recenzje / ESEJE

Czarna magia

Jakub Skurtys

Recenzja Jakuba Skurtysa z książki Z tamtej strony ciszy Bolesława Leśmiana w wyborze Jacka Gutorowa, wydanej 8 listopada 2012 roku w Biurze Literackim.

Biuro Literackie kup książkę na poezjem.pl

Jeśli nie zwracamy uwagi na Leśmianowskie dłużyzny i sztuczności, jeśli podchodzimy zupełnie bezkrytycznie do całej twórczości, to chyba, myślę, z sentymentu za czymś, co utkwiło w nas bardzo głęboko, co na dobrą sprawę stało się częścią nas samych i przypomina nam najpiękniejsze chwile z przeszłości. Ale czy rzeczywiście chcielibyśmy, aby wiersze oddziaływały na nas w ten sposób, to znaczy przytakując naszym wspomnieniom i potwierdzając słuszność naszych wyborów?

Jacek Gutorow, Biała magia. Notatki przy Leśmianie

Posłowie Jacka Gutorowa z wyboru wierszy Bolesława Leśmiana Z tamtej strony ciszy prowokuje do zadania kilku co najmniej pytań – kilku Leśmianowi, kilku opolskiemu krytykowi i jednego samemu sobie. Wobec mnogości dostępnych zbiorów dzieł autora Napoju cienistego, zarówno tych bardziej popularyzatorskich, jak i krytycznych, trzeba by oczywiście zastanowić się nad tym, jak wypada poeta z początku wieku XX-ego, przeczytany przez poetę i krytyka z wieku XXI-ego. Można by zarazem zapytać, czy jest to odczytanie diametralnie różne od tych, jakie proponowali kiedyś Artur Sandauer czy Tymoteusz Karpowicz, albo np. Bohdan Zadura w latach 90-tych dla ważnej serii Wydawnictwa Lubelskiego? A wreszcie, czy różnice te wynikają raczej z wrażliwości twórców (przypomnijmy – na ogół ważnych i wpływowych poetów), czy też z ogólnej zmiany nastrojów krytyki?

Seria “44. Poezja polska od nowa” rozpoczęta przez Biuro Literackie od początku balansowała na dwóch falach recepcji. Z jednej strony wydawców interesowała popularyzacja poezji dawniejszej i udowodnienie, że nadal jest ona atrakcyjna i czytelna. Z upowszechniania znanego wszystkim autora nie potrafi się zresztą Gutorow wytłumaczyć, oddając sobie po prostu prawo do kolejnej reinterpretacji. Z drugiej strony Biuro skupione było przecież na formule poets on poets, licząc na unikatową wartość zderzania różnych wrażliwości. Nieuchronnie – z pomieszania zawodów na obecnym rynku literackim – Jacek Gutorow pisze równocześnie jako poeta i jako krytyk, zdając sprawozdanie z “ponownego spotkania z Leśmianem” we własnej twórczości i w swoim postrzeganiu lirycznej mapy XX-wiecznych tradycji. Nie ukrywa jednakże, że jest u Leśmiana zadłużony i w tymże Leśmianie zadurzony, że dał się zauroczyć pierwszemu doświadczeniu poetyckiemu (a tym samym egzystencjalnemu) w swoim czytelniczym życiu. To zauroczenie dla krytyka może być tyleż niebezpieczne, co i literacko korzystne, może prowadzić do zapomnienia się w pewnym idiomie lub wymusić refleksję nad ciągłym wyzwaniem płynącym od wierszy. W związku z tym ma Gutorow dwie drogi wyjścia i obiema podąża w tym samym czasie: pozwala poecie zmieniać siebie, mówiąc o ciągłym otwieraniu się wiersza, a zarazem broni dziecięcości spojrzenia w tekstach autora Sadu rozstajnego, potencjalności wyobrażonego tam świata, jego dopiero-co-wydarzania-się. To oczywiście paradoks, który skłania Gutorowa do wypracowania, czy też zaproponowania, nowego modelu interpretacji: regresywnej, zstępującej do naszej pierwotnej wrażliwości:

Sądzę, że jedyną obroną przed zupełnym “wyginięciem gatunków” jest powrót do najprostszych doświadczeń czytelniczych. Do spokojnej, nieuprzedzonej lektury wiersza, który nie jest częścią żadnego programu czy kanonu, który sam się broni i dopowiada resztę. Oczekiwania nadmiernie idealistyczne? Czy ja wiem. Czytając ponownie Leśmiana, wracałem myślą do swoich pierwszych spotkań z poezją w ogóle. Były to najprostsze z możliwych sytuacje: kilka wierszy, żadnych informacji o autorze, naiwne próby przypasowania poetyckich zdań do własnego życia, równie naiwne zdziwienia tą bądź tamtą metaforą. Być może musimy ponownie nauczyć się takiej lektury? Kto wie, czy wiersze Leśmiana nie byłyby dobrym punktem wyjścia do takiej nauki? Wszak jest to poezja pierwszego, dziecięcego zdziwienia obrazem, słowem, dźwiękiem?

W tak postrzeganej interpretacji kłóci się dynamika, proponowanej dotąd przez Gutorowa, lektury egzystencjalnej (negatywnej, opartej na doświadczeniu upływania czasu w odczarowanym świecie) z lekturą na wskroś romantyczną (pozytywną, wynikającą z wiary w możliwość powrotu do źródeł poznania). Zastanawiając się nad wyborami opolskiego krytyka i obserwując jego próby uproszczenia Leśmiana, pokazania go raczej jako obserwatora konturów świata niż lubieżnego demiurga, możemy sami zadać sobie pytania o źródła naszej poetyckiej wrażliwości i kierunek, w jakim miałaby dalej zdążać. Możemy, a nawet musimy zastanowić się nad tym, co autor Księgi zakładek doskonale wychwytuje, a czemu mimo wszystko nie potrafi się przeciwstawić: czy dać się uwieść sentymentalnej nucie Leśmianowskich baśni, czy postawić raczej na efekt obcości i odrzucenia, zgubienia się w totalności językowych konstrukcji (jak Witold Wirpsza) lub w maksymalnej prostocie (jak Tadeusz Różewicz z początków twórczości)?

Może dlatego bardziej interesują mnie same pytania, które zadaje Gutorow (czy też pytania, które podskórnie wynikają z jego lektury), niż wybór wierszy i rozstrzyganie, co się w nim nie znalazło, a co mogło lub powinno. Koniec końców, argumenty krytyka na temat usunięcia kilku klasycznych, znanych wszystkim tekstów są jasne i uzasadnione, a i wpływ tego tomu na przyszłość szkolnej recepcji poety nie będzie znaczący. Nie ma się co martwić, że jakiś uczeń – wiedziony szaleńczą próbą odzyskania Leśmiana – nie zapozna się w toku swojej żmudnej edukacji z Dziewczyną lub Dwoma Maciejami. Gutorow jest zatem rozgrzeszony ze wszystkich zaniechań i może przystępować do układania Leśmiana na nowo, po swojemu. Główne pytanie, jakie narzuca się jednak po lekturze tego (i kilku innych) wyborów, brzmi: czy Leśmiana w ogóle można przeczytać raz jeszcze?

