recenzje / ESEJE

Krótki traktat o urządzeniach (zapiski z lektury)

Jakub Skurtys

Recenzja Jakuba Skurtysa książki Naworadiowa Kacpra Bartczaka, wydanej w Biurze Literackim 26 sierpnia 2019 roku.

Biuro Literackie kup książkę na poezjem.pl

Tym, co chciałbym oznaczyć za pomocą tej nazwy [‘urządzenie’ (dispositif) – przyp. J.S.], jest całkowicie niejednolity zbiór, który zawiera w sobie dyskursy, instytucje, struktury architektoniczne, regulaminy, prawa, przepisy administracyjne, wypowiedzi naukowe, twierdzenia filozoficzne, etyczne i filantropijne. W skrócie: zarówno to, co powiedziane, jak i niepowiedziane. To właśnie elementy urządzenia. Samo urządzenie jest siecią, którą można ustanowić między tymi elementami.

U korzeni każdego urządzenia tkwi w ostateczności ludzkie pragnienie szczęścia, w zdolności urządzeń do przechwytywania tego pragnienia i upodmiotowienia go w oddzielnej sferze tkwi ich szczególna siła. [1]

To nie będzie lekki tekst, więc zacznę go od osobistej „zagajki”, która pomóc ma w tworzeniu pewnych analogii. Dość regularnie (by nie powiedzieć nałogowo) grywam ostatnio w kosmiczną strategię studia Paradox Interactive, utrzymaną w duchu klasycznej serii Europa Universalis (dla niewtajemniczonych: nie jest to strategia turowa, czas płynie, choć można go zatrzymać, żeby podjąć kluczowe decyzje; celem jest oczywiście stworzenie prężnego imperium wedle tzw. 4X). W EU ograłem różne tytuły, dodatki, warianty ze średniowiecza, epoki wiktoriańskiej i II wojny światowej, więc w końcu przyszedł czas na kosmos. Na ogół zaczynamy z jednym statkiem i jedną stacją kosmiczną, więc na początku naszym celem jest po prostu eksplorowanie kolejnych układów gwiezdnych, badanie planet, szukanie na nich przydatnych minerałów i doskonalenie sposobów wydobycia, by na macierzystej planecie „żyło się lepiej”. Po drodze napotykamy oczywiście dziwne istoty, które nasza cywilizacja musi dopiero zbadać, a z przestrzeni kosmicznej docierają komunikaty, które trzeba rozkodować, pochodzące zapewne od innych gatunków lub pozostawione przez upadłe imperia. Nim nastąpi moment pierwszego spotkania z „obcymi” i nim zrozumiemy, jak drobnym fragmentem galaktycznych konstelacji jesteśmy, minie wiele lat. Do tego czasu odczuwamy głównie samotność i nadzieje gatunku, który zmaga się z ograniczeniami surowców, technologii i idei.

Pierwsze lata w Stellaris (o nim cały czas mowa) sprowadzają się więc do wydobycia minerałów, badania planet oraz powolnego wznoszenia zabudowań. To było też moje pierwsze doświadczenie spotkania z nowym tomem Kacpra Bartczaka Naworadiowa (nie wiem, czy odmieniać to słowo, bo w rzeczywistości jest ono sklejonym, a właściwie stopionym nowo-tworem, powstałym z ustawionych obok siebie w kilku wersach słów ‘nawa’ i ‘radio’: „w stertę życiową/ nawa radiowa” [s. 16]; „nawa radiowa wychodzisz nią w morze” [s. 35]; „nawo radiowa praco fikcjo życiowa” [s. 51]). Podobnie jak w Stellaris, przy pierwszej lekturze tomu w oczy rzuca się ta podwójność doświadczanego ograniczenia: materialnego i pojęciowego (które w rzeczywistości jest jedną i tą samą formą doświadczania, rozdzieloną przez wieki naszej kultury sztucznymi kategoriami, które wiersz łódzkiego poety stara się znieść). Różne tworzywa wchodzą ze sobą w reakcje, różne obiekty zostają poddane próbom, aż do tego stopnia, że wiersz wydaje się materialnie rozumianą pracą w tworzywie: słowie-skale, słowie-stopie, słowie-ciele, aż osiągamy „przekształt”, „żywe lepiszcze”, „na koniec znoju ziarenko spieczone od myśli potu zapisek przesiąknięty/ tak bardzo tobą stacjo promienna” (s. 53).

Jest to z pewnością jakaś praca, ale nie praca wytwórcza, produktywna w sensie kapitalistycznym, prowadząca do akumulacji dóbr. To raczej praca poetycka, pojmowana jako przetwarzanie siebie, stawanie-się przedmiotem eksperymentu. Bo na Naworadiową trzeba spojrzeć właśnie jak na kosmiczny eksperyment, dalej posunięty niż Wiersze organicznei Pokarm suweren(choć też nieco mniej spektakularny, choćby z racji przyzwyczajenia czytelnika). Estetycznie chyba bardziej przypomina tom Przenicacy, z jego lingwistyczną skłonnością do degenerowania słów i eksperymentowania na granicy tego, co organiczne (jak komórki czy zboża) i nie (jak śmieci, metale, tworzywa, plastik i teflon, który tutaj kusząco i zgubnie „majoryzuje w naszym powietrzu”, s. 23). Ramy tego eksperymentu zakreślił sam Bartczak w programowym artykule na łamach „Śląskich Studiów Polonistycznych” – Od wiersza jako organizmu mówiącego po wiersz jako formalne pole wielościowe. Wypada pokrótce przytoczyć ten esej, żeby nie zgubić się w siatce pojęciowej, w której na co dzień porusza się łódzki literaturoznawca, jest to bowiem sieć dość skomplikowana, choć o niewątpliwej zdolności schwytania czytelnika efektownymi analogiami. Pierwszy etap, omówiony już w eseistycznej książce Świat nie scalony (2009), dotyczył pomyślenia o języku jako organie i wierszu jako „organizmie mówiącym”, a poetycko uwidocznił się choćby w Wierszach organicznych:

Jak należałoby myśleć o wierszu, gdyby – może właśnie przez doświadczenie poetyckie – zacząć traktować język jak narząd, zmysł, a raczej regulator pracy zmysłów, jako jedno z pól dostępu do rzeczywistości, pozostające w stałej zależności i we współdziałaniu z innymi polami: fizjologią, somą, sferą konceptualną, wolą, sferą afektywną, emocjami.  (…) [Traktowałem – przyp. J.S.] wiersz – jako coś w rodzaju aktywnego bytu komunikacyjnego, którego wejście w środowisko miało być podobne do wejść ludzkich: miało być miejscem wymiany warstwy materialnej (materialne bycie słów w wierszu, w jego formie), emocjonalnej i pojęciowej. [2]

Ten scjentystyczny język i trop „regulatora pracy zmysłów” naprowadza nas na to, dokąd zmierza Bartczakowa teoria wiersza, „który się zachowuje”: to pole wielościowe, pole możliwości, rozumiane materialistycznie, jako architektonicznie i geometrycznie opisana przestrzeń nakładania się na siebie porządków dyskursywnych. Najpierw mamy jednak do czynienia z teorią wymiany, tj. teorią nieustannego wchłaniania i przetwarzania lub – za innym słownikiem – z łańcuchem pokarmowym:

Organizm żywi się, żywi przekonania – musi je w siebie przyjmować jak inne, obce substancje, z nich czerpać energię, by później spłacać swój dług i energię oddawać. Przyprowadzony pod ołtarze dyskursywnych maszyn, staje się ich silnikiem. [3]

Społeczny mechanizm działania wiersza byłby zatem analogiczny – funkcjonuje jako szeregi przetrawień cząstek dyskursów (religijnych, politycznych, ekonomicznych) oraz procesów bycia trawionym, a więc zawłaszczanym przez te dyskursy lub subsumowanym pod nie. Tym, co wiersz wystawia przeciwko światu, jest jego ciało, a więc forma: usztuczniona przestrzeń poetyckich zabiegów, w której zmagają się układy wersów i figur literackich (dla Bartczaka ważne są oczywiście silne przerzutnie i „architektoniczne” konstrukcje, ale jeszcze bardziej istotne okazują się kojarzone z cielesnym rytmem asonanse, rymy i cała brzmieniowa warstwa języka).

