Szkice i opowiadania Elizabeth Bishop w Biurze Literackim

14/07/2020 zapowiedzi

Po opublikowanym w 2018 roku tomie Santarém, który zbierał przekłady wierszy Elizabeth Bishop pióra Andrzeja Sosnowskiego, ukaże się Amerykańska Szkoła Pisania. Szkice i opowiadania. To druga książka tej autorki wydana nakładem Biura Literackiego.

 

BL Info 2020.07.14 Szkice i opowiadania Elizabeth Bishop w Biurze Literackim__www_top

 

Elizabeth Bishop, znana polskim czytelnikom przede wszystkim za sprawą poezji, była także autorką cenionych szkiców i opowiadań. Pozwalają one spojrzeć na wiersze i biografię jednej z najbardziej fascynujących poetek dwudziestowiecznej literatury amerykańskiej z nowej, często zaskakującej perspektywy. Po opublikowanym w 2018 roku tomie Santarém, który zbierał przekłady wierszy Bishop pióra Andrzeja Sosnowskiego, ukaże się Amerykańska Szkoła Pisania. Szkice i opowiadania z przekładami Juliusza Pielichowskiego, Marcina Szustra i wspomnianego Andrzeja Sosnowskiego. To druga książka tej autorki wydana nakładem Biura Literackiego.

 

Żywioł prozatorski był obecny w twórczości Elizabeth Bishop od samego początku. Najwcześniejsze opowiadania stanowią nie tylko interesujące świadectwo krystalizującego się talentu pisarskiego młodej poetki, jej gustów literackich, ale są także pełnoprawnymi, samodzielnymi utworami, którymi – obok wierszy, jakie złożyły się ostatecznie na debiutancki tom North & South – stawiała pierwsze kroki w literaturze jeszcze w latach trzydziestych XX wieku. David Kalstone, autor klasycznego już dziś studium poświęconego twórczości Elizabeth Bishop, nie zawahał się przyrównać wczesnych opowiadań pisarki do opowiadań Kafki i Poego.

 

Z czasem, gdy poetycka sława Elizabeth Bishop zaczęła się ugruntowywać, w szkicach i opowiadaniach coraz wyraźniejszy stawał się ton autobiograficzny. W tekstach tych autorka przejmująco porusza wątki, które w poetyckiej odsłonie swojej twórczości zazwyczaj skrupulatnie szyfrowała. Sytuujące się często na pograniczu fikcji i autobiografii teksty są świadectwem poszukiwania narracji zdolnej udźwignąć doświadczenie egzystencji naznaczonej poczuciem straty. Dotykają one zarówno traum dzieciństwa i okresu dorastania, rozpiętych pomiędzy kanadyjską Nową Szkocją a amerykańską Nową Anglią, jak i niespokojnych, wypełnionych częstymi zmianami miejsca zamieszkania lat dojrzałości.

 

Niezwykle interesującym, osobnym nurtem są teksty wyrastające z kilkunastoletniego pobytu poetki w Brazylii, ukazujące jej fascynację południowoamerykańskim krajobrazem i ludźmi, których spotkała tam na swojej drodze. Późne teksty to próby rozliczenia się z niełatwą przeszłością, jaka kładła się cieniem na całym życiu Bishop. Prozy te są wypełnione nieusuwalnym poczuciem wykorzenienia i wyobcowania, a także podejmują temat alkoholizmu, z którym zmagała się sama autorka. Za sprawą niezwykle poruszającego, obszernego wspomnienia o Marianne Moore, przyjaciółce i mentorce poetki, eseistyka Elizabeth Bishop okazuje się także okazją do zanurzenia się w życiu literackim epoki oraz do refleksji nad najważniejszymi inspiracjami i intelektualnymi przyjaźniami, jakie ukształtowały tak charakterystyczny idiom jej poezji.

 

Wiele z pomieszczonych w tomie szkiców i opowiadań nie ukazało się za życia poetki, choć wiemy, że planowała zebrać je w jednym tomie. Wydane już po jej śmierci, odsłoniły nowe, po części nieznane oblicze jej pisarstwa. W tekstach składających się na Amerykańską Szkołę Pisania odnajdziemy to wszystko, co stanowi o sile i niepowtarzalności wierszy Elizabeth Bishop: zamiłowanie do detalu, emocjonalną powściągliwość, a także tak charakterystyczny dla autorki Florydy humor, podszyty nieodłącznym poczuciem tragizmu i dziwności istnienia.

 

Tom obejmie wszystkie najważniejsze opowiadania poetki oraz wybrane szkice i eseje. Pomieszczone w nim teksty są doskonałym zapisem najistotniejszych doświadczeń, jakie ukształtowały jej skryte, pełne paradoksów życie, i stanowią istotne dopełnienie wierszy, które na stałe weszły do kanonu literatury światowej. Za sprawą przygotowywanego przez Biuro Literackie wyboru te fascynujące teksty już wkrótce trafią w ręce polskich czytelników i będą dwudziestą szóstą premierą obchodzącego swoje ćwierćwiecze festiwalu Stacja Literatura.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

inne wiadomości z kategorii
teksty i materiały o książce w bibliotece
  • O KSIĄŻCE Migotliwość świata Rozmowa Juliusza Pielichowskiego i Marcina Szustra, towarzysząca wydaniu książki Elizabeth Bishop Amerykańska Szkoła Pisania. Szkice i opowiadania, w tłumaczeniu, wyborze i opracowaniu Andrzeja Sosnowskiego, Marcina Szustra, Juliusza Pielichowskiego, która ukazała się w Biurze Literackim 28 września 2020 roku. więcej
  • ESEJE Prowincje prozy Szkic Juliusza Pielichowskiego, towarzyszący wydaniu książki Elizabeth Bishop Amerykańska Szkoła Pisania. Szkice i opowiadania, w tłumaczeniu, wyborze i opracowaniu Andrzeja Sosnowskiego, Marcina Szustra, Juliusza Pielichowskiego, która ukazała się w Biurze Literackim 28 września 2020 roku. więcej
  • KOMENTARZE Na marginesie „Do botequim i z powrotem” Komentarz Juliusza Pielichowskiego, towarzyszący wydaniu książki Elizabeth Bishop Amerykańska Szkoła Pisania. Szkice i opowiadania, w tłumaczeniu, wyborze i opracowaniu Andrzeja Sosnowskiego, Marcina Szustra, Juliusza Pielichowskiego, która ukazała się w Biurze Literackim 28 września 2020 roku. więcej
  • PROZA Amerykańska Szkoła Pisania. Szkice i opowiadania Fragment książki Elizabeth Bishop Amerykańska Szkoła Pisania. Szkice i opowiadania, w tłumaczeniu, wyborze i opracowaniu Andrzeja Sosnowskiego, Marcina Szustra, Juliusza Pielichowskiego, która ukazała się w Biurze Literackim 28 września 2020 roku, a w wersji elektronicznej 4 stycznia 2021 roku. więcej