Zanim przystępowałem do wyboru Z tamtej strony ciszy, byłem przekonany, że o autorze Sadu rozstajnego napisano już wszystko i że napisać nic nowego nie można. Posłowie Gutorowa w gruncie rzeczy przekonanie to potwierdziło, dostarczając znanych interpretacji, choć słusznie stawiających się w kontrze do interpretacji jeszcze bardziej znanych (np. kanonicznego tekstu Janusza Sławińskiego). Opolski krytyk stwierdził jednak coś ważniejszego – że o Leśmianie można wszak pisać bez końca. I między tymi dwoma tezami, dwoma przeczuciami, że napisano o nim już wszystko i że pisać można bez końca, lokuje się moja lektura, a tym samym obawa, co do kolejnych odczytań.

W przedmowie do wyboru wierszy autora Sadu rozstajnego z roku 1998, Bohdan Zadura – zachowując oczywiście zasady elegancji – zderzył ze sobą dwie retoryczne figury: topos afektowanej skromności i nagromadzenie. Skromność stała po stronie puławskiego poety, bo jako jeden z wielu przystępował do zmierzenia się z legendą, a tym samym przypadła mu w udziale odpowiedź wszystkim tym, którzy podobne wyzwanie podjęli już przed nim. A było to, jak pięknie wymienia Zadura, wiele znamiennych dla polskiej literatury osób, niejednokrotnie ciekawszych od samego Leśmiana. Nagromadzenie, mityczne accumulatio i jego przerost, stało z kolei po stronie wszystkich tych, którzy do Leśmiana zdążyli już podejść, napisać o nim, przemyśleć, a tym samym zmienić go nieco podług siebie. A że jest to poeta-zwierciadło i w jego recepcji streścić można całe dzieje polskiej krytyki literackiej (ze wszystkimi naukowymi prądami i fascynacjami włącznie), udowodniła doskonale Małgorzata Gorczyńska w niedawno wydanej monografii Miejsca Leśmiana. Topika recepcji krytycznoliterackiej (liczącej ponad 600 stron!). Zamiast pytać, co można jeszcze o Leśmianie powiedzieć, pytała, jak się o nim mówiło, pokazując jednocześnie, ile razy sam poeta ustępować musiał badawczej i krytycznej woli przezwyciężenia.

Po przeczytaniu w kolejności wstępu Zadury, Gutorowa i kilku innych jeszcze autorów, teza książki Gorczyńskiej dla krytyka literackiego zabrzmieć musi tak: jak dziś pisać o Leśmianie, który sam rozpoczyna wszelkie pisanie? W kolejnych przedsłowiach widać pewien charakterystyczny motyw. Zadura ujmuje to tak: “Zetknąłem się z jego wierszami przed dwudziestu mniej więcej laty i pamiętam, że był to rodzaj wtajemniczenia w poezję w ogóle, szczególny i niepowtarzalny. Kim był dla mnie Leśmian? Był przede wszystkim autorem Dziewczyny i Pana Błyszczyńskiego“. Gutorow pisze mniej więcej to samo, koniec końców zadając sobie podobne pytanie – kim był  d l a  m n i e  Leśmian, jak silny jest jego wpływ na moje postrzeganie poezji, jak bardzo inicjacyjne było spotkanie z jego wierszami i wreszcie: czy potrafię jeszcze raz ponowić to spotkanie?

Bloomowskie kategorie same narzucają się spóźnionemu interpretatorowi, nie ważne, czy jest poetą, naukowcem czy krytykiem. Leśmian stanowi bowiem zarówno wyzwanie osobiste (jako artysta, samotny geniusz), jak i doskonałe medium, ogniskując w sobie głosy wielkich postaci poprzednich pokoleń. A zatem układając wybór wierszy Leśmiana, każdy mierzy się teraz nie tylko z autorem Sadu rozstajnego, ale również z każdą z jego twarzy przepisanych na kartach szkiców i polemik twórców równie ciekawych, równie wyrazistych, a dziś niejednokrotnie patronackich. Z takim Leśmianem musiał zmierzyć się Zadura, z Leśmianem jeszcze potężniejszym, bo poszerzonym o Pisma zebrane przez Jacka Trznadla (których tom pierwszy stanowił podstawę wyboru), mierzył się Jacek Gutorow. Patronowało mu zarazem pierwsze spotkanie z tomem PIW-owskim z roku 1973, które to spotkanie opisuje w kategoriach prawie metafizycznych:

w moim przypadku chodziło nie tylko o wiersze, lecz również o konkretną książkę (PIW-owski wybór z 1973 roku), okładkę (…), fakturę papieru, rodzaj czcionki, a także okoliczności towarzyszące lekturze: gorące, upalne lato, jakaś burza, gałęzie dzikiego bzu w nasłonecznionym ogrodzie. Wszystkie te elementy złożyły się na potężne i w nieokreślony sposób ostateczne wrażenie związane dla mnie odtąd z poezją Leśmiana.

Można by się zastanowić, czy to doświadczenie tak bardzo wpłynęło na autora wyboru, że odtąd jego Leśmian będzie już zawsze nacechowany uniezwyklającym (wzniosłym?) postrzeganiem przyrody (bo taki właśnie jawi się w wyborze Gutorowa, zwłaszcza w krótszych lirykach, na które krytyk położył nacisk), czy też inicjacyjny charakter tegoż doświadczenia był jedynie preludium do późniejszych “gier z Leśmianem”. Egzystencjalna krytyka Gutorowa, który wielokrotnie deklarował konieczność otwierania się na tekst, niebezpieczeństwo interpretacji, a zarazem włączające się w tę interpretację doświadczanie świata i samego siebie, musi odpowiedzieć sobie na pytanie, na ile jest zdolna zmierzyć się z samą sobą, z własnym, genezyjskim punktem.

Tautologiczność języka i przykrywający ją rytm, zapętlenie, brak wyjścia z labiryntu przedstawień, kryzys reprezentacji, roztopienie się w kolejnych odbiciach, zakłócenie tożsamości, a wreszcie dojście do tego, że język jest zarówno narzędziem, jak i jedyną dostępną materią owego poetyckiego przedstawienia – to  d l a  m n i e  główne doświadczenia płynące z lektury Leśmiana. Są to zarazem doświadczenia nieuchronnie związane z moim krytycznym ugruntowaniem w dobie, powiedzmy, późnej nowoczesności, kiedy utopie modernistycznych projektów wydają się przepracowane. Nic dziwnego, że Gutorow próbuje przebić się przez takie wnioski i ukazać Leśmiana nieco bardziej aktywistycznego (wskazując na jego paralele z Brzozowskim) i nieco prostszego, nie multiplikującego się w kolejnych wariacjach wyobraźni. Ale, co wydaje się najważniejsze i zarazem najbardziej płodne interpretacyjnie, ukazuje go z poematu Łąka jako człowieka, który ma pomysł na “wspólnotę wyobraźni”. Można by zapytać, jak możliwa jest ta wspólnota i jaki kryje się za nią potencjał pojednawczy (emancypacja, odrzucenie jednostkowości, gościnność tekstu, itp.), nie ulega jednak wątpliwości, że takie ustawienie ponownie otwiera pole do dyskusji. Ten najważniejszy akcent (za który Gutorowowi, trochę w imieniu Leśmiania, wypada podziękować), to rozszerzenie płaszczyzny etycznej i dostrzeżenie, że wiersz autora Dziejby leśnej jest nie tylko niekończącą się tautologią, w której “ja” odkrywa własną słabość i widmowość, ale że sam z siebie stanowi wyzwanie etyczne. I – jak inspirująco zauważa krytyk – zwłaszcza pod koniec twórczości przechodzi Leśmian z opozycji “ja” – “nie-ja” do relacji z Innym, którego trzeba respektować bardziej niż samego siebie. Ten “nowy Inny” układa się w hierarchii bytów i reprezentacji na tym samym poziomie co “ja”, a więc możliwy jest z nim dialog, spór, konflikt, ale możliwa też jest wspólnota. Jedna z ciekawszych tez Gutorowa brzmi więc tak, że Leśmian z Łąki nie pozwala swojej fenomenologicznej wyobraźni na wchłonięcie całego świata, a tym samym musi zacząć się z nim mierzyć na równych prawach. To jedno wrażenie zawdzięcza opolskiemu krytykowi “nowy Leśmian”.