Pożywianie się jako część dyskursywnej wymiany między urządzeniami społecznymi to byłby ów materialistyczny, organiczny aspekt nowego tomu (o to chodziło już zresztą w tomiePokarm suweren, o suwerenność rozumianą jako autonomia wiersza, żywiącego się własną przestrzenią). Ale w Naworadiowejróżne komunikaty (owa część „radiowości” z tytułu) wędrują jak sygnały kosmiczne, nawiedzają je, na poły niezrozumiałe, jakby rozmowę toczyły tu obce formy życia, które próbują się ze sobą skontaktować. Ów wirtualny charakter wysłanego w przestrzeń komunikatu – jako sygnału, który trafia na nowy układ neuronalny i w nim musi być ponownie przekodowany – jest tym (pozornie) antymaterialistycznym elementem wierszy Bartczaka. Oczywiście tylko pozornie, bo samo rekodowanie odbywa się zawsze wewnątrz jakiegoś układu, który jest fizyczny właśnie, okazuje się siecią neuronów lub elektrycznych ścieżek, po których nieustannie poruszają się impulsy. Wszystko u Bartczaka zdaje się wypełnione cząstkami, jakby jego wiersz nie mógł znieść próżni, jakby każdy ruch w nim związany był z koniecznością przemieszczenia lub przesunięcia jakiegoś innego elementu. Nie ma tu miejsca, jest ścisk materii.

I tu dochodzimy do pojęcia „formalnego pola wielościowego” ze wspomnianego eseju, a tym samym wracamy do mojej kosmicznej gry o nadmienionej wcześniej charakterystyce 4X: explore, expand, exploit, exterminate. Otóż – zdaniem Bartczaka – wiersz jako „organizm mówiący” bliższy był niewinności modernistów, bliższy formalnemu rozumieniu doświadczenia docierania do istoty rzeczy np. u Walta Whitmana (to swoją drogą dość wywrotowa propozycja lektury autora Źdźbeł trawy: „ja kolaboruję ze światłem ze światem// w jego roztworze śpiewam świat skórę/ zdjętą z nas drżę z niczego”, s. 5). Tymczasem my, dzieci późnej nowoczesności, obcujemy z wierszem wydziedziczonym już z tej przestrzeni, wolnym od naiwności, żerującym na społecznych dyskursach i niczym pasożyt podczepiającym się pod różne energetyczne, utowarowione mechanizmy wymiany, mielącym w sobie patologie i afektywne traumy (a tych w nowym tomie sporo). Wiersz staje się ofiarą tej samej intensyfikacji, której ulega globalna ekonomia i technologia w połowie XX wieku. Zaczyna eksplorować, eksploatować i wyzyskiwać resztki po różnych dyskursach, świadom swojej sztuczności i nieautonomiczności względem innych relacji wymiany. Jego „formalne ciało” staje się wówczas przestrzenią eksperymentu poetyckiego – przetwarzania samego siebie, które jest analogicznym, lecz tym razem uświadomionym sposobem działania wszelkich urządzeń społecznych. Ich efektem okazuje się zawsze jakaś forma podmiotowości, którą w przypadku tekstów Bartczaka można określić jako postludzką. To, co w klasycznej teorii dramatu określaliśmy jako katarktyczne oczyszczenie widza, tu jest raczej rektyfikacją samego wiersza.

Wróćmy do mojej komputerowej analogii. Na podstawowym poziomie lektura tych wierszy-rzeźb (tak nazywał je autor przy okazji Pokarmu suweren), wierszy-stopów (to bliższe było Wierszom organicznym), wierszy-układów-komunikacyjnych (to szczególnie Naworadiowa), zbliża się do rozgrywki w Stellaris– z początku pełnej niezrozumiałych, technicznych pojęć oraz przerastających gracza mechanizmów mikro- i makroekonomicznych. Po pewnym czasie zaczynamy się orientować w tych wiązaniach, a poszczególne pojęcia powracają w innych wariantach, sprzęgnięte z innymi rejestrami (jak cudowna wędrówka ‘ziarenka’ po tytułowym poemacie). Oswajamy się z wierszem jako przestrzenią eksperymentu. Na wyższym poziomie lektura tego tomu jeszcze bardziej przypomina jednak wspomnianą rozgrywkę – gdy wynajdujemy już modyfikacje genetyczne, gdy zaczynamy romans z robotyką i sztuczną inteligencją, gdy powstają (a nie rodzą się) pierwsi obywatele, którzy nie są ludźmi. Bywają post- lub neo-ludźmi, a mogą też być tworami zupełnie mechanicznymi nanobytami lub androidami (Blade Runner 2049pojawia się zresztą u Bartczaka w motcie jednego z wierszy, który przypomina mierzenie się sztucznej inteligencji androida z własnym „ja”).

Jak wytrawny gracz sterujący czasem, łódzki poeta zdaje się przyspieszać ewolucję swojego wiersza, by postawić fundamentalne pytanie o obcość: co jeszcze łączy ten wytwór z nami, tzn. gatunkiem z początku? Czy możemy się utożsamić z głosem cywilizacji, która – za sprawą naszych decyzji i odkryć – porzuciła swoją dawną formę fizyczną, maksymalizując możliwości przetrwania? To jest kolejny poziom lektury Naworadiowej. Wiersze te pozostawiają po sobie echo, a może raczej, żeby użyć bardziej materialistycznego słownika – ślady, skamieliny po tym, czym byliśmy jako ludzie, uwięzieni we wspólnym, egzystencjalnym słowniku. Mieliśmy (w większości) matkę i ojca (W miłości mam wstęp do organizmu ojca, ojcostwo to element najbardziej intymny w tomie), miewaliśmy depresję, czuliśmy ból i miłość („dla ciebie teraz już tylko miłość admin globalny czysta praca dla ciebie/ substancja szklista ze smutku radości”), angażowaliśmy się politycznie, baliśmy się śmierci, zjadaliśmy i wydalaliśmy, przetwarzaliśmy i braliśmy w posiadanie, powoli ucząc się trudnego zmysłu udziału.

Tak było. Jest tego świadectwo w tym tomie. W większości wypełnia go jednak to, co przychodzi później, wobec czego owo świadectwo jest tylko nostalgicznym powidokiem. Co zatem przychodzi? Chyba tyle, że „w zorzy ty jesteś wiersz/ ojczyzna magnetyczna materii/ pogięta radość przebywania/ pełga po mnie” („Ojczyzna magnetyczna”), a zatem wiersz jako „magnetyczna ojczyzna materii”, jako żywa materia (bo living matter brzmi jakoś sensowniej niż nasze swojskie „materia ożywiona i nieożywiona”). Ci, którzy fachowo zajmują się tematyką materii ożywionej, zajmują się w gruncie rzeczy pytaniami „czym jest życie?”, „skąd się bierze?” oraz „jak to, co nieożywione, przekształca się w to, co uznajemy za żywe?”. Bartczak przybywa tym samym z kwestiami, jakie poruszał już w poprzednich tomach: „czym jest życie wiersza?”, „czym jest jego praca?”, „jakie konsekwencje ma przyjęte przez nas pojęcie życia i co się z nim dzieje, gdy uruchomimy spekulatywny tryb poiesis?”. Ecce poema– zdaje się mówić autor, stawiając się w roli jakiegoś postludzkiego filozofa: Piłata i Nietzschego w jednym, i zmuszając nas radykalniej niż kiedykolwiek do konfrontacji z koncepcją wiersza-organizmu, ale organizmu sztucznego, sieci neuronalnej, sztucznej sztucznością wpisaną w akt tworzenia i eksperymentowania z językiem.

