemiach osadnictwo niemieckie trwało od XII wieku) poddani zostali mniej lub bardziej wyszukanym represjom i szykanom – ręka Securitate jeszcze w latach 80. ubiegłego stulecia potrafiła ich dosięgnąć nawet w Berlinie Zachodnim. O tyle to istotne, że w wielowiekowej tradycji mniejszości niemieckiej na tych obszarach dopiero w drugiej połowie XX wieku ukształtował się znaczący ruch literacki, który w krytyce zachodnioniemieckiej zyskał nawet miano “piątej literatury niemieckojęzycznej” (obok tej, która uprawiana była w obu państwach niemieckich, w Austrii oraz w Szwajcarii). Kreatywna aktywność tej formacji literackiej stanowiła od lat 60. po koniec lat 80. jedno z najbardziej interesujących zjawisk literatury niemieckojęzycznej.

Herta Müller stanowi tego zjawiska przypadek najbardziej wyrazisty. I znów: gdybym miał wskazywać literackie korzenie tego pisarstwa – wskazałbym przede wszystkim na twórczość Franza Kafki, z tym wszakże zastrzeżeniem, iż jeśli pisarstwo autora Procesu uznać należy za efekt katastroficznego przeczucia, to już w utworach Müller mamy do czynienia z zapisem katastrofy realnej. Można, rzecz jasna, zredukować tę twórczość do wymiaru świadectwa – tak też dzieje się w wielu jej odczytaniach, dla których istotną treścią tych tekstów jest ich warstwa fabularno-wydarzeniowa. Rzecz w tym jednak, że tę ich treść kształtuje maestria narracyjna, kunszt językowy, z którymi tłumaczki szczęśliwie dla polskich czytelników radzą sobie znakomicie. Styl opowieści autorki Nizin określić można jako zimny tok sprawozdawczy. Opisując otaczającą rzeczywistość, narratorka potrafi jednak dokonać zastanawiającego w swej wymowie przejścia od świata natury do świata radykalnie wynaturzonej cywilizacji totalitaryzmu: “Nawet rośliny nie istniały po prostu dla siebie. Żywe płoty z tuj lub jodeł rosły wokół domów władzy. Również tam były zawsze zielone. Strzegły czegoś, co dla większości ludzi w kraju było nie do zniesienia. Przeszły z szeregu roślin na stronę państwa”.

O AUTORZE

Leszek Szaruga

(właść. Aleksander Wirpsza) Urodzony 28 lutego 1946 roku w Krakowie. Poeta, prozaik, eseista, tłumacz i krytyk literacki. Współtwórca Nowej Fali. Jest redaktorem „Przeglądu Politycznego” i miesięcznika „Nowaja Polsza”. Laureat Nagrody Kościelskich (1986) oraz nagrody literackiej paryskiej Kultury (1999). Mieszka w Warszawie.

powiązania

Czytać bez litości

recenzje / IMPRESJE Leszek Szaruga

Esej Leszka Szarugi towarzyszący premierze książki Wniebowstąpienie Ziemi Zuzanny Ginczanki w wyborze Tadeusza Dąbrowskiego.

WIĘCEJ

Na progu milczenia

recenzje / ESEJE Leszek Szaruga

Recenzja Leszka Szarugi z książki Mój zielony osioł. Opowiadania, wiersze, słuchowiska Ilse Aichinger.

WIĘCEJ

Dochodzenie do wiersza

recenzje / ESEJE Leszek Szaruga

Recenzja Leszka Szarugi z książki zbierane, gubione Krystyny Miłobędzkiej.

WIĘCEJ

Poezje Brechta

recenzje / ESEJE Leszek Szaruga

Recenzja Leszka Szarugi z książki Ten cały Brecht Bertolta Brechta.

WIĘCEJ

Samotność

recenzje / ESEJE Leszek Szaruga

Recenzja Leszka Szarugi z książki Nigdy samotniej i inne wiersze (1912-1955) Gottfrieda Benna.

WIĘCEJ

"’Mężowie’ odpowiedzialni za losy świata nie dorośli do swoich zadań"

debaty / KSIĄŻKI I AUTORZY Leszek Szaruga

Głos Leszka Szarugi w debacie “Czy Nobel zasłużył na Różewicza?”.

WIĘCEJ

Rozdwojony w sobie*

recenzje / ESEJE Leszek Szaruga

Recenzja Leszka Szarugi z tomu Nawrócenie Maxa Jacoba Piotra Matywieckiego.

WIĘCEJ

Ból nie jest eksperymentem, czyli awangardowa gra w przypadkowe skojarzenia.

recenzje / ESEJE Przemysław Koniuszy

Recenzja Przemysława Koniuszego z książki Kolaże Herty Müller, która ukazała się 12 czerwca 2013 roku na stronie Biblioteka Młodego Człowieka.

WIĘCEJ

Przyjeżdża Herta Müller

recenzje / ESEJE Andrzej Kopacki

Recenzja Andrzeja Kopackiego z książki Kolaże Herty Müller.

WIĘCEJ