W związku z tym warto by zadać pytanie, na ile Leśmian, poeta ze wszech miar przeczytany, przyswojony, ometkowany, pozwala odczytywać się inaczej również dzisiaj. Ostatnio na konferencji o młodej poezji we Wrocławiu Krzysztof Uniłowski zadał zasadnicze pytanie dotyczące Justyny Bargielskiej: czy to, że jej poezja wszystkim się podoba (tym z lewa i z tym prawa, tym od twórczości zaangażowanej i zadeklarowanym klerkom), nie jest czasem winą tejże właśnie poezji, która pozwala się dowolnie giąć i na podstawowym poziomie czytać w każdą stronę. Krytyk z Katowic założył zarazem, że jest coś złego, coś niebezpiecznego, w tak pojętym egalitaryzmie liryki. Gdzieś w tle tego pytania pobrzmiewało zapewne przekonanie o bezbronności dobrej poezji oraz o zbyt łatwym otwieraniu się na czytelnika, o kokietowaniu go – w przypadku Bargielskiej humorem i ironią, w przypadku Leśmiana rytmem fraz i magicznością przedstawianego świata. Bo któż – przy wszystkich pęknięciach w warstwie filozoficznej – nie chciałby stoczyć tego najważniejszego boju o skończoność swojego “ja” i jego niepewne podglebie w warunkach kreacyjnej swobody, w świecie na powrót zaczarowanym, odwołującym się do baśniowej genealogii? W tym akurat aspekcie Leśmian zawsze wydawał mi się bardziej radykalny od romantyków. Zamiast przezwyciężenia proponował powrót, a jego filozoficzna abstrakcja przyoblekała się niejednokrotnie w materialne reprezentacje, do tego stopnia, że owa polna Majka z jednej z baśni stać by się mogła emblematem całej jego poezji. To ona przychodzi przecież z tamtej strony ciszy (choć Gutorow frazę tę zapożycza oczywiście z wiersza Ćmy) i zwabia ku śmierci, w niej obiecując równocześnie zbawienie i ulgę.

Podobna strategia towarzyszy często Bargielskiej – trochę jak z baśni, gdzie przedmioty mogą ożywać i przemawiać, a głównym zadaniem bohatera jest ponowne zaczarowanie świata, który na chwilę zaburzył swoją niepewną ontologię. Z tą różnicą, że świat Bargielskiej nie daje się już zaczarować (a humor zderzyć się musi z tragicznością samego losu), świat Leśmiana trwa zaś w swoim kreacyjnym wymiarze, nie wyszukując możliwości urzeczywistnienia, za to w całości jawiąc się jako filozoficzna potencja. Gutorow dostrzega ten potencjalny wymiar, ale zarazem skupia uwagę na Leśmianowskim spojrzeniu. To ono interesuje go najbardziej; ono i to, jak odkrywa ono kolejne obiekty, niejako na wzór fenomenologiczny, inkorporując rzeczy w siebie (w myśl husserlowskiego epoche). Przywoływane przez krytyka cytaty o uprzedniej widzialności świata nie koniecznie idą jednak w parze z tezami o materialności – a przynajmniej nie pozwala na to taka właśnie interpretacja fenomenologiczna. Husserlowski Leśmian jawi się raczej jako obserwator stwarzający świat, wykorzystujący jego potencję (a więc wychodzący od filozofii) do przybrania pozorów materialności. Stoi tym samym dokładnie po przeciwnej stronie tego, co chce zeń wydobyć Gutorow i każdym możliwym gestem opiera się próbie przeczytania go na nowo. W takich momentach bliżej mu jednak do Juliana Przybosia niż T. S. Eliota. Podobnie pragnienie, by odnaleźć w Leśmianie echa Wallace’a Stevensa, jest szlachetne, ale niemożliwe w tych kategoriach filozoficznych – choć bardziej wyraziste właśnie przy przewadze liryków krótkich nad poematami. Egzystencjalny sprawdzian, którego zawsze w swojej krytyce dokonuje Gutorow (on sam, krytyk, staje się jawnie ostatnią instancją przeżywającą działanie wiesza), nie zostaje przez Leśmiana zaliczony; zostaje zręcznie ominięty, czyniąc z poety pierwszą instancję, która uruchamia krytyka.

Moja lektura, podobnie jak lektura samego Gutorowa, pozostaje od początku rozdarta przez inne zasadnicze przekonanie: że trzeba czytać Leśmiana nie tyle przeciw Leśmianowi (jak wymagała tego np. interpretacja Gombrowicza), co przeciw samemu sobie. Z jednej strony bowiem współczesny krytyk oczekuje od wiersza ciągłego otwierania się, wyzwania, które zmusza go do wciąż ponawianej lektury. Z drugiej, wszyscy jesteśmy Leśmianem naznaczeni (tym czy innym), ulepieni przez niego. Często grzęźniemy więc w zachwycie nad najbardziej znanymi utworami, nie chcąc przekroczyć ich, oddając się rytmowi i brzmieniu słów. Trudno mi tym samym przystać na tezę Gutorowa, jakoby wiersze Leśmiana zawierały w sobie, jakby immanentnie, różne “horyzonty oczekiwań”. Zachwyt przechodzi szybko w sentyment, a w ten sposób powracamy do Leśmiana zawsze tego samego: z Dziewczyny, Eliasza, Pana Błyszczyńskiego. Nasz Leśmian z dzieciństwa staje się symbolem zdziecinniałej praktyki lektury, którą podejmujemy, szukając nie tyle wyzwania, otwarcia, egzystencjalnego przeżycia, co aby pielęgnować wspomnienia związane z dawnymi przebłyskami. I – mam wrażenie (a dobrze byłoby się tu mylić) – trochę tak działa dzisiaj Leśmian: jak album ze starymi zdjęciami, które są dobre dlatego, że stare, że zachowują pierwsze wzruszenia, a nie ze względu na wartość artystyczną i na to, co mówią o świecie. I choć jest to praktyka ważna i niezbywalna chyba przy każdym ponownym spotkaniu z twórcą, warto by uchronić Leśmiana nie przed nim, ale przed nami, przed naszym lekturowym, sentymentalnym skostnieniem. Posłowie Gutorowa widzę więc po części jako zmaganie się krytyka (poety) z człowiekiem, zmaganie się między poszukiwaniem wyzwania a przyjemnością przypominania, między agonem i sentymentem. Tutaj rozgrywałaby się chyba główna batalia o współczesnego  n  a  m  Leśmiana, a więc Leśmiana zdolnego do czegoś więcej niż sentymentalne ewokacje i wzruszenia. Wybór Gutorowa znajduje się gdzieś w połowie drogi, ale bez wątpienia jest to droga warta wytyczenia.


Recenzja ukazała się pierwotnie 12 listopada 2012 roku w Biurowym portalu Przystań jako tekst towarzyszący premierze wyboru wierszy Bolesława Leśmiana Z tamtej strony ciszy.

