recenzje / KOMENTARZE

Parę słów o wyborze

Dariusz Suska

Autorski komenatrz Dariusza Suski do książki Wykrzywiam się na ten wszechświat Władysława Broniewskiego, wydanej nakładem Biura Literackiego 3 lutego 2011 roku.

Biuro Literackie kup książkę na poezjem.pl

Władysław Broniewski był kiedyś poetą powszechnie znanym – dzisiaj już tak nie jest, poezja w międzyczasie zdążyła całkowicie stracić swoje medialne znaczenie. Dodatkowo w tym wyborze niemal nie ma wierszy, dzięki którym był tak bardzo popularny. Nie zamieściłem ich, kierując się osobistym gustem, ale wydaje się, że również czas minął i je pominął – to, co było wtedy ważne, zniknęło, wyczerpały się tamte rewolucje, tamte konteksty społeczne, krytyki polityczne i metapolityczne, i krytyki tych krytyk – być może tylko śmierć okazała się niewyczerpana w swoim istnieniu. To od śmierci, która tak mocno go dotykała, Broniewski wziął najlepsze w moim przekonaniu wiersze.

Umarł, jak się dziś mawia, poeta młodego i średniego pokolenia – Broniewski wojenny i rewolucyjny, uwikłany w politykę, poezję i patriotyzm. Natomiast wciąż poruszający jest poeta stary, poeta straty, poeta osobisty.

Większość z wierszy, które znalazły się w tym wyborze, Władysław Broniewski napisał po pięćdziesiątce, w ostatnich latach życia, po tragediach, które go spotkały – śmierci żony Marii w 1947 roku i ukochanej córki Anki w 1954 roku. Są to wiersze z okresu, kiedy już nie musiał (nie był w stanie, nie chciał) układać się ze światem, mógł pełniejszą gębą “wykrzywiać się na ten wszechświat” – tak źle urządzony. Te późne wiersze to są niemal bez wyjątku wiersze pisane jakby niedbale, nieporadnie, bez troski o poprawność językową, składniową, jakąkolwiek – to wiersze rzucone jakby mimochodem, nawet wbrew woli, jakby wcale nie chciało się, albo nie mogło ich pisać i napisać. Często denerwujące ucho nadmiarem trzykropków i wykrzykników. Te wiersze to, jak mi się wydaje, najlepsze wiersze poety.

Nie ma tu znanych, a niegdyś bardzo znanych wierszy Broniewskiego. Nie ma na przykład wiersza “Bagnet na broń” z wampirycznym poniekąd wezwaniem “trzeba krwi”. Nie ma poematu “Słowo o Stalinie”, który Broniewski napisał w ciągu alkoholowym, podczas trzech grudniowych dni 1949 roku, na siedemdziesiąte urodziny dyktatora – był jednym z kilkudziesięciu polskich poetów, którzy tak wtedy zrobili. Nie ma także wielu innych, głośnych niegdyś wierszy. Także tych antysowieckich z lat czterdziestych.

Nie ma, bo jest tu inny Broniewski. Tych, którzy chcą poznać tamte wiersze – lub tak zwanego całego Broniewskiego, odsyłam do krytycznego, czterotomowego, płockiego wydania wierszy zebranych Broniewskiego, ułożonego i opatrzonego komentarzami przez Feliksę Lichodziejewską, z którego m.in. korzystałem przy pracy nad tą książką. Tak jak z wyboru, ułożonego przez Wiktora Woroszylskiego (ukazał się w serii Kolekcja Poezji Polskiej XX wieku, w PIW-ie w 1995 roku).

O AUTORZE

Dariusz Suska

Urodzony w Złotoryi. Poeta. Ukończył fizykę na Uniwersytecie Wrocławskim oraz informatykę. Za tomik "Wszyscy nasi drodzy zakopani" otrzymał nagrodę Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek (2002), był też nominowany do Nagrody Literackiej Nike. Książka Cała w piachu znalazła się w finale Nike.

powiązania

Café Cobro

dzwieki / WYDARZENIA Dariusz Suska Jerzy Jarniewicz Marcin Sendecki

Zapis całego spotkania autorskiego z udziałem Jerzego Jarniewicza, Marcina Sendeckiego i Dariusza Suski podczas Portu Wrocław 2008.

WIĘCEJ

Rozbiórka

dzwieki / WYDARZENIA Andrzej Sosnowski Bohdan Zadura Darek Foks Dariusz Sośnicki Dariusz Suska Jacek Dehnel Jerzy Jarniewicz Krzysztof Siwczyk Marcin Sendecki Mariusz Grzebalski Marta Podgórnik Piotr Sommer Ryszard Krynicki Tadeusz Pióro Urszula Kozioł Wojciech Bonowicz Zbigniew Machej

Zapis całego spotkania autorskiego z udziałem Urszuli Kozioł, Ryszarda Krynickiego, Bohdana Zadury, Piotra Sommera, Jerzego Jarniewicza, Zbigniewa Macheja, Andrzeja Sosnowskiego, Tadeuszy Pióry, Darka Foksa, Wojciecha Bonowicza, Marcina Sendeckiego, Dariusza Suski, Mariusza Grzebalskiego, Dariusza Sośnickiego, Krzysztofa Siwczyka, Marty Podgórnik i Jacka Dehnela podczas Portu Wrocław 2007.

WIĘCEJ

Kruk

recenzje / KOMENTARZE Dariusz Suska

Autorski komentarz Dariusza Suski do wiersza „Kruk” z książki Duchy dni, która ukazała się nakładem Biura Literackiego 23 lutego 2012 roku.

WIĘCEJ

Ciemność tożsamości

recenzje / ESEJE Krzysztof Lisowski

Recenzja Krzysztofa Lisowskiiego z książki Duchy dni Dariusza Suski.

WIĘCEJ

Kontenery i duchy

recenzje / ESEJE Maciej Woźniak

Recenzja Macieja Woźniaka z książki Duchy dni Dariusza Suski.

WIĘCEJ

W życiu, być może nie daje się żyć bez duchów

recenzje / IMPRESJE Marcin Jurzysta

Esej Marcina Jurzysty towarzyszący premierze książki Duchy dni Dariusza Suski.

WIĘCEJ

O Czystej ziemi

recenzje / NOTKI I OPINIE Bartosz Sadulski Justyna Sobolewska Karol Maliszewski Maciej Robert Tomasz Fijałkowski

Komentarze Karola Maliszewskiego, Macieja Roberta, Justyny Sobolewskiej, Tomasza Fijałkowskiego, Bartosza Sadulskiego.

WIĘCEJ

Światło, nic ponadto

recenzje / ESEJE Radosław Kobierski

Recenzja Radosława Kobierskiego z książki Czysta ziemia (1988-2008) Dariusza Suski.

WIĘCEJ