Idźmy tym tropem żywej materii. Według słownika PWN ‘życie’ to: 1) stan organizmu polegający na nieprzerwanym ciągu procesów umożliwiających reagowanie na bodźce i zwykle poruszanie się oraz odżywianie, wzrastanie i rozmnażanie, 2) egzystencja, 3) funkcjonowanie czegoś. Te znaczenia wydają się najbardziej produktywne dla dostrojenia się do częstotliwości, na jakiej nadaje Naworadiowa. Przede wszystkim definicja 1. i 3. zostają u Bartczaka sklejone, stopione w jedno, tak jak łączy się metale lub miesza ciecze. Jest to procedura sztuczna, poetycka właśnie, i przypomina oczywiście awangardowe eksperymenty z przerzutniami czy architektoniczną konstrukcją wiersza (Julian Przyboś, ale też grupa L=A=N=G=U=A=G=E). Ale przecież w naturze dochodzi nieustannie do podobnych połączeń. Nie tak dawno naukowcy donosili o nowym materiale, który powstaje na wybrzeżach Madery z osadzających się na skałach cząstek plastiku, a który nazwany został plasticrust[4]. To na razie materia nieożywiona, bo nie odpowiada na bodźce, nie odżywia się i nie wzrasta. Ale czy na pewno nie wzrasta? Przyrasta oczywiście, ale bardziej jak rafa koralowa, czy jak wysypisko śmierci? A co, jeśli połączymy ten przyrost z jakąś sztuczną siecią neuronalną, dla której będzie to miernik jej istnienia i podług tego przyrostu zacznie ona szacować swój czas i możliwości ekspansji? Fikcja. Fanaberia. Sci-fi. Ale ciągle jesteśmy przecież zaledwie o krok od takiego podejścia, od przedefiniowania pojęcia życia, tak samo jak przedefiniowaliśmy pojęcie sprawstwa materii (od aktorów Bruno Latoura po vibrant matter Timothy’ego Mortona).

Bartczak doskonale wpisuje się – również jako akademik, rozwijający neurofizjologiczne rozumienie wiersza, podparte amerykańskim pragmatyzmem – w te nowohumanistyczne mody. Ale czy rzeczywiście potrzebuje ich, żeby postawić odwieczne pytanie awangardy: o działanie wiersza, o jego „sztuczne życie”? Wszak „wiersz wychodzi z domu i nigdy nie wraca”, prawda? Ruch antropomorfizacji wyposaża go na drogę w kilka bliskich nam właściwości i czyni wówczas przedmiotem zbędnej czułości. Ruch, który stosuje Bartczak, ruch konsekwentnej animizacji, tej czułości nie wymusza; przeciwnie: wzbudza poczucie obcości, nieprzystawania, inności wiersza jako tworu nie-ludzkiego, jako głosu, który nie jest zakotwiczony w żadnym „ja” lub „my”, z którym można by się utożsamiać. (Dokąd prowadzą zatem te wszystkie apostrofy? Kim są „zaimki”, które ustanawiają wektory tych komunikatów?) Kiedy na podobny plan głosu sprzed ukonstytuowania się podmiotu wstępuje np. Robert Rybicki, wiemy przynajmniej, że będzie mówił w kierunku jakiejś transpodmiotowej komuny. Kiedy robi to Bartczak, nie do końca wiadomo, przeciw czemu występuje, poza buntem przeciwko sprzęgnięciu zaimków z taylorowską produktywnością, a więc przeciwko światu afektywnej nadprodukcji obiektów i ich wyobrażeń. Występuje w przyszłość, ale jego eksperyment najwyraźniej nie zna jeszcze warunków zwycięstwa. Na pewno nie będzie nim eksterminacja, choć rys sprofanowanej, religijnej ekstazy, podszytej popędem śmierci, odciska się na całym tym projekcie. Na razie gramy w nieznane i sami ustalamy cel.

„[I]stoczysz się szaro przenikasz ociekasz macierzystym chłodziwem” – coś takiego wyłania się z „Genesis”, którym staje się tytułowy poemat, zajmujący mniej więcej drugą połowę książki (pierwsza to wiersze różne, z intymnymi wątkami choroby ojca, z bardziej i mniej podmiotowym trybem). O ile „wiersze różne” mają w sobie ten konstruktywistyczno-materialistyczny rys, który charakterystyczny był też dla Wierszy organicznych i Pokarmu…, o tyle druga część to popis językowej fizjologii w rozlewnych zdaniach, w ich powolnej medytacji. W literaturoznawstwie zajmującym się cielesnością na to konkretne słowo: somatemy. U Bartczaka wiersz wypełniony jest somatemami, a nawet te słowa, które w neutralnym słowniku nimi nie są, zyskują takie znaczenia, bowiem adresat(ka) całego poematu raczej nie jest organizmem ludzkim. Bliżej jej do organicznego wiersza, z którym rozmawia się i w którym rozmawia się jednocześnie poprzez dotyk, ślinę, trawienie oraz inne procesy z krainy rozciągłości i rozlewności. To eksperyment ze zdaniem, coś nowego w twórczości autora.

Z rejestrów mielonych przez teksty Bartczaka najbardziej intensywnymi (bo chyba właśnie o intensywnościach, o zdolności wzmacniania lub osłabiania bodźców należałoby tu mówić) są ten marketingowy i religijny. O pierwszym napiszę tylko tyle, że stanowi symulacyjną nadbudowę realnej ekonomii, tę jej fazę, w której inwestycja w znaki jest ważniejsza niż inwestycja w dobra i sposoby ich produkcji. Może przydałby się tu Jean Baudrillard, a może jest zupełnie zbędny, żeby powiedzieć, że wiersz Bartczaka żyje w krainie fantazji o sobie samym jako efekcie produkcji. Ten drugi rejestr to pozostałość po sekularyzacji, raczej aura, którą żywią się teksty, niż odnośnik do jakiegoś głębszego, duchowego imaginarium. To proteza pieśni religijnej, ponownie – raczej efekt fantazji wiersza-podmiotu na temat tej pieśni niż próba stworzenia jej rzeczywistego ekwiwalentu w postludzkiej kondycji.

Bartczak wykorzystuje jednak obietnicę składaną przez oba te słowniki, eksploatuje ją tak, jak eksploatuje się kopalniane złoża – wydobywa z wnętrza języka i osadza w kontekście, w którym przestaje ona brzmieć naturalnie. Usztywnia się i tym samym odsłania. ‘Obietnica’ to fascynujące słowo, które w całym tomie nie pada ani razu, ale stanowi jego wewnętrzny napęd, a być może również odpowiedź na zadane wcześniej pytania: „jak działa wiersz?” i „czym jest jego życie?”. Mechanizm obietnicy wprawia w ruch pragnienia, te zaś przybierają w języku formę performatywów, żądań, rozkazów, aktów percepcyjnych i wreszcie sposobów działania słowem. To, co w wierszach z pierwszej części popycha nas za sprawą religii i marketingu, to w samym poemacie Naworadiowa przebiera się w maskę apoteozy pracy: pracy jako motoru i warunku życia oraz pracy jako zasłony ideologii (produktywności), która za nią stoi. ‘Praca’ to również (definicja 4. PWN): „funkcjonowanie organizmu, narządu lub urządzenia”. Sklejmy to z definicją życia (3.), a otrzymamy ten sam zakres pojęcia i tym samym sprawne uzasadnienie analogii praca=życie. Ten bałwochwalczy kult pracy, połączonej z religijną ekstazą i marketingową spekulacją, napędzał przecież Wiersze organiczne, które z racji tego jawiły mi się w dawniejszej recenzji jako muzyczny album koncepcyjny, w którym ktoś postantropocentryzował Whitmanowską pieśń na cześć człowieka. Oczywiście musimy tu jeszcze dodać ironię, z której Bartczak nie rezygnuje, a która uwidacznia się najmocniej w chwilach nadidentyfikacji – im bardziej bałwochwalcza to mantra, im bardziej oszałamiające stopienie, tym bardziej wywrotowa, antykapitalistyczna, antyprodukcyjna jej wymowa:

Życie wiersza trwa więc w jego specyficznym otwarciu się, specyficznym, bo ostrożnym, czynionym z rezerwą: otwarcie to jest zawsze już jakoś ustawioną absorpcją formalną, przyjęciem przez selekcję. Te manewry są autonomią wiersza, jego „pochodnią niepodległą” (Peter Gizzi). To w tej autonomii zawiera się jego „niepodatność na namowy”, w jego pustym formalnym ciele, gdzie dochodzi do uruchomionych formą pojęciowych przesunięć, będących z jednej strony życiem wiersza, z drugiej zaś jego formą zaangażowania w świat. [5]

Z marketingu pozostają puste frazesy, z języka polityki kukły, a z religii świątki i inne dewocjonalia. „Jestem jak radio, gadam wieloma głosami” – pisał przed laty Adam Ważyk w pięknym skądinąd wierszu „Żale przechodnia”, ale w żadnym razie nie był tym radiem. Znacznie bliżej tego znalazł się  już Andrzej Sosnowski, gdy jego tekst symulował głos oderwany od ciała. Bartczak symuluje głos na powrót wszczepiony w ciało, ale niekoniecznie ludzkie, w organizm lub sieć, jaką staje się z czasem ponowoczesny, postawangardowy wiersz. Wiersz ów wykonuje pracę, tzn. funkcjonuje, upodmiatawia się, aż wreszcie pyta sam siebie:

Czy to nie jest praca? Jej praca
praca asfaltu chwastów
banków danych w genomie

słodkiego odoru piekarni
znad sinych łąk? Ale zaraz
moja też?