O AUTORZE

Jakub Skurtys

Ur. 1989, krytyk i historyk literatury; doktor literaturoznawstwa; pracuje na Wydziale Filologicznym UWr; autor książek o poezji najnowszej Wspólny mianownik (2020) oraz Wiersz… i cała reszta (2021).

powiązania

Rozmowy na koniec: odcinek 31 Paulina Pidzik

nagrania / TransPort Literacki Antonina Tosiek Jakub Skurtys Paulina Pidzik Resina

Trzydziesty pierwszy odcinek z cyklu “Rozmowy na koniec” w ramach festiwalu TransPort Literacki 28. Muzyka Resina.

WIĘCEJ

Rozmowy na koniec: odcinek 30 Marlena Niemiec

nagrania / Stacja Literatura Antonina Tosiek Jakub Skurtys Marlena Niemiec Resina

Trzydziesty odcinek z cyklu “Rozmowy na koniec” w ramach festiwalu TransPort Literacki 28. Muzyka Resina.

WIĘCEJ

Rozmowy na koniec: odcinek 29 Katarzyna Szweda

nagrania / Stacja Literatura Antonina Tosiek Jakub Skurtys Katarzyna Szweda Resina

Dwudziesty dziewiąty odcinek z cyklu “Rozmowy na koniec” w ramach festiwalu TransPort Literacki 28. Muzyka Resina.

WIĘCEJ

Rozmowy na koniec: odcinek 28 Jakub Pszoniak

nagrania / Stacja Literatura Antonina Tosiek Jakub Pszoniak Jakub Skurtys

Dwudziesty ósmy odcinek z cyklu “Rozmowy na koniec” w ramach festiwalu TransPort Literacki 28. Muzyka Resina.

WIĘCEJ

Rozmowy na koniec: odcinek 25 Joanna Roszak

nagrania / TransPort Literacki Antonina Tosiek Jakub Skurtys Joanna Roszak Resina

Dwudziesty piąty odcinek z cyklu “Rozmowy na koniec” w ramach festiwalu TransPort Literacki 28. Muzyka Resina.

WIĘCEJ

Rozmowy na koniec: odcinek 26 Iwona Bassa

nagrania / TransPort Literacki Antonina Tosiek Iwona Bassa Jakub Skurtys Resina

Dwudziesty szósty odcinek z cyklu “Rozmowy na koniec” w ramach festiwalu TransPort Literacki 28. Muzyka Resina.

WIĘCEJ

Rozmowy na koniec: odcinek 24 Zofia Bałdyga, Olga Niziołek, Aleksandra Wojtaszek

nagrania / TransPort Literacki Aleksandra Wojtaszek Antonina Tosiek Jakub Skurtys Olga Niziołek Resina Zofia Bałdyga

Dwudziesty czwarty odcinek z cyklu “Rozmowy na koniec” w ramach festiwalu TransPort Literacki 28. Muzyka Resina.

WIĘCEJ

Czołgacz, pełzacz, tropiciel

wywiady / O KSIĄŻCE Jakub Skurtys Przemysław Owczarek

Rozmowa Jakuba Skurtysa z Przemysławem Owczarkiem, towarzysząca premierze książki Przemysława Owczarka Katawotra, wydanej w Biurze Literackim 19 lutego 2024 roku.

WIĘCEJ

Rozmowy na koniec: odcinek 27 Klaudia Pieszczoch

nagrania / TransPort Literacki Antonina Tosiek Jakub Skurtys Klaudia Pieszczoch Resina

Dwudziesty siódmy odcinek z cyklu “Rozmowy na koniec” w ramach festiwalu TransPort Literacki 28. Muzyka Resina.

WIĘCEJ

Rozmowy na koniec: odcinek 23 Roman Honet

nagrania / TransPort Literacki Antonina Tosiek Jakub Skurtys Resina Roman Honet

Dwudziesty trzeci odcinek z cyklu “Rozmowy na koniec” w ramach festiwalu TransPort Literacki 28. Muzyka Resina.

WIĘCEJ

Rozmowy na koniec: odcinek 22 Jacek Godek, Katarzyna Skórska, Elżbieta Sobolewska

nagrania / TransPort Literacki Antonina Tosiek Elżbieta Sobolewska Jacek Godek Jakub Skurtys Katarzyna Skórska Resina

Dwudziesty drugi odcinek z cyklu “Rozmowy na koniec” w ramach festiwalu TransPort Literacki 28. Muzyka Resina.

WIĘCEJ

Rozmowy na koniec: odcinek 21 Kacper Bartczak

nagrania / TransPort Literacki Antonina Tosiek Jakub Skurtys Kacper Bartczak Resina

Dwudziesty pierwszy odcinek z cyklu “Rozmowy na koniec” w ramach festiwalu TransPort Literacki 28. Muzyka Resina.

WIĘCEJ

Rozmowy na koniec: odcinek 20 Julian Tuwim (Aleksander Trojanowski)

nagrania / TransPort Literacki Aleksander Trojanowski Antonina Tosiek Jakub Skurtys Julian Tuwim Resina

Dwudziesty odcinek z cyklu “Rozmowy na koniec” w ramach festiwalu TransPort Literacki 28. Muzyka Resina.

WIĘCEJ

Rozmowy na koniec: odcinek 19 Grzegorz Jankowicz

nagrania / TransPort Literacki Antonina Tosiek Grzegorz Jankowicz Jakub Skurtys Resina

Dziewiętnasty odcinek z cyklu “Rozmowy na koniec” w ramach festiwalu TransPort Literacki 28. Muzyka Resina.

WIĘCEJ

Rozmowy na koniec: odcinek 18 Miłosz Fleszar, Jakub Grabiak, Jakub Gutkowski, Joanna Łępicka, Amelia Żywczak

nagrania / TransPort Literacki Amelia Żywczak Antonina Tosiek Jakub Grabiak Jakub Gutkowski Jakub Skurtys Joanna Łępicka Miłosz Fleszar Resina

Osiemnasty odcinek z cyklu “Rozmowy na koniec” w ramach festiwalu TransPort Literacki 28. Muzyka Resina.

WIĘCEJ

Rozmowy na koniec: odcinek 17 Karolina Kapusta

nagrania / TransPort Literacki Antonina Tosiek Jakub Skurtys Karolina Kapusta Resina

Siedemnasty odcinek z cyklu “Rozmowy na koniec” w ramach festiwalu TransPort Literacki 28. Muzyka Resina.

WIĘCEJ

Rozmowy na koniec: odcinek 16 Jerzy Jarniewicz

nagrania / TransPort Literacki Antonina Tosiek Jakub Skurtys Jerzy Jarniewicz Resina

Szesnasty odcinek z cyklu “Rozmowy na koniec” w ramach festiwalu TransPort Literacki 28. Muzyka Resina.

WIĘCEJ

Rozmowy na koniec: odcinek 15 Janusz Rudnicki

nagrania / TransPort Literacki Antonina Tosiek Jakub Skurtys Janusz Rudnicki Resina

Piętnasy odcinek z cyklu “Rozmowy na koniec” w ramach festiwalu TransPort Literacki 28. Muzyka Resina.

WIĘCEJ

Rozmowy na koniec: odcinek 14 Hubert Zemler

nagrania / TransPort Literacki Antonina Tosiek Hubert Zemler Jakub Skurtys

Czternasty odcinek z cyklu “Rozmowy na koniec” w ramach festiwalu TransPort Literacki 27.

WIĘCEJ

(O)patrzenie

recenzje / ESEJE Jakub Skurtys

Impresja Jakuba Skurtysa na temat poezji Amelii Żywczak, laureatki projektu „Połów. Poetyckie debiuty 2022”.

