Zapowiedź z Biura / Wybór wierszy laureata Nagrody Nike

18/01/2023 zapowiedzi

6 marca do księgarń w całej Polsce trafi nowa książka ubiegłorocznego laureata Nagrody Literackiej Nike Jerzego Jarniewicza. Bagaż, wydany w Biurze Literackim, z którym autor związany jest już od ćwierć wieku, to przede wszystkim sześćdziesiąt pięć najważniejszych wierszy wybranych i na nowo opracowanych przez samego poetę.

 

 

6 marca do księgarń w całej Polsce trafi nowa książka ubiegłorocznego laureata Nagrody Literackiej Nike Jerzego Jarniewicza. Bagaż, wydany w Biurze Literackim, z którym autor związany jest już od ćwierć wieku, to przede wszystkim sześćdziesiąt pięć najważniejszych wierszy wybranych i na nowo opracowanych przez samego poetę. Oprócz tego w książce znajdą się dwa przekrojowe posłowia napisane przez Kacpra Bartczaka i Joannę Orską. Całość uzupełni niepublikowany dotąd w żadnej z książek wiersz Stairway to Heaven. Autorką okładki książki – podobnie jak okładki wydanego niedawno wyboru innego laureata Nike: Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego Inaczej nie będzie – jest Marianna Sztyma.

 

Całość zbioru Jarniewicza rozpoczyna grupa Wierszy z ubiegłego wieku pochodzących z czterech książek, jakie Jerzy Jarniewicz opublikował pomiędzy 1984 a 1995 rokiem. Potem następuje grupa wierszy – w kilku przypadkach w poprawionych przez autora wersjach – wybranych z ośmiu kolejnych książek poetyckich, które ukazały się już w Biurze Literackim: najpierw w Legnicy, potem we Wrocławiu i Stroniu Śląskim. Najliczniej reprezentowany tom – z dziesięcioma tekstami – to Woda na Marsie z 2015 roku. Autor wybrał nie tylko swoje ulubione wiersze, ale także te, które świetnie wypadały w trakcie Fortów, Portów i Stacji Literatura. W tym Prosty wiersz o miłości z tomu Makijaż, owacyjnie przyjęty zarówno w 2010 roku, jak i podczas ostatniego wrocławskiego festiwalu Biura w 2015 roku. Bezpośrednim pretekstem do wydania książki jest zbliżająca się 65. rocznica urodzin autora.

 

„Uprawiana przez Jarniewicza wywrotowa nostalgia zdaje się bardzo potrzebna, bo w tym świecie znika się nader szybko” – napisał w laudacji wygłoszonej przy okazji wręczenia Nike profesor Przemysław Czapliński. „Zniknęła Łódź włókiennicza, zniknęły łódzkie kina, wkrótce ‘będą prywatyzowali ptaki’, a potem ‘będą grodzić niebo’. Wiersze Jarniewicza wychwytują jednak różne rodzaje znikania: autor odnotowuje zachłanność kapitalizmu, ale potrafi z empatią przypomnieć ludzi publicznie zawstydzonych. W dzisiejszym świecie, jak pokazuje Jarniewicz, dawną fizyczną agresję może zastąpić zawstydzanie. Dlatego granicę wyznaczaną ciału przez wstyd autor przekracza wierszem – biorąc na siebie wstyd cudzy”.

Jerzy Jarniewicz to poeta, tłumacz, krytyk literacki. Jest autorem piętnastu książek eseistycznych i krytycznoliterackich, m.in. Lista obecności (2007, nominacja do Literackiej Nagrody Nike) i Od pieśni do skowytu (2008). Opublikował dwanaście zbiorów wierszy, ostatnio Na dzień dzisiejszy i chwilę obecną (2012, nominacja do Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius), Woda na Marsie (2015, nominacja do Silesiusa), Puste noce (2017), za które otrzymał Silesiusa dla najlepszej książki roku, oraz Mondo cane (2021) wyróżnione Nagrodą Literacką Nike. Jest też laureatem Nagrody im. Juliana Tuwima (2022). Opracował antologie: Sześć poetek irlandzkich (2012), Poetki z Wysp (2015, z Magdą Heydel) i 100 wierszy wypisanych z języka angielskiego (2018). Mieszka w Łodzi.

inne wiadomości z kategorii

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/literackie/BiuroLiterackie/biblioteka/wp-content/themes/biblioteka/template-parts/partials/biuletyn/module-materialy.php on line 59

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/literackie/BiuroLiterackie/biblioteka/wp-content/themes/biblioteka/template-parts/partials/biuletyn/module-materialy.php on line 59

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/literackie/BiuroLiterackie/biblioteka/wp-content/themes/biblioteka/template-parts/partials/biuletyn/module-materialy.php on line 59

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/literackie/BiuroLiterackie/biblioteka/wp-content/themes/biblioteka/template-parts/partials/biuletyn/module-materialy.php on line 59

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/literackie/BiuroLiterackie/biblioteka/wp-content/themes/biblioteka/template-parts/partials/biuletyn/module-materialy.php on line 59

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/literackie/BiuroLiterackie/biblioteka/wp-content/themes/biblioteka/template-parts/partials/biuletyn/module-materialy.php on line 59
teksty i materiały o książce w bibliotece
  • POEZJE Bagaż Fragmety książki Bagaż Jerzego Jarniewicza, wydanej w Biurze Literackim 6 marca 2023 roku. więcej