(„Wioska sinicowa”)

Jedno nie ulega dla mnie wątpliwości: to jest inny tom niż Wiersze organiczniei Pokarm suweren. Inny w sposób konsekwentny, oparty na podobnych metaforach i koncepcjach neuronalno-fizjologiczno-artyficjalnych, ale jakby dalej wychylony w czasie, jakby przychodził nie 2, a 500 lat po Pokarmie…, w zaawansowanej frazie gry. Powracająca w różnych wariantach „forma pojemna” jest równorzędną bohaterką tego tomu, wyradzającą się na skutek jak najbardziej materialnej, choć z punktu widzenia kapitalizmu zupełnie bezproduktywnej, pracy wiersza. W pewnym sensie idzie tu o jej przezwyciężenie („w drugim unerwieniu koniec fikcji syndykatu życia koniec formy/ pojemnej inna praca”), a w pewnym o jej potrzymanie. I jeszcze – co ma do tego Miłosz? Nic a nic, może poza tym, że się myli, bo sygnuje swoją frazą echo nowoczesnych poszukiwań, których podłożem jest metafizyczna tęsknota za mimesis(to jego jękliwe „Zawsze tęskniłem do formy bardziej pojemnej”). Bartczak nie potrzebuje tego „bardziej”. Wystarczy mu forma rozumiana jako pojemnik, z którego wyłoni się odlew, wyrośnie ciasto, wypełni ją ciecz, wytoczy się wiersz:

ja przekształt ludzki
bez polisy w afekcie
wytrącony kadzią zdaniową

(„Przekształt złego słowa nie powiem”)

Śanti, śanti, śanti.


Przypisy:
[1] Oba cytaty za: G. Agamben, Czym jest urządzenie?, przeł. J. Majmurek, [w:] Agamben. Przewodnik Krytyki Politycznej, Warszawa 2010, s. 82, 95 (pierwszy to fragment rozmowy z Michelem Foucault, Le jeu de Michel Foucault).
[2] K. Bartczak, Od wiersza jako organizmu mówiącego po wiersz jako formalne pole wielościowe, „Śląskie Studia Polonistyczne” 2018, nr 2 (12), s. 26.
[3] Tamże, s. 32..
[4] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969719326919?dgcid=author#f0010
[5] Bartczak, Od wiersza jako organizmu…, dz. cyt., s. 35.

O AUTORZE

Jakub Skurtys

Ur. 1989, krytyk i historyk literatury; doktor literaturoznawstwa; pracuje na Wydziale Filologicznym UWr; autor książek o poezji najnowszej Wspólny mianownik (2020) oraz Wiersz… i cała reszta (2021).

powiązania

Rozmowy na koniec: odcinek 32 Marcin Czerniawski, Agata Dyczko, Karolina Krasny, Ewa Tondys-Kohmann, Łukasz Wojtysko

nagrania / TransPort Literacki Agata Dyczko Antonina Tosiek Ewa Tondys-Kohmann Jakub Skurtys Karolina Krasny Łukasz Wojtysko Marcin Czerniawski Resina

Trzydziesty drugi odcinek z cyklu “Rozmowy na koniec” w ramach festiwalu TransPort Literacki 28. Muzyka Resina.

WIĘCEJ

Ta ostatnia rozmowa

wywiady / O KSIĄŻCE Jakub Skurtys Karol Maliszewski

Rozmowa Jakuba Skurtysa i Karola Maliszewskiego, towarzysząca premierze książki Połów. Poetyckie i prozatorskie debiuty 2023, która ukaże się w Biurze Literackim 29 lipca 2024 roku.

WIĘCEJ

Rozmowy na koniec: odcinek 31 Paulina Pidzik

nagrania / TransPort Literacki Antonina Tosiek Jakub Skurtys Paulina Pidzik Resina

Trzydziesty pierwszy odcinek z cyklu “Rozmowy na koniec” w ramach festiwalu TransPort Literacki 28. Muzyka Resina.

WIĘCEJ

Rozmowy na koniec: odcinek 30 Marlena Niemiec

nagrania / Stacja Literatura Antonina Tosiek Jakub Skurtys Marlena Niemiec Resina

Trzydziesty odcinek z cyklu “Rozmowy na koniec” w ramach festiwalu TransPort Literacki 28. Muzyka Resina.

WIĘCEJ

Rozmowy na koniec: odcinek 29 Katarzyna Szweda

nagrania / Stacja Literatura Antonina Tosiek Jakub Skurtys Katarzyna Szweda Resina

Dwudziesty dziewiąty odcinek z cyklu “Rozmowy na koniec” w ramach festiwalu TransPort Literacki 28. Muzyka Resina.

WIĘCEJ

Rozmowy na koniec: odcinek 28 Jakub Pszoniak

nagrania / Stacja Literatura Antonina Tosiek Jakub Pszoniak Jakub Skurtys

Dwudziesty ósmy odcinek z cyklu “Rozmowy na koniec” w ramach festiwalu TransPort Literacki 28. Muzyka Resina.

WIĘCEJ

Rozmowy na koniec: odcinek 25 Joanna Roszak

nagrania / TransPort Literacki Antonina Tosiek Jakub Skurtys Joanna Roszak Resina

Dwudziesty piąty odcinek z cyklu “Rozmowy na koniec” w ramach festiwalu TransPort Literacki 28. Muzyka Resina.

WIĘCEJ

Rozmowy na koniec: odcinek 26 Iwona Bassa

nagrania / TransPort Literacki Antonina Tosiek Iwona Bassa Jakub Skurtys Resina

Dwudziesty szósty odcinek z cyklu “Rozmowy na koniec” w ramach festiwalu TransPort Literacki 28. Muzyka Resina.

WIĘCEJ

Rozmowy na koniec: odcinek 24 Zofia Bałdyga, Olga Niziołek, Aleksandra Wojtaszek

nagrania / TransPort Literacki Aleksandra Wojtaszek Antonina Tosiek Jakub Skurtys Olga Niziołek Resina Zofia Bałdyga

Dwudziesty czwarty odcinek z cyklu “Rozmowy na koniec” w ramach festiwalu TransPort Literacki 28. Muzyka Resina.

WIĘCEJ

Czołgacz, pełzacz, tropiciel

wywiady / O KSIĄŻCE Jakub Skurtys Przemysław Owczarek

Rozmowa Jakuba Skurtysa z Przemysławem Owczarkiem, towarzysząca premierze książki Przemysława Owczarka Katawotra, wydanej w Biurze Literackim 19 lutego 2024 roku.

WIĘCEJ

Rozmowy na koniec: odcinek 27 Klaudia Pieszczoch

nagrania / TransPort Literacki Antonina Tosiek Jakub Skurtys Klaudia Pieszczoch Resina

Dwudziesty siódmy odcinek z cyklu “Rozmowy na koniec” w ramach festiwalu TransPort Literacki 28. Muzyka Resina.

WIĘCEJ

Rozmowy na koniec: odcinek 23 Roman Honet

nagrania / TransPort Literacki Antonina Tosiek Jakub Skurtys Resina Roman Honet

Dwudziesty trzeci odcinek z cyklu “Rozmowy na koniec” w ramach festiwalu TransPort Literacki 28. Muzyka Resina.

WIĘCEJ

Rozmowy na koniec: odcinek 22 Jacek Godek, Katarzyna Skórska, Elżbieta Sobolewska

nagrania / TransPort Literacki Antonina Tosiek Elżbieta Sobolewska Jacek Godek Jakub Skurtys Katarzyna Skórska Resina

Dwudziesty drugi odcinek z cyklu “Rozmowy na koniec” w ramach festiwalu TransPort Literacki 28. Muzyka Resina.