WIĘCEJ

Rozmowy na koniec: odcinek 13 Adam Mickiewicz

nagrania / TransPort Literacki Antonina Tosiek Jakub Skurtys Joanna Mueller Miłosz Biedrzycki

Trzynasty odcinek z cyklu “Rozmowy na koniec” w ramach festiwalu TransPort Literacki 27.

WIĘCEJ

Dzieciom Matygi też (o tomie zemla vulgaris)

recenzje / ESEJE Jakub Skurtys

Recenzja Jakuba Skurtysa towarzysząca premierze książki zemla vulgaris Katarzyny Szwedy, wydanej w Biurze Literackim 29 maja 2023 roku.

WIĘCEJ

High hopes

recenzje / ESEJE Jakub Skurtys

Impresja Jakuba Skurtysa na temat poezji Jakuba Gutkowskiego, laureata projektu „Połów. Poetyckie debiuty 2022”.

WIĘCEJ

Rozmowy na koniec: odcinek 12 Julek Rosiński

nagrania / TransPort Literacki Antonina Tosiek Jakub Skurtys Julek Rosiński

Dwunasty odcinek z cyklu “Rozmowy na koniec” w ramach festiwalu TransPort Literacki 27.

WIĘCEJ

Sztuczne (k)raje

recenzje / ESEJE Jakub Skurtys

Impresja Jakuba Skurtysa na temat poezji Miłosza Fleszara, laureata projektu „Połów. Poetyckie debiuty 2022”.

WIĘCEJ

Rozmowy na koniec: odcinek 11 Jacek Dehnel

nagrania / TransPort Literacki Antonina Tosiek Jacek Dehnel Jakub Skurtys

Jedenasty odcinek z cyklu “Rozmowy na koniec” w ramach festiwalu TransPort Literacki 27.

WIĘCEJ

Rozmowy na koniec: odcinek 10 Katarzyna Jakubiak

nagrania / TransPort Literacki Antonina Tosiek Jakub Skurtys Katarzyna Jakubiak

Dziesiąty odcinek z cyklu “Rozmowy na koniec” w ramach festiwalu TransPort Literacki 27.

WIĘCEJ

Hooked

recenzje / ESEJE Jakub Skurtys

Recenzja towarzysząca premierze książki fuzja bordo Karoliny Kapusty, wydanej w Biurze Literackim 6 lutego 2023 roku.

WIĘCEJ

Rozmowy na koniec: odcinek 9 Tomek Gromadka

nagrania / TransPort Literacki Antonina Tosiek Jakub Skurtys Tomek Gromadka

Dziewiąty odcinek z cyklu “Rozmowy na koniec” w ramach festiwalu TransPort Literacki 27.

WIĘCEJ

Porzeczka, poziomka, nieczytelny podpis

recenzje / ESEJE Jakub Skurtys

Impresja Jakuba Skurtysa na temat poezji Joanny Łępickiej, laureatki projektu „Połów. Poetyckie debiuty 2022”.

WIĘCEJ

Rozmowy na koniec: odcinek 8 Miron Białoszewski (Jakub Pszoniak)

nagrania / TransPort Literacki Antonina Tosiek Jakub Pszoniak Jakub Skurtys

Ósmy odcinek z cyklu “Rozmowy na koniec” w ramach festiwalu TransPort Literacki 27.

WIĘCEJ

Rozmowy na koniec: odcinek 7 Marcin Mokry

nagrania / TransPort Literacki Antonina Tosiek Jakub Skurtys Marcin Mokry

Siódmy odcinek z cyklu “Rozmowy na koniec” w ramach festiwalu TransPort Literacki 27.

WIĘCEJ

Rozmowy na koniec: odcinek 6 Karolina Sałdecka

nagrania / TransPort Literacki Antonina Tosiek Jakub Skurtys Karolina Sałdecka

Szósty odcinek z cyklu “Rozmowy na koniec” w ramach festiwalu TransPort Literacki 27.

WIĘCEJ

Prometeusz i Neron podają sobie dłonie

recenzje / ESEJE Jakub Skurtys

Impresja Jakuba Skurtysa na temat poezji Jakuba Grabiaka, laureata 17. edycji Połowu poetyckiego.

WIĘCEJ

Przyległość (uwagi o tomie cierpkie Marleny Niemiec)

recenzje / ESEJE Jakub Skurtys

Recenzja Jakuba Skurtysa, towarzysząca premierze książki cierpkie Marleny Niemiec, która ukaże się w Biurze Literackim 28 listopada 2022 roku.

WIĘCEJ

Rozmowy na koniec: odcinek 5 Przemysław Suchanecki

nagrania / Stacja Literatura Antonina Tosiek Jakub Skurtys Przemysław Suchanecki

Piąty odcinek z cyklu “Rozmowy na koniec” w ramach festiwalu TransPort Literacki 27.

WIĘCEJ

Rozmowy na koniec: odcinek 4 Laura Osińska

nagrania / Stacja Literatura Anna Adamowicz Antonina Tosiek Jakub Skurtys Laura Osińska

Czwarty odcinek z cyklu “Rozmowy na koniec” w ramach festiwalu TransPort Literacki 27.

WIĘCEJ

Sześćdziesiąt na sześćdziesiąt

recenzje / ESEJE Jakub Skurtys

Posłowie Jakuba Skurtysa z książki Inaczej nie będzie Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego, która wydanej w Biurze Literackim 14 listopada 2022 roku.

WIĘCEJ

Gesty zaufania i oddania

wywiady / O KSIĄŻCE Jakub Skurtys Przemysław Suchanecki

Rozmowa Przemysława Suchaneckiego z Jakubem Skurtysem, towarzysząca premierze książki Inaczej nie będzie Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego, która wydanej w Biurze Literackim 14 listopada 2022 roku.

WIĘCEJ

Rozmowy na koniec: odcinek 2 Nowe głosy z Polski: proza

nagrania / TransPort Literacki Alicja Sawicka Antonina Tosiek Barbara Frączyk Iwona Bassa Jakub Skurtys Marta Lipowicz Mirek Kulisz Patryk Kulpa

Drugi odcinek z cyklu “Rozmowy na koniec” w ramach festiwalu TransPort Literacki 27.

WIĘCEJ

Rozmowy na koniec: odcinek 1 Nowe głosy z Polski: poezja

nagrania / TransPort Literacki Aleksandra Byrska Antonina Tosiek Bartosz Horyza Jakub Skurtys Ola Lewandowska-Ferenc Patrick Leftwich Szymon Kowalski Zofia Kiljańska

Pierwszy odcinek z cyklu “Rozmowy na koniec” w ramach festiwalu TransPort Literacki 27.

WIĘCEJ

Rozmowy na koniec: odcinek 3 Krzysztof Chronowski

nagrania / TransPort Literacki Antonina Tosiek Jakub Skurtys Krzysztof Chronowski

Trzeci odcinek z cyklu “Rozmowy na koniec” w ramach festiwalu TransPort Literacki 27.

WIĘCEJ

Rozmowy na torach: odcinek 14 Elżbieta Łapczyńska

nagrania / Stacja Literatura Antonina Tosiek Elżbieta Łapczyńska Jakub Skurtys

Czternasty odcinek z cyklu “Rozmowy na torach” w ramach festiwalu Stacja Literatura 26.

WIĘCEJ

Rozmowy na koniec (3)

nagrania / Stacja Literatura Antonina Tosiek Jakub Skurtys

Trzecia część dyskusji prowadzonej przez Antoninę Tosiek i Jakuba Skurtysa w ramach festiwalu Stacja Literatura 26.

