Zapowiedź z Biura / Najat El HACHMI: Ostatni patriarcha

25/05/2022 zapowiedzi

Wkrótce w Biurze Literackim ukaże się katalońska feministyczna powieść Ostatni patriarcha Najat El Hachmi, autorki o marokańsko-hiszpańskich korzeniach. Książkę przełożyła Anna Sawicka.

 

 

Wkrótce w Biurze Literackim ukaże się katalońska feministyczna powieść „Ostatni patriarcha” Najat El Hachmi, autorki o marokańsko-hiszpańskich korzeniach. Książkę przełożyła znawczyni prozy katalońskiej Anna Sawicka. To kolejna publikacja z serii „Nowy europejski kanon literacki”, która uzyskała dofinansowanie w programie Unii Europejskiej – Kreatywna Europa. W jej ramach w 2022 roku opublikowanych zostanie siedem książek. W latach 2023 i 2024 ukaże się kolejnych czternaście tytułów. Najat El Hachmi odwiedzi Polskę we wrześniu podczas festiwalu TransPort Literacki 27 w Kołobrzegu.

 

„Ostatni patriarcha” to usytuowana w Katalonii powieść, która opowiada historię tytułowego ostatniego patriarchy pewnej muzułmańskiej rodziny. Rzeczywistość widzimy oczami jego córki, która podejmuje próbę zrozumienia, co uczyniło jej ojca tak brutalnym i despotycznym człowiekiem. Powieść ukazuje ich trudną relację oraz dwie kontrastowe biografie – konfrontuje ze sobą, jakże odmienne, historie życia członków jednej rodziny. El Hachmi konstruuje współczesną baśń kwestionującą ustalone role kobiece w kulturze muzułmańskiej, by wyrazić swój bunt i zaakcentować konieczność zmian. Jej książka to mocny głos przeciwko władzy i przemocy związanej z patriarchatem.

 

Amerykańska badaczka hiszpańskiej prozy kobiecej Rosa Rull stwierdza, że: „Najat El Hachmi w ‘Ostatnim patriarsze’ portretuje skomplikowane relacje między ojcami i córkami w rodzinach imigranckich współczesnego katalońskiego społeczeństwa. Autorka wykorzystuje własny głos jako imigrantki, by wpisać powieść we współczesny dyskurs dotyczący obywatelstwa, aby móc wyobrazić sobie społeczność, w której marokańska imigrantka może wypowiadać się pełnym głosem jako w pełni zintegrowana z katalońskim społeczeństwem jednostka”. Z kolei według Bárbary Cerrato Rodríguez prace El Hachmi: „Ukazują życie jako ciągły proces tłumaczenia i mediacji pomiędzy kulturami”.

 

Najat el Hachmi jest powieściopisarką o marokańsko-hiszpańskich korzeniach. Studiowała arabistykę na Uniwersytecie w Barcelonie. W 2004 roku opublikowała osobisty esej opowiadający o własnym doświadczeniu wielokulturowości oraz zagadnieniach związanych z problemami integracji imigrantów z kulturą katalońską. To laureatka wielu prestiżowych nagród literackich, takich jak: Nagroda Ramona Llulla, Prix Ulysse, Premio Nadal, jest również finalistką Prix Méditerranée Étranger. „Ostatni patriarcha” został przetłumaczony na wiele języków, w tym: angielski, francuski, włoski, portugalski, turecki, rumuński i arabski.

 

Anna Sawicka to iberystka, redaktorka i tłumaczka. Wykłada na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Przez pięć lat była lektorką języka polskiego i wykładowczynią literatury polskiej na Uniwersytecie Barcelońskim. Opublikowała „Drogi i rozdroża kultury katalońskiej” oraz „Paryż – Barcelona – Sitges. Modernistyczny genius loci w Katalonii z perspektywy Santiago Rusiñola”. Redaguje „Studia Iberystyczne”. Za przekład „Głosów Pamano” Jaume Cabrégo została uhonorowana nagrodą Instytutu Ramona Llulla za najlepszy przekład z literatury katalońskiej w 2014 roku. Tłumaczyła m.in. Jaume Cabrégo, Eduarda Mendozę, Alberta Sancheza Piñola, Lluisa-Antona Baulenasa, Ramona Llulla, Pere Caldersa, Javiera Tomeo.

 

belka_2

inne wiadomości z kategorii
teksty i materiały o książce w bibliotece
  • O KSIĄŻCE Smak opuncji w Katalonii Rozmowa Małgorzaty Kolankowskiej z Najat El Hachmi, towarzysząca premierze książki Ostatni patriarcha Najat El Hachmi w tłumaczeniu Anny Sawickiej, wydanej w Biurze Literackim 27 czerwca 2022 roku. więcej
  • PROZA Ostatni patriarcha Fragmenty zapowiadające książkę Ostatni patriarcha Najat El Hachmi w tłumaczeniu Anny Sawickiej, wydanej w Biurze Literackim 27 czerwca 2022 roku. więcej