WIĘCEJ

Rozmowy na koniec: odcinek 21 Kacper Bartczak

nagrania / TransPort Literacki Antonina Tosiek Jakub Skurtys Kacper Bartczak Resina

Dwudziesty pierwszy odcinek z cyklu “Rozmowy na koniec” w ramach festiwalu TransPort Literacki 28. Muzyka Resina.

WIĘCEJ

Rozmowy na koniec: odcinek 20 Julian Tuwim (Aleksander Trojanowski)

nagrania / TransPort Literacki Aleksander Trojanowski Antonina Tosiek Jakub Skurtys Julian Tuwim Resina

Dwudziesty odcinek z cyklu “Rozmowy na koniec” w ramach festiwalu TransPort Literacki 28. Muzyka Resina.

WIĘCEJ

Rozmowy na koniec: odcinek 19 Grzegorz Jankowicz

nagrania / TransPort Literacki Antonina Tosiek Grzegorz Jankowicz Jakub Skurtys Resina

Dziewiętnasty odcinek z cyklu “Rozmowy na koniec” w ramach festiwalu TransPort Literacki 28. Muzyka Resina.

WIĘCEJ

Rozmowy na koniec: odcinek 18 Miłosz Fleszar, Jakub Grabiak, Jakub Gutkowski, Joanna Łępicka, Amelia Żywczak

nagrania / TransPort Literacki Amelia Żywczak Antonina Tosiek Jakub Grabiak Jakub Gutkowski Jakub Skurtys Joanna Łępicka Miłosz Fleszar Resina

Osiemnasty odcinek z cyklu “Rozmowy na koniec” w ramach festiwalu TransPort Literacki 28. Muzyka Resina.

WIĘCEJ

Rozmowy na koniec: odcinek 17 Karolina Kapusta

nagrania / TransPort Literacki Antonina Tosiek Jakub Skurtys Karolina Kapusta Resina

Siedemnasty odcinek z cyklu “Rozmowy na koniec” w ramach festiwalu TransPort Literacki 28. Muzyka Resina.

WIĘCEJ

Rozmowy na koniec: odcinek 16 Jerzy Jarniewicz

nagrania / TransPort Literacki Antonina Tosiek Jakub Skurtys Jerzy Jarniewicz Resina

Szesnasty odcinek z cyklu “Rozmowy na koniec” w ramach festiwalu TransPort Literacki 28. Muzyka Resina.

WIĘCEJ

Rozmowy na koniec: odcinek 15 Janusz Rudnicki

nagrania / TransPort Literacki Antonina Tosiek Jakub Skurtys Janusz Rudnicki Resina

Piętnasy odcinek z cyklu “Rozmowy na koniec” w ramach festiwalu TransPort Literacki 28. Muzyka Resina.

WIĘCEJ

Rozmowy na koniec: odcinek 14 Hubert Zemler

nagrania / TransPort Literacki Antonina Tosiek Hubert Zemler Jakub Skurtys

Czternasty odcinek z cyklu “Rozmowy na koniec” w ramach festiwalu TransPort Literacki 27.

WIĘCEJ

(O)patrzenie

recenzje / ESEJE Jakub Skurtys

Impresja Jakuba Skurtysa na temat poezji Amelii Żywczak, laureatki projektu „Połów. Poetyckie debiuty 2022”.

WIĘCEJ

Rozmowy na koniec: odcinek 13 Adam Mickiewicz

nagrania / TransPort Literacki Antonina Tosiek Jakub Skurtys Joanna Mueller Miłosz Biedrzycki

Trzynasty odcinek z cyklu “Rozmowy na koniec” w ramach festiwalu TransPort Literacki 27.

WIĘCEJ

Dzieciom Matygi też (o tomie zemla vulgaris)

recenzje / ESEJE Jakub Skurtys

Recenzja Jakuba Skurtysa towarzysząca premierze książki zemla vulgaris Katarzyny Szwedy, wydanej w Biurze Literackim 29 maja 2023 roku.

WIĘCEJ

High hopes

recenzje / ESEJE Jakub Skurtys

Impresja Jakuba Skurtysa na temat poezji Jakuba Gutkowskiego, laureata projektu „Połów. Poetyckie debiuty 2022”.

WIĘCEJ

Rozmowy na koniec: odcinek 12 Julek Rosiński

nagrania / TransPort Literacki Antonina Tosiek Jakub Skurtys Julek Rosiński

Dwunasty odcinek z cyklu “Rozmowy na koniec” w ramach festiwalu TransPort Literacki 27.

WIĘCEJ

Sztuczne (k)raje

recenzje / ESEJE Jakub Skurtys

Impresja Jakuba Skurtysa na temat poezji Miłosza Fleszara, laureata projektu „Połów. Poetyckie debiuty 2022”.

WIĘCEJ

Rozmowy na koniec: odcinek 11 Jacek Dehnel

nagrania / TransPort Literacki Antonina Tosiek Jacek Dehnel Jakub Skurtys

Jedenasty odcinek z cyklu “Rozmowy na koniec” w ramach festiwalu TransPort Literacki 27.

WIĘCEJ

Rozmowy na koniec: odcinek 10 Katarzyna Jakubiak

nagrania / TransPort Literacki Antonina Tosiek Jakub Skurtys Katarzyna Jakubiak

Dziesiąty odcinek z cyklu “Rozmowy na koniec” w ramach festiwalu TransPort Literacki 27.

WIĘCEJ

Hooked

recenzje / ESEJE Jakub Skurtys

Recenzja towarzysząca premierze książki fuzja bordo Karoliny Kapusty, wydanej w Biurze Literackim 6 lutego 2023 roku.

WIĘCEJ

Rozmowy na koniec: odcinek 9 Tomek Gromadka

nagrania / TransPort Literacki Antonina Tosiek Jakub Skurtys Tomek Gromadka

Dziewiąty odcinek z cyklu “Rozmowy na koniec” w ramach festiwalu TransPort Literacki 27.

WIĘCEJ

Porzeczka, poziomka, nieczytelny podpis

recenzje / ESEJE Jakub Skurtys

Impresja Jakuba Skurtysa na temat poezji Joanny Łępickiej, laureatki projektu „Połów. Poetyckie debiuty 2022”.

WIĘCEJ

Rozmowy na koniec: odcinek 8 Miron Białoszewski (Jakub Pszoniak)

nagrania / TransPort Literacki Antonina Tosiek Jakub Pszoniak Jakub Skurtys

Ósmy odcinek z cyklu “Rozmowy na koniec” w ramach festiwalu TransPort Literacki 27.

WIĘCEJ

Rozmowy na koniec: odcinek 7 Marcin Mokry

nagrania / TransPort Literacki Antonina Tosiek Jakub Skurtys Marcin Mokry

Siódmy odcinek z cyklu “Rozmowy na koniec” w ramach festiwalu TransPort Literacki 27.

WIĘCEJ

Rozmowy na koniec: odcinek 6 Karolina Sałdecka

nagrania / TransPort Literacki Antonina Tosiek Jakub Skurtys Karolina Sałdecka

Szósty odcinek z cyklu “Rozmowy na koniec” w ramach festiwalu TransPort Literacki 27.

WIĘCEJ

Prometeusz i Neron podają sobie dłonie

recenzje / ESEJE Jakub Skurtys

Impresja Jakuba Skurtysa na temat poezji Jakuba Grabiaka, laureata 17. edycji Połowu poetyckiego.

WIĘCEJ

Przyległość (uwagi o tomie cierpkie Marleny Niemiec)

recenzje / ESEJE Jakub Skurtys

Recenzja Jakuba Skurtysa, towarzysząca premierze książki cierpkie Marleny Niemiec, która ukaże się w Biurze Literackim 28 listopada 2022 roku.

WIĘCEJ

Rozmowy na koniec: odcinek 5 Przemysław Suchanecki

nagrania / Stacja Literatura Antonina Tosiek Jakub Skurtys Przemysław Suchanecki

Piąty odcinek z cyklu “Rozmowy na koniec” w ramach festiwalu TransPort Literacki 27.

WIĘCEJ

Rozmowy na koniec: odcinek 4 Laura Osińska

nagrania / Stacja Literatura Anna Adamowicz Antonina Tosiek Jakub Skurtys Laura Osińska

Czwarty odcinek z cyklu “Rozmowy na koniec” w ramach festiwalu TransPort Literacki 27.