WIĘCEJ

Rozmowy na koniec (2)

nagrania / Stacja Literatura Antonina Tosiek Jakub Skurtys

Druga część dyskusji prowadzonej przez Antoninę Tosiek i Jakuba Skurtysa w ramach festiwalu Stacja Literatura 26.

WIĘCEJ

Let the right one in

recenzje / ESEJE Dawid Mateusz Jakub Skurtys

Impresja Dawida Mateusza i Jakuba Skurtysa na temat poezji Oli Lewandowskiej-Ferenc, laureatki 16. edycji Połowu poetyckiego.

WIĘCEJ

Rozmowy na torach: odcinek 12 Kira Pietrek

nagrania / Stacja Literatura Antonina Tosiek Jakub Skurtys Kira Pietrek

Dwunasty odcinek z cyklu “Rozmowy na torach” w ramach festiwalu Stacja Literatura 26.

WIĘCEJ

Rozmowy na torach: odcinek 13 Joanna Mueller

nagrania / Stacja Literatura Antonina Tosiek Jakub Skurtys Joanna Mueller

Trzynasty odcinek z cyklu “Rozmowy na torach” w ramach festiwalu Stacja Literatura 26.

WIĘCEJ

Spektralne linie, solarne pasma

recenzje / ESEJE Dawid Mateusz Jakub Skurtys

Impresja Dawida Mateusza i Jakuba Skurtysa na temat poezji Patricka Leftwicha, laureata 16. edycji Połowu poetyckiego.

WIĘCEJ

Rozmowy na torach: odcinek 11 Jerzy Jarniewicz

nagrania / Stacja Literatura Antonina Tosiek Jakub Skurtys Jerzy Jarniewicz

Jedenasty odcinek z cyklu “Rozmowy na torach” w ramach festiwalu Stacja Literatura 26.

WIĘCEJ

Rozmowy na torach: odcinek 10 Agata Jabłońska

nagrania / Stacja Literatura Agata Jabłońska Antonina Tosiek Jakub Skurtys

Dziesiąty odcinek z cyklu “Rozmowy na torach” w ramach festiwalu Stacja Literatura 26.

WIĘCEJ

Rozmowy na torach: odcinek 9 Antonina Tosiek

nagrania / Stacja Literatura Antonina Tosiek Jakub Skurtys

Dziewiąty odcinek z cyklu “Rozmowy na torach” w ramach festiwalu Stacja Literatura 26.

WIĘCEJ

Rozmowy na torach: odcinek 8 Michał Mytnik

nagrania / Stacja Literatura Antonina Tosiek Jakub Skurtys Michał Mytnik

Ósmy odcinek z cyklu “Rozmowy na torach” w ramach festiwalu Stacja Literatura 26.

WIĘCEJ

Za kulisami poematu i w środku

recenzje / ESEJE Jakub Skurtys

Recenzja Jakuba Skurtysa towarzysząca premierze książki Teksty odzyskane Tadeusza Różewicza, która ukaże się w Biurze Literackim 18 kwietnia 2022 roku.

WIĘCEJ

Nie chcę śpiewać pieśni

wywiady / O KSIĄŻCE Jakub Skurtys Julek Rosiński

Rozmowa Jakuba Skurtysa z Julkiem Rosińskim, towarzysząca premierze książki streszczenie pieśni, wydanej w Biurze Literackim 21 marca 2022 roku.

WIĘCEJ

Rozmowy na torach: odcinek 6 Radosław Jurczak

nagrania / Stacja Literatura Antonina Tosiek Jakub Skurtys Radosław Jurczak

Szósty odcinek z cyklu “Rozmowy na torach” w ramach festiwalu Stacja Literatura 26.

WIĘCEJ

Rozmowy na torach: odcinek 7 Kacper Bartczak

nagrania / Stacja Literatura Antonina Tosiek Jakub Skurtys Kacper Bartczak

Siódmy odcinek z cyklu “Rozmowy na torach” w ramach festiwalu Stacja Literatura 26.

WIĘCEJ

Rozmowy na torach: odcinek 4 Agata Puwalska

nagrania / Stacja Literatura Agata Puwalska Antonina Tosiek Jakub Skurtys

Czwarty odcinek z cyklu “Rozmowy na torach” w ramach festiwalu Stacja Literatura 26.

WIĘCEJ

Rozmowy na torach: odcinek 5 Katarzyna Szweda

nagrania / Stacja Literatura Antonina Tosiek Jakub Skurtys Katarzyna Szweda

Piąty odcinek z cyklu “Rozmowy na torach” w ramach festiwalu Stacja Literatura 26.

WIĘCEJ

Koszmary Sinéad O’Connor

recenzje / IMPRESJE Dawid Mateusz Jakub Skurtys

Impresja Dawida Mateusza i Jakuba Skurtysa na temat poezji Zofii Kiljańskiej, laureatki 16. edycji Połowu poetyckiego.

WIĘCEJ

Rozmowy na torach: odcinek 3 Anna Adamowicz

nagrania / Stacja Literatura Anna Adamowicz Antonina Tosiek Jakub Skurtys

Trzeci odcinek z cyklu “Rozmowy na torach” w ramach festiwalu Stacja Literatura 26.

WIĘCEJ

Rozmowy na torach: odcinek 1 Bohdan Zadura

nagrania / Stacja Literatura Antonina Tosiek Bohdan Zadura Jakub Skurtys

Pierwszy odcinek z cyklu “Rozmowy na torach” w ramach festiwalu Stacja Literatura 26.

WIĘCEJ

Rozmowy na torach: odcinek 2 Marta Sokołowska

nagrania / Stacja Literatura Antonina Tosiek Jakub Skurtys Marta Sokołowska

Drugi odcinek z cyklu “Rozmowy na torach” w ramach festiwalu Stacja Literatura 26.

WIĘCEJ

Doktor Marlow i Pan Kurtz

recenzje / ESEJE Jakub Skurtys

Recenzja Jakuba Skurtysa towarzysząca premierze książki Meskalina i muzyka Henriego Michaux w przekładzie Jakuba Kornhausera i Wacława Rapaka, wydanej w Biurze Literackim 15 listopada 2021 roku.

WIĘCEJ

Tętent spalonej awangardy

recenzje / IMPRESJE Dawid Mateusz Jakub Skurtys

Impresja Dawida Mateusza i Jakuba Skurtysa na temat poezji Bartosza Horyzy, laureata 16. edycji Połowu poetyckiego.

WIĘCEJ

Podomka Balzaka (o Po domu Dariusza Sośnickiego)

recenzje / ESEJE Jakub Skurtys

Recenzja Jakuba Skurtysa towarzysząca premierze książki Po domu Dariusza Sośnickiego, wydanej w Biurze Literackim 1 listopada 2021 roku.

WIĘCEJ

Kredę gryzie się ze strachu

recenzje / IMPRESJE Dawid Mateusz Jakub Skurtys

Impresja Dawida Mateusza i Jakuba Skurtysa na temat poezji Aleksandry Byrskiej, laureatki 16. edycji Połowu poetyckiego.

WIĘCEJ

Niepokalanie początku

recenzje / ESEJE Jakub Skurtys

Recenzja Jakuba Skurtysa towarzysząca premierze książki Połów. Poetyckie debiuty 2020, która ukazała się w Biurze Literackim 26 lipca 2021 roku.

WIĘCEJ

O tym, co mogło zajść, gdyby zajść miało, tej nocy

recenzje / ESEJE Jakub Skurtys

Recenzja Jakuba Skurtysa towarzysząca premierze książki Mondo cane Jerzego Jarniewicza, która ukazała się w Biurze Literackim 28 czerwca 2021 roku.

