Zapowiedź z Biura / Joanna ROSZAK Poezja w odcinkach. Wiersze w czasach Netflixa

12/12/2023 zapowiedzi

Joanna Roszak i Biuro Literackie przy udziale jednego z wydawnictw akademickich przygotowują książkę Poezja w odcinkach. Wiersze w czasach Netflixa o związkach filmów i seriali z poezją.

 

 

Joanna Roszak i Biuro Literackie przy udziale jednego z wydawnictw akademickich przygotowują książkę Poezja w odcinkach. Wiersze w czasach Netflixa o związkach filmów i seriali z poezją. „After Life”, „Breaking Bad”, „Devs”, „Euforia”, „Gambit królowej”, „Genialna przyjaciółka”, „Jak poznałem waszą matkę”, „Mad Men”, „Pani Dziekan”, „Przerwana lekcja muzyki”, „Rojst”, „Rząd”, „Sex Education”, „The Crown”, „The Office”, „W garniturach” i „Wspaniała pani Maisel”. Andrzej Bursa, Charles Baudelaire, Charles Bukowski, Edgar Alan Poe, Emily Dickinson, Frank O’Hara, Jack Kerouac, John Berryman, John Keats, Julian Tuwim, Pablo Neruda, Philip Larkin, Rafał Wojaczek, Robert Frost, Tomas Tranströmer, Walt Whitman. To tylko część przywoływanych ruchomych obrazów oraz poetek i poetów, których wiersze omawiane są w książce.

 

Jak poezja odnajduje się w materiale filmowym i serialowym oraz w jakiej funkcji? Jak te dwa uniwersa – filmowo-serialowe i poetyckie – schodzą się, współwystępują, jak się ze sobą komunikują? Które treści umacniają i jakie aspekty wzajemnie uwydatniają, w których warstwach filmu wiersze najsilniej pracują i jak zostają uczynione czytelniejszymi, z jaką intencją się je zbliża, jak ustawiają one punkt widzenia, co na temat wiersza widać z miejsca filmu lub serialu? Oto pytania, na które odpowiada książka Poezja w odcinkach. Wiersze w czasach Netflixa. Joanna Roszak koncentruje się na tym, jak obraz i wiersz odszukują wzajemnie swoje treści, jak toczą raz intensywny, kiedy indziej przygodny dialog. Jak ekran inicjuje spotkanie z nimi, jak prezentuje poezję. Poznajemy poszczególne wiersze od strony filmu i serialu.

 

„We współczesnej kulturze ekranu wskazanie ukontekstowienia wizualnego, jednego ze świadectw odbioru wiersza, utwierdza widzów w przekonaniu, że oto spotykają się z tekstem poetyckim mającym bogatą recepcję i wokół którego urosła wspólnota czytających. Nieuniknienie nasuwają się przy tym bardziej szczegółowe pytania o inkluzję tekstu poetyckiego w filmie lub serialu: o to, w jaki sposób wiąże się on z akcją lub aurą – czy pojawia się ukradkiem, czy przelotnie, czy zyskuje dodatkowy wymiar, wprowadza tajemnicę, czy raczej ją zdradza, czy charakteryzuje bohatera, antycypuje jego los, buduje parantelę między biografią twórcy a bohatera filmu lub serialu, czy uruchamia się przy tej immersji paradygmat gęstego opisu” – pisze we wstępie do książki Joanna Roszak. Premiera już niebawem.

 

Fragment zapowiadający książkę

Inne zapowiedzi

 

inne wiadomości z kategorii