Biuro Literackie w 2023 roku

Co w 2023 roku Biuro Literackie przygotowało dla piszących, czytających, uczestniczących w projektach i chcących poszerzać swoje literackie umiejętności?

 

 

Co w 2023 roku Biuro Literackie przygotowało dla piszących, czytających, uczestniczących w projektach i chcących poszerzać swoje literackie umiejętności? Między 21 a 24 września w Kołobrzegu odbędzie się TransPort Literacki 28 – festiwal, który już trzecią dekadę jest obowiązkowym wydarzeniem dla osób oczekujących od literatury „czegoś więcej”.

 

Począwszy od 9 stycznia, co dwa tygodnie ukazywać się będą książkowe premiery (od razu w dwóch formatach). Pojawi się siedem kolejnych pozycji z „Nowego europejskiego kanonu literackiego”, opublikowany zostanie drugi tom z serii „Azja”, poznamy szóstkę kolejnych debiutantek i debiutantów, wróci „Poezja polska od nowa”, a swoje nowe książki wyda piątka najważniejszych autorek i autorów wydawnictwa.

 

Piszący poezję lub prozę, tłumaczący z kolejnych siedmiu języków europejskich, zajmujący się mówieniem i pisaniem o literaturze, uczący w szkołach, a także księgarze – dla nich wszystkich Biuro przygotowało kolejne edycje projektów wydawniczych, szkoleniowych i edukacyjnych. Zajęcia podczas wrześniowego festiwalu w trzydziestu grupach poprowadzi ponad czterdzieści osób.

 

Zaplanowano także dwanaście numerów Magazynu Literackiego biBLioteka. Będziemy mogli przeczytać m.in. trzydzieści pięć wywiadów, siedemdziesiąt dwie recenzje, sześćdziesiąt „Premier w sieci”, zaplanowano też omówienia dwudziestu czterech książek. Powrócą znane cykle, w tym „Rozmowy na koniec” i „Rozmowy z kanonu” oraz „Strona A, strona B”.

 

W Kołobrzegu nie zabraknie „Lekcji języka literackiego”, działań związanych z przyznawaniem przez lokalną młodzież nagrody „Koło brzegu poezji i prozy”, a także wydarzeń dla najmłodszych czytelników. Kontynuowana będzie współpraca z Regionalnym Centrum Kultury oraz Miejską Biblioteką Publiczną. Planowane są ponadto działania z Uniwersytetem Szczecińskim.

 

Rozwijana będzie współpraca z najważniejszymi dystrybutorami książek papierowych oraz elektronicznych. Jeszcze większy nacisk zostanie położony na sprzedaż własną w księgarni poezjem.pl, ale także w innych sieciowych kanałach powiązanych z nową platformą dystrybucyjną wydawnictwa. Okazjonalnie książki pojawiać się będą przy okazji mniejszych i większych wydarzeń w Polsce.

 

Tradycyjnie duży akcent będzie kładziony na międzynarodową współpracę w ramach różnych sojuszy, w jakich Biuro Literackie uczestniczy już drugą dekadę. Szczególnie wspierane będzie ukraińskie środowisko literackie. Autorki i autorzy wydawnictwa wezmą udział w najważniejszych europejskich festiwalach literackich, będą ukazywać się kolejne książki przekładowe.

 

Choć dla literatury nadeszły trudne czasy, ceny i dostępność papieru zniechęcają do wydawania książek w tradycyjnym formacie, coraz trudniej organizować kilkudniowy międzynarodowy festiwal literacki z setką gości i tysięczną publicznością, to Biuro z optymizmem wybiega w przyszłość, ponieważ nie działa w próżni – stoi za nim wspaniałe grono twórców oraz odbiorców działań.

inne wiadomości z kategorii