WIĘCEJ

Pieśni niewinności i doświadczenia

recenzje / ESEJE Jakub Skurtys

Recenzja Jakuba Skurtysa towarzysząca premierze książki Agaty Puwalskiej haka!, wydanej w Biurze Literackim 22 marca 2021 roku.

WIĘCEJ

Bezsilność i drżenie

wywiady / O KSIĄŻCE Adam Kaczanowski Jakub Skurtys

Rozmowa Jakuba Skurtysa z Adamem Kaczanowskim, towarzysząca premierze książki Utrata, która zostanie wydana w Biurze Literackim 22 lutego 2021 roku.

WIĘCEJ

Wiersz niejedno zniesie

recenzje / ESEJE Jakub Skurtys

Recenzja Jakuba Skurtysa, towarzysząca wydaniu książki Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego Ciało wiersza, która ukazała się w Biurze Literackim 11 stycznia 2021 roku.

WIĘCEJ

Klasyka europejskiej poezji: Blake, Espriu, Todorović, Župančič

nagrania / Stacja Literatura Filip Łobodziński Jakub Kornhauser Jakub Skurtys Joanna Orska Miłosz Biedrzycki Miroljub Todorović Oton Župančič Salvador Espriu Tadeusz Sławek William Blake

Spotkanie wokół książek Wyspa na Księżycu Williama Blake’a, świnia jest najlepszym pływakiem Mirjoluba Todorovicia, Kielich upojenia Otona Župančiča oraz Skóra byka Salvadora Espriu z udziałem Tadeusza Sławka, Jakub Kornhauser, Miłosza Biedrzyckiego, Filipa Łobodzińskiego, Joanny Orskiej i Jakuba Skurtysa w ramach festiwalu Stacja Literatura 25.

WIĘCEJ

Nowe języki poezji

nagrania / Stacja Literatura Jakub Skurtys

Zapis dyskusji “Nowe języki poezji” prowadzonej przez Jakuba Skurtysa w ramach festiwalu Stacja Literatura 25.

WIĘCEJ

Przyszłość jest chmurą, przyszłość jest chwytem

recenzje / ESEJE Jakub Skurtys

Recenzja Jakuba Skurtysa, towarzysząca wydaniu książki Radosława Jurczaka Zakłady holenderskie, która ukazała się w Biurze Literackim 18 listopada 2020 roku.

WIĘCEJ

Posłowie: O nadziei

recenzje / ESEJE Jakub Skurtys

Szkic Jakuba Skurtysa, towarzyszący wydaniu almanachu Wiersze i opowiadania doraźne 2020, który ukazał się w Biurze Literackim 8 października 2020 roku.

WIĘCEJ

Ścieżki równoległe

recenzje / ESEJE Jakub Skurtys

Recenzja Jakuba Skurtysa, towarzysząca premierze almanachu Połów. Poetyckie debiuty 2019, który ukazał się w Biurze Literackim 17 sierpnia 2020 roku.

WIĘCEJ

Serdeczny złotnik świata

recenzje / ESEJE Jakub Skurtys

Recenzja Jakuba Skurtysa, towarzysząca wydaniu książki Otona Župančiča Kielich upojenia, w wyborze, przekładzie i z posłowiem Katariny Šalamun- Biedrzyckiej, która ukazała się w Biurze Literackim 15 czerwca 2020 roku.

WIĘCEJ

Poetyckie książki trzydziestolecia

nagrania / Stacja Literatura Anna Kałuża Jakub Skurtys Joanna Mueller Joanna Orska Karol Maliszewski

Spotkanie z udziałem Anny Kałuży, Karola Maliszewskiego, Joanny Mueller, Joanny Orskiej oraz Jakuba Skurtysa w ramach festiwalu Stacja Literatura 24.

WIĘCEJ

Kroniki ukrytej prawdy, Sroga zima oraz Biblia i inne historie

nagrania / Stacja Literatura Anna Kałuża Anna Sawicka Anna Wasilewska Elżbieta Sobolewska Jakub Skurtys Pere Calders Péter Nádas Raymond Queneau

Spotkanie wokół książek Kroniki ukrytej prawdy Pere’a Caldersa, Sroga zima Raymonda Queneau i Biblia i inne historie Pétera Nádasa z udziałem Anny Sawickiej, Elżbiety Sobolewskiej, Anny Wasilewskiej, Anny Kałuży i Jakuba Skurtysa w ramach festiwalu Stacja Literatura 24.

WIĘCEJ

Strącanie w ogień

wywiady / O KSIĄŻCE Jakub Skurtys Przemysław Suchanecki

Rozmowa Jakuba Skurtysa z Przemysławem Suchaneckim, towarzysząca premierze książki Wtracenie Przemysława Suchaneckiego, która ukazała się w Biurze Literackim 31 grudnia 2019 roku.

WIĘCEJ

Krótki traktat o urządzeniach (zapiski z lektury)

recenzje / ESEJE Jakub Skurtys

Recenzja Jakuba Skurtysa książki Naworadiowa Kacpra Bartczaka, wydanej w Biurze Literackim 26 sierpnia 2019 roku.

WIĘCEJ

Dziwny żywot kronikarza

recenzje / ESEJE Jakub Skurtys

Recenzja Jakuba Skurtysa książki Kroniki ukrytej prawdy Pere Caldersa, w tłumaczeniu Anny Sawickiej, wydanej w Biurze Literackim 15 lipca 2019 roku.

WIĘCEJ

Dalszy ciąg

wywiady / O KSIĄŻCE Dawid Mateusz Jakub Skurtys

Rozmowa Jakuba Skurtysa z Dawidem Mateuszem, towarzysząca wydaniu almanachu Połów. Poetyckie debiuty 2018, który ukazał się nakładem Biura Literackiego 3 czerwca 2019 roku.

WIĘCEJ

Koniec antropocenu

recenzje / ESEJE Jakub Skurtys

Recenzja Jakuba Skurtysa książki Animalia Anny Adamowicz, która ukazała się w Biurze Literackim 28 stycznia 2019 roku.

WIĘCEJ

Że sensem bycia jest troska

recenzje / ESEJE Jakub Skurtys

Recenzja Jakuba Skurtysa książki Dni powszednie i święta Julii Szychowiak, wydanej w Biurze Literackim 15 października 2018 roku.

WIĘCEJ

Osiemnaście tysięcy znaków

recenzje / ESEJE Jakub Skurtys

Recenzja Jakuba Skurtysa, towarzysząca premierze almanachu Połów. Poetyckie debiuty 2017, który ukazał się w Biurze Literackim 13 sierpnia 2018 roku.

WIĘCEJ

Kinkyway

recenzje / ESEJE Jakub Skurtys

Recenzja Jakuba Skurtysa towarzysząca premierze książki Sankcje Jerzego Jarniewicza, która ukazała się nakładem Biura Literackiego 30 kwietnia 2018 roku.

WIĘCEJ

Chiazm, czyli przepaść

recenzje / ESEJE Jakub Skurtys

Recenzja Jakuba Skurtysa książki Raport wojenny Agaty Jabłońskiej, wydanej nakładem Biura Literackiego 20 listopada 2017 roku.

WIĘCEJ

Radość filatelisty

recenzje / ESEJE Jakub Skurtys

Recenzja Jakuba Skurtysa książki Historie ważne i nieważne w przekładzie Bohdana Zadury, wydanej nakładem Biura Literackiego 26 maja 2011 roku, a w wersji elektronicznej 13 listopada 2017 roku.

