Wydaj debiutancką książkę w Biurze Literackim

07/12/2023 projekty

Marzysz o wydaniu pierwszej książki? Czujesz, że jesteś już gotowy/gotowa na debiut? Biuro Literackie – jedno z najczęściej wyróżnianych wydawnictw w Polsce, którego debiutujący autorzy i autorzy potrafią zdobywać nawet literacką Nike, czeka do 31 stycznia 2024 roku na Twoje zgłoszenie. Możesz nie tylko wydać książkę, która trafi do szerokiej dystrybucji i zostanie zaoferowana zagranicznym wydawcom, ale także zyskasz specjalne stypendium twórcze, które pozwoli Ci na dokończenie prac nad książką pod okiem zawodowego redaktora.    

 

 

Marzysz o wydaniu pierwszej książki? Czujesz, że jesteś już gotowy/gotowa na debiut? Biuro Literackie – jedno z najczęściej wyróżnianych wydawnictw w Polsce, którego debiutujący autorzy i autorzy potrafią zdobywać nawet literacką Nike, czeka do 31 stycznia 2024 roku na Twoje zgłoszenie. Możesz nie tylko wydać książkę, która trafi do szerokiej dystrybucji i zostanie zaoferowana zagranicznym wydawcom, ale także zyskasz specjalne stypendium twórcze, które pozwoli Ci na dokończenie prac nad książką pod okiem zawodowego redaktora.

 

To już 19. edycja naboru realizowanego w ramach programu „Połów. Poetyckie i prozatorskie debiuty 2024”, za sprawą którego do literatury polskiej trafiło wiele uznanych dzisiaj autorów i autorek. Projekt powiązany z najstarszym festiwalem literackim w Polsce – TransPortem Literackim – ma na celu zauważenie i wyróżnienie najciekawszych twórców i twórczyń oraz ułatwienie im literackiego startu. Od tego roku partnerem „Połowu” jest Fundacja Krajowego Depozytu Książkowego (fundatorzy stypendium).

 

Od tej edycji skraca się okres oczekiwania na decyzję o wydaniu książki. Ta nastąpi już w lipcu 2024 roku. Do udziału w finale „Połowu”, czyli do „Pracowni debiutów”, zaproszenie otrzymają tylko te osoby, których książki zostaną uznane za najbardziej interesujące, mające realne szanse na wydanie. Kolejnej grupie zostanie zaproponowany udział w „Pracowni przed debiutem wierszem”, ukierunkowanej na rozwijanie własnych projektów książkowych, tak by w kolejnym naborze zwiększyć ich szanse na znalezienie się w finałowej dwunastce.

 

Zmienia się także sposób pracy w obu pracowniach, które będą teraz miały trzy etapy. Pierwszy to zajęcia online (minimum dwa spotkania) – rozpoczną się one w kwietniu i potrwają do końca maja. Drugi to zajęcia na żywo w trakcie TransPortu Literackiego 29, odbywającego się 6–9 czerwca 2024 roku w Kołobrzegu (cztery sesje, dzień po dniu, łącznie trwające nie mniej niż osiem godzin). Trzeci etap obejmie indywidualną pracę nad książką: odniesienie się do uwag otrzymanych podczas zajęć, ewentualne przeformułowanie projektu oraz przesłanie nowej wersji do 23 czerwca 2024 roku.

 

Każda osoba może przesłać w naborze maksymalnie trzy propozycje książkowe. Pełne zgłoszenie to dziesięć wierszy lub trzy opowiadania albo fragment powieści o łącznej długości nieprzekraczającej 15 stron znormalizowanego maszynopisu. Oprócz reprezentacyjnych dla całościowego projektu fragmentów zgłoszenie musi zawierać „Konspekt”, w którym zostaną zaprezentowane motywy główne i zagadnienia tematyczne łączące poszczególne teksty w spójną całość. Należy także określić, jaka jest planowana objętość całości i na jakim etapie są prace.

 

Ogłoszenie wyników nastąpi między 7 a 21 marca 2024 roku na facebookowym profilu Biura Literackiego oraz poprzez wiadomość mailową przesłaną na adres ze zgłoszenia. Warunkiem znalezienia się na liście laureatów projektu będzie jak zawsze osobisty udział w drugim etapie, czyli w zajęciach w ramach TransPortu Literackiego 29. Koszt udziału we wszystkich etapach „Połowu” został skalkulowany na poziomie 500 zł (takim samym jak w 2023 roku). Ponoszony jest przez zaproszone do udziału w projekcie osoby w ramach jednej raty do końca marca 2024 roku.

 

W przypadku braku wpłaty w miejsce zakwalifikowanej osoby zaproszony zostanie kolejny kandydat z listy rezerwowej. Uczestnicy we własnym zakresie pokryją także koszt noclegów, posiłków oraz dojazdu. Osoby, które w dniu 6 czerwca będą uczniami szkół podstawowych, średnich, zawodowych albo techników, mogą wnioskować o całkowite zwolnienie z opłaty omówionej w akapicie powyżej. W uzasadnionych przypadkach nie będzie pobierana opłata od kandydatów w trudnej sytuacji finansowej. Zwolnienie dotyczy także osób zameldowanych na stałe w Kołobrzegu.

 

19. edycja projektu „Połów. Poetyckie i prozatorskie debiuty 2024” stanowi część festiwalu TransPort Literacki 29, który jest realizowany we współpracy z miastem Kołobrzeg, samorządem Pomorza Zachodniego oraz Unią Europejską w ramach programu Kreatywna Europa. Wszelkie dodatkowe informacje na temat projektu będą pojawiać się na profilu Biura Literackiego na Facebooku. Ponadto najważniejsze informacje będą przesyłane drogą mailową. W przypadku pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu na adres: akcje@biuroliterackie.pl.

 

Dowiedz się więcej o tegorocznym naborze

Posłuchaj podcastu o szczegółach naboru

Wyślij swoje zgłoszenie

Dołącz do TransPortowej grupy

 

inne wiadomości z kategorii