WIĘCEJ

Sześćdziesiąt na sześćdziesiąt

recenzje / ESEJE Jakub Skurtys

Posłowie Jakuba Skurtysa z książki Inaczej nie będzie Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego, która wydanej w Biurze Literackim 14 listopada 2022 roku.

WIĘCEJ

Gesty zaufania i oddania

wywiady / O KSIĄŻCE Jakub Skurtys Przemysław Suchanecki

Rozmowa Przemysława Suchaneckiego z Jakubem Skurtysem, towarzysząca premierze książki Inaczej nie będzie Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego, która wydanej w Biurze Literackim 14 listopada 2022 roku.

WIĘCEJ

Rozmowy na koniec: odcinek 2 Nowe głosy z Polski: proza

nagrania / TransPort Literacki Alicja Sawicka Antonina Tosiek Barbara Frączyk Iwona Bassa Jakub Skurtys Marta Lipowicz Mirek Kulisz Patryk Kulpa

Drugi odcinek z cyklu “Rozmowy na koniec” w ramach festiwalu TransPort Literacki 27.

WIĘCEJ

Rozmowy na koniec: odcinek 1 Nowe głosy z Polski: poezja

nagrania / TransPort Literacki Aleksandra Byrska Antonina Tosiek Bartosz Horyza Jakub Skurtys Ola Lewandowska-Ferenc Patrick Leftwich Szymon Kowalski Zofia Kiljańska

Pierwszy odcinek z cyklu “Rozmowy na koniec” w ramach festiwalu TransPort Literacki 27.

WIĘCEJ

Rozmowy na koniec: odcinek 3 Krzysztof Chronowski

nagrania / TransPort Literacki Antonina Tosiek Jakub Skurtys Krzysztof Chronowski

Trzeci odcinek z cyklu “Rozmowy na koniec” w ramach festiwalu TransPort Literacki 27.

WIĘCEJ

Rozmowy na torach: odcinek 14 Elżbieta Łapczyńska

nagrania / Stacja Literatura Antonina Tosiek Elżbieta Łapczyńska Jakub Skurtys

Czternasty odcinek z cyklu “Rozmowy na torach” w ramach festiwalu Stacja Literatura 26.

WIĘCEJ

Rozmowy na koniec (3)

nagrania / Stacja Literatura Antonina Tosiek Jakub Skurtys

Trzecia część dyskusji prowadzonej przez Antoninę Tosiek i Jakuba Skurtysa w ramach festiwalu Stacja Literatura 26.

WIĘCEJ

Rozmowy na koniec (2)

nagrania / Stacja Literatura Antonina Tosiek Jakub Skurtys

Druga część dyskusji prowadzonej przez Antoninę Tosiek i Jakuba Skurtysa w ramach festiwalu Stacja Literatura 26.

WIĘCEJ

Let the right one in

recenzje / ESEJE Dawid Mateusz Jakub Skurtys

Impresja Dawida Mateusza i Jakuba Skurtysa na temat poezji Oli Lewandowskiej-Ferenc, laureatki 16. edycji Połowu poetyckiego.

WIĘCEJ

Rozmowy na torach: odcinek 12 Kira Pietrek

nagrania / Stacja Literatura Antonina Tosiek Jakub Skurtys Kira Pietrek

Dwunasty odcinek z cyklu “Rozmowy na torach” w ramach festiwalu Stacja Literatura 26.

WIĘCEJ

Rozmowy na torach: odcinek 13 Joanna Mueller

nagrania / Stacja Literatura Antonina Tosiek Jakub Skurtys Joanna Mueller

Trzynasty odcinek z cyklu “Rozmowy na torach” w ramach festiwalu Stacja Literatura 26.

WIĘCEJ

Spektralne linie, solarne pasma

recenzje / ESEJE Dawid Mateusz Jakub Skurtys

Impresja Dawida Mateusza i Jakuba Skurtysa na temat poezji Patricka Leftwicha, laureata 16. edycji Połowu poetyckiego.

WIĘCEJ

Rozmowy na torach: odcinek 11 Jerzy Jarniewicz

nagrania / Stacja Literatura Antonina Tosiek Jakub Skurtys Jerzy Jarniewicz

Jedenasty odcinek z cyklu “Rozmowy na torach” w ramach festiwalu Stacja Literatura 26.

WIĘCEJ

Rozmowy na torach: odcinek 10 Agata Jabłońska

nagrania / Stacja Literatura Agata Jabłońska Antonina Tosiek Jakub Skurtys

Dziesiąty odcinek z cyklu “Rozmowy na torach” w ramach festiwalu Stacja Literatura 26.

WIĘCEJ

Rozmowy na torach: odcinek 9 Antonina Tosiek

nagrania / Stacja Literatura Antonina Tosiek Jakub Skurtys

Dziewiąty odcinek z cyklu “Rozmowy na torach” w ramach festiwalu Stacja Literatura 26.

WIĘCEJ

Rozmowy na torach: odcinek 8 Michał Mytnik

nagrania / Stacja Literatura Antonina Tosiek Jakub Skurtys Michał Mytnik

Ósmy odcinek z cyklu “Rozmowy na torach” w ramach festiwalu Stacja Literatura 26.

WIĘCEJ

Za kulisami poematu i w środku

recenzje / ESEJE Jakub Skurtys

Recenzja Jakuba Skurtysa towarzysząca premierze książki Teksty odzyskane Tadeusza Różewicza, która ukaże się w Biurze Literackim 18 kwietnia 2022 roku.

WIĘCEJ

Nie chcę śpiewać pieśni

wywiady / O KSIĄŻCE Jakub Skurtys Julek Rosiński

Rozmowa Jakuba Skurtysa z Julkiem Rosińskim, towarzysząca premierze książki streszczenie pieśni, wydanej w Biurze Literackim 21 marca 2022 roku.

WIĘCEJ

Rozmowy na torach: odcinek 6 Radosław Jurczak

nagrania / Stacja Literatura Antonina Tosiek Jakub Skurtys Radosław Jurczak

Szósty odcinek z cyklu “Rozmowy na torach” w ramach festiwalu Stacja Literatura 26.

WIĘCEJ

Rozmowy na torach: odcinek 7 Kacper Bartczak

nagrania / Stacja Literatura Antonina Tosiek Jakub Skurtys Kacper Bartczak

Siódmy odcinek z cyklu “Rozmowy na torach” w ramach festiwalu Stacja Literatura 26.

WIĘCEJ

Rozmowy na torach: odcinek 4 Agata Puwalska

nagrania / Stacja Literatura Agata Puwalska Antonina Tosiek Jakub Skurtys

Czwarty odcinek z cyklu “Rozmowy na torach” w ramach festiwalu Stacja Literatura 26.

WIĘCEJ

Rozmowy na torach: odcinek 5 Katarzyna Szweda

nagrania / Stacja Literatura Antonina Tosiek Jakub Skurtys Katarzyna Szweda

Piąty odcinek z cyklu “Rozmowy na torach” w ramach festiwalu Stacja Literatura 26.

WIĘCEJ

Koszmary Sinéad O’Connor

recenzje / IMPRESJE Dawid Mateusz Jakub Skurtys

Impresja Dawida Mateusza i Jakuba Skurtysa na temat poezji Zofii Kiljańskiej, laureatki 16. edycji Połowu poetyckiego.

WIĘCEJ

Rozmowy na torach: odcinek 3 Anna Adamowicz

nagrania / Stacja Literatura Anna Adamowicz Antonina Tosiek Jakub Skurtys

Trzeci odcinek z cyklu “Rozmowy na torach” w ramach festiwalu Stacja Literatura 26.

WIĘCEJ

Rozmowy na torach: odcinek 1 Bohdan Zadura

nagrania / Stacja Literatura Antonina Tosiek Bohdan Zadura Jakub Skurtys

Pierwszy odcinek z cyklu “Rozmowy na torach” w ramach festiwalu Stacja Literatura 26.

WIĘCEJ

Rozmowy na torach: odcinek 2 Marta Sokołowska

nagrania / Stacja Literatura Antonina Tosiek Jakub Skurtys Marta Sokołowska

Drugi odcinek z cyklu “Rozmowy na torach” w ramach festiwalu Stacja Literatura 26.

