Stacja Literatura 25: Zmiany w tegorocznych pracowniach

W trakcie tegorocznej edycji Stacja Literatura zaplanowaliśmy aż dziewiętnaście Pracowni. Obok finałów tradycyjnych projektów wydawniczych („Połów. Poetyckie debiuty”, „Pierwsza książka wierszem”, „Pierwsza książka prozą”, „Po debiucie wierszem”, „Druga książka w Biurze”) planowaliśmy także zajęcia dla uczestników projektu „Tłumacz z uczelni” oraz indywidualną pracę z debiutantami, Pracownię Mistrzów, a także dwa projekty szkoleniowe: „Sprzedawca poezji” i „Książka w sieci” dla księgarzy oraz dystrybutorów książek. Niestety część tych planów pokrzyżowała pandemia.

 

 

W trakcie tegorocznej edycji Stacja Literatura zaplanowaliśmy aż dziewiętnaście Pracowni. Obok finałów tradycyjnych projektów wydawniczych („Połów. Poetyckie debiuty”, „Pierwsza książka wierszem”, „Pierwsza książka prozą”, „Po debiucie wierszem”, „Druga książka w Biurze”) planowaliśmy także zajęcia dla uczestników projektu „Tłumacz z uczelni” oraz indywidualną pracę z debiutantami, Pracownię Mistrzów, a także dwa projekty szkoleniowe: „Sprzedawca poezji” i „Książka w sieci” dla księgarzy oraz dystrybutorów książek. Niestety część tych planów pokrzyżowała pandemia.

 

Stacja Literatura to specyficzny festiwal. Goście i uczestnicy przebywają ze sobą przez cztery dni. By zapewnić bezpieczeństwo, a jednocześnie respektować wszystkie ograniczenia i przepisy wprowadzone na czas pandemii, zmuszeni zostaliśmy do podjęcia wielu trudnych decyzji. Jedną z nich jest ograniczenie liczby pracowni, a co za tym idzie – także liczby uczestników festiwalu. Ten rok zapowiadał się na rekordowy. Swój przyjazd do Stronia Śląskiego i Siennej deklarowało blisko pół tysiąca osób. Niestety zmuszeni jesteśmy do ograniczenia tej liczby do nieco ponad stu osób.

 

Na miejscu odbędą się wyłącznie pracownie w ramach projektów wydawniczych. Będzie to podsumowanie zajęć, jakie w wersji online prowadzone są już od dwóch miesięcy. Dzięki temu laureatów projektów wydawniczych poznamy tuż po festiwalu. W przypadku „Połowu” będzie to od sześciorga do dziesięciorga autorów. Jeśli chodzi o pozostałe cztery projekty, to wydane zostaną jedna lub dwie książki z każdej pracowni. Oprócz publikacji w almanachu oraz w książkach tradycyjnie zaplanowano wyróżnienia w postaci prezentacji tekstów w Magazynie Literackim biBLioteka.

 

Uczestnicy Pracowni otwartych, które nie będą mogły się odbyć w Stroniu Śląskim, otrzymają krótkie opinie przygotowane przez Karola Maliszewskiego na temat przesłanych maszynopisów. Liczymy, że autorzy ci wezmą udział w kolejnej edycji Połowu. Obok pracowni z projektów wydawniczych w Siennej zaplanowane zostały zajęcia dla księgarzy i dystrybutorów książek oraz Pracownia Kadrowa dla finalistów konkursu „Wiersze i opowiadania doraźne 2020”.

 

Dzięki projektom Biura Literackiego realizowanym w nowej formule festiwalu w Stroniu Śląskim w ostatnich czterech latach poznaliśmy trzydzieścioro troje autorów przed debiutem książkowym. Laureatami „Pierwszej książki” zostało ośmioro poetów. Wydana została jedna książka „Po debiucie wierszem” i niebawem ukażą się dwa debiuty prozą. Publikacją w biBLiotece wyróżniono łącznie blisko setkę autorów i autorek.

 

Jeśli chodzi o projekty szkoleniowe dla księgarzy i dystrybutorów książek, to są one rozwinięciem ubiegłorocznego projektu „Księgarnia z poezją”. Warto przypomnieć, że w poprzednich latach odbywała się Pracownia kadrowa, gdzie zajęcia prowadzili m.in. Michał Merczyński i Paweł Potoroczyn. Przed dwoma laty zrealizowane zostały także zajęcia dla osób i instytucji zajmujących się pisarzami uchodźcami.

 

Strona festiwalu
Profil festiwalu

 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

inne wiadomości z kategorii