Z tamtej strony ciszy

08/11/2012 liryka

Z tamtej strony ciszy to spójny i przemyślany wybór wierszy Bolesława Leśmiana. Autor wyboru, poeta i krytyk literacki Jacek Gutorow, proponuje przyjrzeć się wyjątkowej wyobraźni poetyckiej, a także równie ciekawym i budującym wysiłkom na rzecz jej okiełznania. W obszernym eseju dołączonym do książki opisuje ponadto wyjątkowy charakter tej twórczości oraz historię możliwych spotkań z autorem Łąki. Lektura do powolnego smakowania.

Wydawca
Biuro Literackie
Miejsce
Wrocław
Wydanie
I
Data wydania
2012-11-08
Gatunek
Liryka
Seria
44. Poezja polska od nowa
Ilość stron
96
Format
162 x 215 mm
Oprawa
miękka
Papier
Munken Print White 1,5 90g
Projekt okładki
Artur Burszta
Projekt opracowania graficznego
Artur Burszta
ISBN
978-83-63129-19-4
spis treści

I

 
Przed świtem
[Żuraw skrzypi za furtą ogrodu]
[Upalny ranek. Gwary i turkoty]
Wspomnienie
W słońcu
Stodoła
[O majowym poranku deszcz ciepły i przaśny]
Topielec
[W ślad za górnym orszakiem obłoków przesuwnych]
Ćmy
Wczesnym rankiem
Sen
Odjazd

 

 

II

 
Koń.
Tango
Wiatrak
Garbus
Dwoje ludzieńków
Śnieg
Pieśń o ptaku i o cieniu
Postacie
Znikomek
[Jak niewiele ma znaków to ubogie ciało]…
[Skrzeble biegną, skrzeble przez lasy, przez błonie]
Pszczoły

 

III

 
Rozmowa
Łąka
I [Czy pamiętasz, jak głowę wynurzyłeś z boru]
II [Nie nacicha ta miłość, co nie zna rozłąki!]
III [Weszłabym do twej chaty, gdy mgły się postronią].
IV [Nie odnajdzie cię wicher, mrokiem ociemniały!].
V [Byłoż owo, nie było? Opowiedz nam, bracie]
VI [Ani zmora z jeziora, ani sen skrzydlaty]
[A lubią jeszcze powikłaną zgrają]

 

IV

 
[Tam na obczyźnie, gdy próżni ostoję]
Przedwieczerz
Wieczór
[Coś tam mignęło dalekiego]
W zakątku cmentarza
Ludzie
Niewidzialni
Krzywda
[Niegdyś dom mój ochoczy i świat za dąbrową]
[Tu jestem – w mrokach ziemi i jestem – tam jeszcze]
[Mrok na schodach. Pustka w domu]
Biała magia.

 

Zamiast noty biograficznej

 

opinie o książce

Poezja Bolesława Leśmiana wyzwala w czytelniku nieuświadomione możliwości operowania fantazją, jednak na tom Z tamtej strony ciszy składają się utwory, w których poeta stara się powściągać wyobraźnię.

Dorota Olearczyk

Twórczość Leśmiana, prezentowana w zbiorze Z tamtej strony ciszy, to być może powrót do natury, pierwotności, ale nie tak odległej, że aż nierealnej. Do pierwotności z poprzedniej strony książki, możliwej do akceptacji, bliskiej na wyciągnięcie reki. Uwielbienie przyrody,  baśniowość sprawiają, że odnajdujemy siebie samych w zupełnie innym świecie. Nawet niezwykły rytm i gra słów z ballady mogą przenieść nas gdzieś w podświadomość. Sprowokowani metafizyką, melodią, odkrywamy ze zdumieniem do jakich uczuć jesteśmy zdolni.

Joanna Roś

Nie znajdziemy tu najbardziej znanych wierszy. Zbiór tworzy jednak zaskakująco spójną całość, co jest tym ciekawsze, że utwory nie zostały ułożone ani chronologicznie, ani tematycznie. Spoiwem okazuje się być motyw snu i klimat onirycznego błądzenia w oparach mgły. Widzimy spektakl życia przyrody i ludzi…Spektakl połączenia świata realnego ze światem marzeń i snów, małe monologi człowieka – mężczyzny i przyrody – kobiety, potrzebę złączenia i zatracenia… Po feerii barw łąki, jej zmysłowości i pełni życiodajnej energii przychodzi się nam zmierzyć z powolną utratą i odchodzeniem w mrok. Drzwi sennej intymności życia, w której na chwilę się zatraciliśmy, zaczynają się zamykać.

Jowita Marzec

Świat Leśmiana jest mityczny, kosmogoniczny, alternatywny do naszego, a są to cechy poezji bardzo frapujące również ze względu na to, że poezja ta jest odbiciem samego życia.

Patrycja Wojkowska

Zaprezentowany tom jest bardzo reprezentatywny, prezentuje różne nurty w twórczości tego wybitnego artysty. Wbrew pozorom wiersze te nie są przesycone leśmianizmami, neologizmami pomagającymi mu w zarysowaniu pożądanych obrazów poetyckich. Pojawiają się wyłącznie w miejscach centralnych, kulminacyjnych, w których należy doszukiwać się puenty, “słów-kluczy” i czytelniczego olśnienia.

Przemysław Koniuszy

teksty i materiały o książce w bibliotece