WIĘCEJ

Doktor Marlow i Pan Kurtz

recenzje / ESEJE Jakub Skurtys

Recenzja Jakuba Skurtysa towarzysząca premierze książki Meskalina i muzyka Henriego Michaux w przekładzie Jakuba Kornhausera i Wacława Rapaka, wydanej w Biurze Literackim 15 listopada 2021 roku.

WIĘCEJ

Tętent spalonej awangardy

recenzje / IMPRESJE Dawid Mateusz Jakub Skurtys

Impresja Dawida Mateusza i Jakuba Skurtysa na temat poezji Bartosza Horyzy, laureata 16. edycji Połowu poetyckiego.

WIĘCEJ

Podomka Balzaka (o Po domu Dariusza Sośnickiego)

recenzje / ESEJE Jakub Skurtys

Recenzja Jakuba Skurtysa towarzysząca premierze książki Po domu Dariusza Sośnickiego, wydanej w Biurze Literackim 1 listopada 2021 roku.

WIĘCEJ

Kredę gryzie się ze strachu

recenzje / IMPRESJE Dawid Mateusz Jakub Skurtys

Impresja Dawida Mateusza i Jakuba Skurtysa na temat poezji Aleksandry Byrskiej, laureatki 16. edycji Połowu poetyckiego.

WIĘCEJ

Niepokalanie początku

recenzje / ESEJE Jakub Skurtys

Recenzja Jakuba Skurtysa towarzysząca premierze książki Połów. Poetyckie debiuty 2020, która ukazała się w Biurze Literackim 26 lipca 2021 roku.

WIĘCEJ

O tym, co mogło zajść, gdyby zajść miało, tej nocy

recenzje / ESEJE Jakub Skurtys

Recenzja Jakuba Skurtysa towarzysząca premierze książki Mondo cane Jerzego Jarniewicza, która ukazała się w Biurze Literackim 28 czerwca 2021 roku.

WIĘCEJ

Pieśni niewinności i doświadczenia

recenzje / ESEJE Jakub Skurtys

Recenzja Jakuba Skurtysa towarzysząca premierze książki Agaty Puwalskiej haka!, wydanej w Biurze Literackim 22 marca 2021 roku.

WIĘCEJ

Bezsilność i drżenie

wywiady / O KSIĄŻCE Adam Kaczanowski Jakub Skurtys

Rozmowa Jakuba Skurtysa z Adamem Kaczanowskim, towarzysząca premierze książki Utrata, która zostanie wydana w Biurze Literackim 22 lutego 2021 roku.

WIĘCEJ

Wiersz niejedno zniesie

recenzje / ESEJE Jakub Skurtys

Recenzja Jakuba Skurtysa, towarzysząca wydaniu książki Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego Ciało wiersza, która ukazała się w Biurze Literackim 11 stycznia 2021 roku.

WIĘCEJ

Klasyka europejskiej poezji: Blake, Espriu, Todorović, Župančič

nagrania / Stacja Literatura Filip Łobodziński Jakub Kornhauser Jakub Skurtys Joanna Orska Miłosz Biedrzycki Miroljub Todorović Oton Župančič Salvador Espriu Tadeusz Sławek William Blake

Spotkanie wokół książek Wyspa na Księżycu Williama Blake’a, świnia jest najlepszym pływakiem Mirjoluba Todorovicia, Kielich upojenia Otona Župančiča oraz Skóra byka Salvadora Espriu z udziałem Tadeusza Sławka, Jakub Kornhauser, Miłosza Biedrzyckiego, Filipa Łobodzińskiego, Joanny Orskiej i Jakuba Skurtysa w ramach festiwalu Stacja Literatura 25.

WIĘCEJ

Nowe języki poezji

nagrania / Stacja Literatura Jakub Skurtys

Zapis dyskusji “Nowe języki poezji” prowadzonej przez Jakuba Skurtysa w ramach festiwalu Stacja Literatura 25.

WIĘCEJ

Przyszłość jest chmurą, przyszłość jest chwytem

recenzje / ESEJE Jakub Skurtys

Recenzja Jakuba Skurtysa, towarzysząca wydaniu książki Radosława Jurczaka Zakłady holenderskie, która ukazała się w Biurze Literackim 18 listopada 2020 roku.

WIĘCEJ

Posłowie: O nadziei

recenzje / ESEJE Jakub Skurtys

Szkic Jakuba Skurtysa, towarzyszący wydaniu almanachu Wiersze i opowiadania doraźne 2020, który ukazał się w Biurze Literackim 8 października 2020 roku.

WIĘCEJ

Ścieżki równoległe

recenzje / ESEJE Jakub Skurtys

Recenzja Jakuba Skurtysa, towarzysząca premierze almanachu Połów. Poetyckie debiuty 2019, który ukazał się w Biurze Literackim 17 sierpnia 2020 roku.

WIĘCEJ

Serdeczny złotnik świata

recenzje / ESEJE Jakub Skurtys

Recenzja Jakuba Skurtysa, towarzysząca wydaniu książki Otona Župančiča Kielich upojenia, w wyborze, przekładzie i z posłowiem Katariny Šalamun- Biedrzyckiej, która ukazała się w Biurze Literackim 15 czerwca 2020 roku.

WIĘCEJ

Poetyckie książki trzydziestolecia

nagrania / Stacja Literatura Anna Kałuża Jakub Skurtys Joanna Mueller Joanna Orska Karol Maliszewski

Spotkanie z udziałem Anny Kałuży, Karola Maliszewskiego, Joanny Mueller, Joanny Orskiej oraz Jakuba Skurtysa w ramach festiwalu Stacja Literatura 24.

WIĘCEJ

Kroniki ukrytej prawdy, Sroga zima oraz Biblia i inne historie

nagrania / Stacja Literatura Anna Kałuża Anna Sawicka Anna Wasilewska Elżbieta Sobolewska Jakub Skurtys Pere Calders Péter Nádas Raymond Queneau

Spotkanie wokół książek Kroniki ukrytej prawdy Pere’a Caldersa, Sroga zima Raymonda Queneau i Biblia i inne historie Pétera Nádasa z udziałem Anny Sawickiej, Elżbiety Sobolewskiej, Anny Wasilewskiej, Anny Kałuży i Jakuba Skurtysa w ramach festiwalu Stacja Literatura 24.

WIĘCEJ

Strącanie w ogień

wywiady / O KSIĄŻCE Jakub Skurtys Przemysław Suchanecki

Rozmowa Jakuba Skurtysa z Przemysławem Suchaneckim, towarzysząca premierze książki Wtracenie Przemysława Suchaneckiego, która ukazała się w Biurze Literackim 31 grudnia 2019 roku.

WIĘCEJ

Dziwny żywot kronikarza

recenzje / ESEJE Jakub Skurtys

Recenzja Jakuba Skurtysa książki Kroniki ukrytej prawdy Pere Caldersa, w tłumaczeniu Anny Sawickiej, wydanej w Biurze Literackim 15 lipca 2019 roku.

WIĘCEJ

Dalszy ciąg

wywiady / O KSIĄŻCE Dawid Mateusz Jakub Skurtys

Rozmowa Jakuba Skurtysa z Dawidem Mateuszem, towarzysząca wydaniu almanachu Połów. Poetyckie debiuty 2018, który ukazał się nakładem Biura Literackiego 3 czerwca 2019 roku.

WIĘCEJ

Koniec antropocenu

recenzje / ESEJE Jakub Skurtys

Recenzja Jakuba Skurtysa książki Animalia Anny Adamowicz, która ukazała się w Biurze Literackim 28 stycznia 2019 roku.

WIĘCEJ

Że sensem bycia jest troska

recenzje / ESEJE Jakub Skurtys

Recenzja Jakuba Skurtysa książki Dni powszednie i święta Julii Szychowiak, wydanej w Biurze Literackim 15 października 2018 roku.

WIĘCEJ

Osiemnaście tysięcy znaków

recenzje / ESEJE Jakub Skurtys

Recenzja Jakuba Skurtysa, towarzysząca premierze almanachu Połów. Poetyckie debiuty 2017, który ukazał się w Biurze Literackim 13 sierpnia 2018 roku.

WIĘCEJ

Kinkyway

recenzje / ESEJE Jakub Skurtys

Recenzja Jakuba Skurtysa towarzysząca premierze książki Sankcje Jerzego Jarniewicza, która ukazała się nakładem Biura Literackiego 30 kwietnia 2018 roku.