WIĘCEJ

I wszystkie długi zostaną spłacone

recenzje / ESEJE Jakub Skurtys

Recenzja Jakuba Skurtysa książki Trawers Andrzeja Sosnowskiego, wydanej w Biurze Literackim w wersji papierowej 6 marca 2017 roku, a w wersji elektronicznej 31 lipca 2017 roku.

WIĘCEJ

Stronami mitu, stronami zgrzytu (4LP box set)

recenzje / ESEJE Jakub Skurtys

Recenzja Jakuba Skurtysa towarzysząca premierze książki Wybieganie z raju (2006-2012) Tomasza Pułki, wydanej w Biurze Literackim 10 lipca 2017 roku.

WIĘCEJ

Ja, stróż latarnik

recenzje / ESEJE Jakub Skurtys

Recenzja Jakuba Skurtysa z książki Stacja wieży ciśnień Dawida Mateusza, wydanej w Biurze Literackim w wersji papierowej 26 lipca 2016 roku, a w wersji elektronicznej 17 lipca 2017 roku.

WIĘCEJ

Zmęczony burz szaleństwem

recenzje / ESEJE Jakub Skurtys

Recenzja Jakuba Skurtysa z książki Jarzmo Przemysława Owczarka, wydanej w Biurze Literackim 29 maja 2017 roku.

WIĘCEJ

Gazowana cykuta

wywiady / O KSIĄŻCE Jakub Skurtys Piotr Jemioło

Rozmowa Piotra Jemioły z Jakubem Skurtysem, towarzysząca premierze książki Trawers Andrzeja Sosnowskiego, wydanej w Biurze Literackim 6 marca 2017 roku.

WIĘCEJ

Gdy „na wzruszenia jest wymiar ogólny i ścisły”

wywiady / O KSIĄŻCE Jakub Skurtys Piotr Matywiecki

Rozmowa Jakuba Skurtysa z Piotrem Matywieckim.

WIĘCEJ

Ja-składnia

recenzje / ESEJE Jakub Skurtys

Szkic Jakuba Skurtysa o poezji Kamili Janiak. Prezentacja w ramach cyklu tekstów zapowiadających antologię Zebrało się śliny. Nowe głosy z Polski, która ukaże się w Biurze Literackim.

WIĘCEJ

Duchy Miasta są mi przychylne

wywiady / Jakub Skurtys Szymon Domagała-Jakuć

Rozmowa Jakuba Skurtysa z Szymonem Domagałą-Jakuciem. Prezentacja w ramach cyklu tekstów zapowiadających antologię Zebrało się śliny. Nowe głosy z Polski, która ukaże się w Biurze Literackim.

WIĘCEJ

Kąt zaangażowania

wywiady / O PISANIU Dawid Mateusz Jakub Skurtys

Rozmowa Jakuba Skurtysa z Dawidem Mateuszem. Prezentacja w ramach cyklu tekstów zapowiadających antologię Zebrało się śliny. Nowe głosy z Polski, która ukaże się w Biurze Literackim.

WIĘCEJ

O formę, czyli wszystko

debaty / ANKIETY I PODSUMOWANIA Jakub Skurtys

Głos Jakuba Skurtysa w debacie „Formy zaangażowania”, towarzyszącej premierze antologii Zebrało się śliny, która ukaże się niebawem w Biurze Literackim.

WIĘCEJ

Daj mi tam, gdzie mnie jeszcze nie było

recenzje / IMPRESJE Jakub Skurtys

Esej Jakuba Skurtysa towarzyszący premierze książki Zmartwychwstanie ptaszka Bohdana Zadury.

WIĘCEJ

Sześć zakładów o miejsce krytyki (wokół Księgi zakładek Jacka Gutorowa)

recenzje / IMPRESJE Jakub Skurtys

Recenzja Jakuba Skurtysa z ksiażki Księga zakładek Jacka Gutorowa.

WIĘCEJ

"To się tylko tak mówi", czyli Nocne życie Bohdana Zadury

recenzje / ESEJE Jakub Skurtys

Recenzja Jakuba Skurtysa z książki Nocne życie Bohdana Zadury.

WIĘCEJ

Gdy "na wzruszenia jest wymiar ogólny i ścisły"

wywiady / O KSIĄŻCE Jakub Skurtys Piotr Matywiecki

Z Piotrem Matywieckim o książce Złotniejący świat Marii Konopnickiej rozmawia Jakub Skurtys.

WIĘCEJ

"Wild water kingdom timex show / jaki dziwny letargiczny trans"

recenzje / ESEJE Jakub Skurtys

Recenzja Jakuba Skurtysa z książki poems Andrzeja Sosnowskiego.

WIĘCEJ

Od obelisku do krawędzi skały. O dwóch przekładach z Heaneya

recenzje / ESEJE Jakub Skurtys

Recenzja Jakuba Skurtysa z książki Kolejowe dzieci Seamusa Heaneya.

WIĘCEJ

Proces marginalizacji, spychania i odpychania Inności

wywiady / O KSIĄŻCE Jakub Skurtys Mateusz Kotwica

Z Jakubem Skurtysem o książce Sajgon rozmawia Mateusz Kotwica.

WIĘCEJ

Poezja nie jest już liryką

wywiady / O KSIĄŻCE Jakub Skurtys Kacper Bartczak Paweł Kaczmarski

Z Kacprem Bartczakiem o książce Świat nie scalony. Estetyka, poetyka, pragmatyzm rozmawiają Paweł Kaczmarski i Jakub Skurtys.

WIĘCEJ

"I to jest jakieś otwarcie na przyszłość" – Kacpra Bartczaka wstęp do poetyki pragmatystycznej

recenzje / ESEJE Jakub Skurtys

Recenzja Jakuba Skurtysa z książki Świat nie scalony Kacpra Bartczaka.

WIĘCEJ

Poezja od-wiecznych przestrzeni. Cztery przymiarki do szkicu o Piotrze Matywieckim

recenzje / IMPRESJE Jakub Skurtys

Recenzja Jakuba Skurtysa z książki Zdarte okładki (1965-2009) Piotra Matywieckiego, wydanej w Biurze Literackim 14 września 2009 roku.

WIĘCEJ

Nieskończenie długi poemat poza słowami

wywiady / O KSIĄŻCE Jakub Skurtys Piotr Matywiecki

Z Piotrem Matywieckim o książce Zdarte okładki rozmawia Jakub Skurtys.

WIĘCEJ

Lodowiec

recenzje / KOMENTARZE Jacek Gutorow

Komentarz Jacka Gutorowa do książki Z tamtej strony ciszy Bolesława Leśmiana, wydanej w Biurze Literackim 8 listopada 2012 roku.

WIĘCEJ

Poeta – „topielec” obarczony „tajemną wiedzą kwiatów”

recenzje / ESEJE Przemysław Koniuszy

Recenzja Przemysława Koniuszego z książki Z tamtej strony ciszy Bolesława Lesmiana w wyborze Jacka Gutorowa, która ukazała się 12 grudnia 2012 roku na stronie Biblioteka Młodego Człowieka.

WIĘCEJ

Niepoprawny śniarz

recenzje / ESEJE Jowita Marzec

Recenzja Jowity Marzec z książki Z tamtej strony ciszy Bolesława Leśmiana.

WIĘCEJ

Nienazwany świat

recenzje / ESEJE Patrycja Wojkowska

Recenzja Patrycji Wojkowskiej z książki Z tamtej strony ciszy Bolesława Leśmiana w wyborze Jacka Gutorowa.

WIĘCEJ