BL-e premiera / William BLAKE: Wyspa na Księżycu

18/01/2021 premiery

Do księgarń internetowych trafił właśnie e-book Wyspa na Księżycu Williama Blake’a w tłumaczeniu Tadeusza Sławka. Zbiór złożony z najważniejszych w dorobku angielskiego poety Pieśni niewinności oraz Pieśni doświadczenia i uzupełniony o nieznaną dotąd prozę Wyspa na Księżycu ukazuje autora jako jednego z pierwszych diagnostów słabości nowoczesnej cywilizacji.

 

 

Do księgarń internetowych trafił właśnie e-book Wyspa na Księżycu Williama Blake’a w tłumaczeniu Tadeusza Sławka. Zbiór złożony z najważniejszych w dorobku angielskiego poety Pieśni niewinności oraz Pieśni doświadczenia i uzupełniony o nieznaną dotąd prozę Wyspa na Księżycu ukazuje autora jako jednego z pierwszych diagnostów słabości nowoczesnej cywilizacji. Z tekstów pisanych na przełomie XVIII i XIX wieku wyłania się obraz świata niebywale podobnego do współczesnego, w którym zysk i skarlała polityka zawładnęły ludzkimi umysłami, a jednostka praktykuje wolność jedynie w sferze marnej rozrywki.

 

William Blake – myśliciel, mistyk, poeta i malarz – urodził się w 1757 roku w Londynie. To jedna z najwybitniejszych i najoryginalniejszych postaci kultury europejskiej. Według tłumacza autor „nie traci z oczu współczesnych czasów. Mowa jest nie tylko o eksperymentach fizycznych i rodzącym się zainteresowaniu antykiem, ale także o modzie. Widzimy też, jak narastają sprzeczności wewnątrz nowoczesnego społeczeństwa. Wiemy, na przykład z zapisów prasowych i archiwów, że każdego roku w Wielki Czwartek tysiące dzieci z sierocińców maszerowało karnie do londyńskiej katedry św. Pawła, by pod czujnym okiem nadzorców publicznie zaświadczać o opiekuńczej trosce państwa”.

 

Jego prorockie poematy, takie jak Milton czy Jeruzalem, dociekały na nowo istoty chrześcijaństwa jako sposobu ocalenia autonomii jednostki w coraz bardziej uniformizującym się świecie przemysłowego kapitalizmu, którego Blake był jednym z najwcześniejszych i najbardziej wnikliwych krytyków. Dostrzeżemy tę krytykę w „Pieśniach niewinności” i „Pieśniach doświadczenia”, ale także w mniej znanym, wczesnym tekście Wyspa na Księżycu. Tom z Biura to summa poetycka genialnego angielskiego wizjonera w arcydzielnym przekładzie jego najlepszego interpretatora – Tadeusza Sławka.

 

Stanisław Brzozowski pisał w Pamiętniku, że poezja Blake’a „jest jednym z wyjątkowych wypadków w dziejach ludzkiego ducha. Trzeba tylko ufać własnemu entuzjazmowi, aby widzieć, że Blake jest nie tylko natchnionym narzędziem podmuchów nieskończoności, lecz jasnym i głęboko świadomym własnych celów umysłem”. W posłowiu do Wyspy na Księżycu Krzysztof Siwczyk zauważa także: „Blake byłby naszym – ludzi zwirtualizowanych – współczesnym, nieustannie nawołującym o nową niewinność kreacji literackiej i nowe doświadczenie odzyskiwania gruntu świata pod stopami za pomocą pracy wyobraźni”.

 

Zamów książkę

Inne premiery Biura Literackiego

 

 

inne wiadomości z kategorii
teksty i materiały o książce w bibliotece
  • POEZJE Wyspa na Księżycu Fragment książki Williama Blake’a Wyspa na Księżycu, w tłumaczeniu Tadeusza Sławka, która ukazała się w Biurze Literackim 2 marca 2020 roku, a w wersji elektronicznej 18 stycznia 2021 roku. więcej