WIĘCEJ

Chiazm, czyli przepaść

recenzje / ESEJE Jakub Skurtys

Recenzja Jakuba Skurtysa książki Raport wojenny Agaty Jabłońskiej, wydanej nakładem Biura Literackiego 20 listopada 2017 roku.

WIĘCEJ

Radość filatelisty

recenzje / ESEJE Jakub Skurtys

Recenzja Jakuba Skurtysa książki Historie ważne i nieważne w przekładzie Bohdana Zadury, wydanej nakładem Biura Literackiego 26 maja 2011 roku, a w wersji elektronicznej 13 listopada 2017 roku.

WIĘCEJ

I wszystkie długi zostaną spłacone

recenzje / ESEJE Jakub Skurtys

Recenzja Jakuba Skurtysa książki Trawers Andrzeja Sosnowskiego, wydanej w Biurze Literackim w wersji papierowej 6 marca 2017 roku, a w wersji elektronicznej 31 lipca 2017 roku.

WIĘCEJ

Stronami mitu, stronami zgrzytu (4LP box set)

recenzje / ESEJE Jakub Skurtys

Recenzja Jakuba Skurtysa towarzysząca premierze książki Wybieganie z raju (2006-2012) Tomasza Pułki, wydanej w Biurze Literackim 10 lipca 2017 roku.

WIĘCEJ

Ja, stróż latarnik

recenzje / ESEJE Jakub Skurtys

Recenzja Jakuba Skurtysa z książki Stacja wieży ciśnień Dawida Mateusza, wydanej w Biurze Literackim w wersji papierowej 26 lipca 2016 roku, a w wersji elektronicznej 17 lipca 2017 roku.

WIĘCEJ

Zmęczony burz szaleństwem

recenzje / ESEJE Jakub Skurtys

Recenzja Jakuba Skurtysa z książki Jarzmo Przemysława Owczarka, wydanej w Biurze Literackim 29 maja 2017 roku.

WIĘCEJ

Gazowana cykuta

wywiady / O KSIĄŻCE Jakub Skurtys Piotr Jemioło

Rozmowa Piotra Jemioły z Jakubem Skurtysem, towarzysząca premierze książki Trawers Andrzeja Sosnowskiego, wydanej w Biurze Literackim 6 marca 2017 roku.

WIĘCEJ

Czarna magia

recenzje / ESEJE Jakub Skurtys

Recenzja Jakuba Skurtysa z książki Z tamtej strony ciszy Bolesława Leśmiana w wyborze Jacka Gutorowa, wydanej 8 listopada 2012 roku w Biurze Literackim.

WIĘCEJ

Gdy „na wzruszenia jest wymiar ogólny i ścisły”

wywiady / O KSIĄŻCE Jakub Skurtys Piotr Matywiecki

Rozmowa Jakuba Skurtysa z Piotrem Matywieckim.

WIĘCEJ

Ja-składnia

recenzje / ESEJE Jakub Skurtys

Szkic Jakuba Skurtysa o poezji Kamili Janiak. Prezentacja w ramach cyklu tekstów zapowiadających antologię Zebrało się śliny. Nowe głosy z Polski, która ukaże się w Biurze Literackim.

WIĘCEJ

Duchy Miasta są mi przychylne

wywiady / Jakub Skurtys Szymon Domagała-Jakuć

Rozmowa Jakuba Skurtysa z Szymonem Domagałą-Jakuciem. Prezentacja w ramach cyklu tekstów zapowiadających antologię Zebrało się śliny. Nowe głosy z Polski, która ukaże się w Biurze Literackim.

WIĘCEJ

Kąt zaangażowania

wywiady / O PISANIU Dawid Mateusz Jakub Skurtys

Rozmowa Jakuba Skurtysa z Dawidem Mateuszem. Prezentacja w ramach cyklu tekstów zapowiadających antologię Zebrało się śliny. Nowe głosy z Polski, która ukaże się w Biurze Literackim.

WIĘCEJ

O formę, czyli wszystko

debaty / ANKIETY I PODSUMOWANIA Jakub Skurtys

Głos Jakuba Skurtysa w debacie „Formy zaangażowania”, towarzyszącej premierze antologii Zebrało się śliny, która ukaże się niebawem w Biurze Literackim.

WIĘCEJ

Daj mi tam, gdzie mnie jeszcze nie było

recenzje / IMPRESJE Jakub Skurtys

Esej Jakuba Skurtysa towarzyszący premierze książki Zmartwychwstanie ptaszka Bohdana Zadury.

WIĘCEJ

Sześć zakładów o miejsce krytyki (wokół Księgi zakładek Jacka Gutorowa)

recenzje / IMPRESJE Jakub Skurtys

Recenzja Jakuba Skurtysa z ksiażki Księga zakładek Jacka Gutorowa.

WIĘCEJ

"To się tylko tak mówi", czyli Nocne życie Bohdana Zadury

recenzje / ESEJE Jakub Skurtys

Recenzja Jakuba Skurtysa z książki Nocne życie Bohdana Zadury.

WIĘCEJ

Gdy "na wzruszenia jest wymiar ogólny i ścisły"

wywiady / O KSIĄŻCE Jakub Skurtys Piotr Matywiecki

Z Piotrem Matywieckim o książce Złotniejący świat Marii Konopnickiej rozmawia Jakub Skurtys.

WIĘCEJ

"Wild water kingdom timex show / jaki dziwny letargiczny trans"

recenzje / ESEJE Jakub Skurtys

Recenzja Jakuba Skurtysa z książki poems Andrzeja Sosnowskiego.

WIĘCEJ

Od obelisku do krawędzi skały. O dwóch przekładach z Heaneya

recenzje / ESEJE Jakub Skurtys

Recenzja Jakuba Skurtysa z książki Kolejowe dzieci Seamusa Heaneya.

WIĘCEJ

Proces marginalizacji, spychania i odpychania Inności

wywiady / O KSIĄŻCE Jakub Skurtys Mateusz Kotwica

Z Jakubem Skurtysem o książce Sajgon rozmawia Mateusz Kotwica.

WIĘCEJ

Poezja nie jest już liryką

wywiady / O KSIĄŻCE Jakub Skurtys Kacper Bartczak Paweł Kaczmarski

Z Kacprem Bartczakiem o książce Świat nie scalony. Estetyka, poetyka, pragmatyzm rozmawiają Paweł Kaczmarski i Jakub Skurtys.

WIĘCEJ

"I to jest jakieś otwarcie na przyszłość" – Kacpra Bartczaka wstęp do poetyki pragmatystycznej

recenzje / ESEJE Jakub Skurtys

Recenzja Jakuba Skurtysa z książki Świat nie scalony Kacpra Bartczaka.

WIĘCEJ

Poezja od-wiecznych przestrzeni. Cztery przymiarki do szkicu o Piotrze Matywieckim

recenzje / IMPRESJE Jakub Skurtys

Recenzja Jakuba Skurtysa z książki Zdarte okładki (1965-2009) Piotra Matywieckiego, wydanej w Biurze Literackim 14 września 2009 roku.

WIĘCEJ

Nieskończenie długi poemat poza słowami

wywiady / O KSIĄŻCE Jakub Skurtys Piotr Matywiecki

Z Piotrem Matywieckim o książce Zdarte okładki rozmawia Jakub Skurtys.

WIĘCEJ

Substancja nie esencja

wywiady / O KSIĄŻCE Kacper Bartczak Zuzanna Sala

Rozmowa Zuzanny Sali z Kacprem Bartczakiem towarzysząca wydaniu książki Naworadiowa Kacpra Bartczaka, wydanej w Biurze Literackim 26 sierpnia 2019 roku.

WIĘCEJ

Historia jednego wiersza

recenzje / KOMENTARZE Kacper Bartczak

Autorski komentarz Kacpra Bartczaka, towarzyszący wydaniu książki Naworadiowa, która ukazała się w Biurze Literackim 26 sierpnia 2019 roku.

WIĘCEJ

Naworadiowa

utwory / zapowiedzi książek Kacper Bartczak

Fragment zapowiadający książkę Naworadiowa Kacpra Bartczaka, która ukaże się nakładem Biura Literackiego 26 sierpnia 2019 roku.

WIĘCEJ