wywiady / O KSIĄŻCE

Substancja nie esencja

Kacper Bartczak

Zuzanna Sala

Rozmowa Zuzanny Sali z Kacprem Bartczakiem towarzysząca wydaniu książki Naworadiowa Kacpra Bartczaka, wydanej w Biurze Literackim 26 sierpnia 2019 roku.

Biuro Literackie kup książkę na poezjem.pl

Zuzanna Sala: W Naworadiowejpojawia się tak dużo nieoczywistości, że długo zastanawiałam się, od czego zacząć tę rozmowę. Doszłam jednak do wniosku, że zacznę ją od kwestii, które ostatnio mnie osobiście w poezji interesują najbardziej: od uwikłania podmiotu w struktury i sieci społeczne. Mam wrażenie, że w Naworadiowej dokonało się pewne przesunięcie w stosunku do Twoich ostatnich książek – że o ile dotychczas podmiot, który opisywałeś, w jakiś sposób „oddawał” (jak oddaje się sprawiedliwość) sprawczość reszcie elementów tworzących rzeczywistość, o tyle w Twojej nowej książce – staje się absolutnie stłamszony rzeczywistością komercyjną i medialną. Sieci służą już nie łączeniu z nieoczywistymi aktorami społecznymi, ale splątywaniu jednostki, która zostaje przez te zależności przygnieciona. Skąd wynika to przesunięcie?

Kacper Bartczak: Czy to „stłamszenie” widzisz w obu częściach zbioru? Zarówno w obrębie krótszych wierszy, jak i w poemacie?

Oczywiście nie – Twój sprzeciw jest słuszny. To rozpoznanie przyszło do mnie na samym początku lektury, przy pierwszych wierszach. Wrażenie było na tyle silne, że nie mogłam nie podjąć tematu. Ale poemat idzie przecież inną drogą, jeśli mówimy o relacjach: tam silnie zarysowane „ty” jest podstawą, na której budować można trochę bardziej, jeśli nie symetryczny, to przynajmniej prowadzony na ustalonych zasadach dialog. Pytanie zatem powinnam była zawęzić do pierwszej części tomu, wciąż je jednak podtrzymując.

Pierwsza część zawiera kawałki w moim mniemaniu dość różne. Być może rzeczywiście jednym z tematów jest zdominowanie osobowości i psychiki przez różnego rodzaju „zapis” do niej wprowadzany i nią sterujący. W paru wierszach, na przykład w „Siewie i śpiewie”, myślałem pewnie o tym, jak tradycyjna religijność ma źródła w traumie, której poddany był organizm ludzki w bardzo wczesnych stadiach organizacji społecznej, bardzo dawno temu, kiedy zależność od warunków zewnętrznych bytowania, od dostępu do prostej żywności, była znaczna. Ten temat ma swoją kontynuację w „Krótkiej historii masy”. Z kolei w „Pielgrzymie zdaniowym” bawiłem się pomysłem zaczerpniętym z filmu Blade Runner 2049, w którym przetworzony wiersz („Pale Fire” Nabokova) stanowi coś w rodzaju zespolonej ze strukturą genetyczną androida mantry utrzymującej jego osobowość w stanie równowagi – spreparowana wersja wiersza jest rodzajem „zapisu”, który w jakiś sposób warunkuje jego posłuszeństwo i stabilność. To genialny pomysł. Nie mam pojęcia, dlaczego to mi się skojarzyło z porażająco pięknym językiem Sonetów krymskich. Ale tak – to by były obrazy zdominowania psychiki i osobowości przez podany jej – wczytany w nią bądź w inny sposób „zadany”, jak dzieciom w szkole zadaje się lekcje (każe odrobić jakieś zadanie, ale tym samym wprowadza się w nie pewne treści) – „zapis”. Ale w tej samej pierwszej części są też wiersze, w których chyba jest próba odkręcenia zapisu, zapisania się po swojemu.

Skoro zaznaczyłam już kwestię przesunięć w stosunku do poprzednich książek, nie mogę nie zauważyć jeszcze jednej, technicznej kwestii: wydłużenia się frazy. W przynajmniej kilku wierszach można zaobserwować luźniejsze podejście do dotychczasowo mocno zaznaczanego protestu przeciwko strukturom syntaktycznym języka. Charakterystyczne dla Twojej dykcji cyzelowane frazy (z często zaskakująco użytą gramatyką) nie opuściły Cię całkiem, ale nieco ustąpiły miejsca pełniejszej narracji. Dlaczego?

To chyba celne spostrzeżenie. Sam to teraz dostrzegam. Ale nie planowałem tego. W ostatnich latach moje zbiory brały się z nieco zmiennych fal klimatów psychicznych, które mnie nawiedzały – bądź to ze względu na wydarzenia, bądź ze względu na lektury. Pokarm suwerenjest chyba pełen napięcia, które przełożyło się pewnie na silną presję, jakiej w tym zbiorze poddana jest frazeologia. Podstawą nowej książki jest obliczone na nieco dłuższy dystans, rozłożone w czasie zanurzenie się w innej strukturze i geometrii. W czymś, co ma bardziej charakter przepływu, trwa, poszukuje własnej ewolucji. Do poematu potrzebowałem symulacji bardziej stabilnego głosu – pewnego głosowego awatara ciągłości. Być może to zaważyło na tym właśnie efekcie, o którym piszesz? Chociaż chciałem też, żeby wśród utworów krótszych, tych w pierwszej części, było wciąż trochę cięć, zerwań, zarówno morfologicznych, jak i składniowych uskoków. Mam nadzieję, że ta stylistyka też się tam odnajduje, że też ją słychać. Jeśli przewaga jest po stronie czegoś, co bardziej przypomina język naszego mówienia sobie, co się z nami dzieje, jak w jakiejś intymnej medytacji, gdzie trzeba się uspokoić – to OK, pewnie tak miało być, właśnie ze względu na poemat.

Przewijają się w Twojej książce pojęcia, których obecność istotnie mnie zaskoczyła. Fluid metryczny, fluid ustrojowy sąsiadują z powracającą „substancją” (która z kolei stoi w dziwnej zależności z „prawdą”). Konteksty wierszy dokładają raczej ładunek sprzeczny (bliższy podtrzymywaniu sporu niż ironii) i nie sądzę, byś miał zamiar właśnie zacząć poszukiwać odpowiedzi na pytanie o esencję, ale nie zmienia to zaskoczenia, jaki wywołała u mnie obecność tej problematyki. Wyjaśnisz mi ją jakoś?

Substancja to nie esencja – prawda? Obstawałbym też przy bardziej chemicznym, a nie filozoficznym, znaczeniu tego pojęcia. Substancje wchodzą ze sobą w reakcje. Substancja może stanowić środowisko reakcji albo środowisko procesów. Czasem mam wrażenie, że wszyscy dziś pływamy w jakiejś lepkiej i raczej jednak toksycznej substancji.

Co do sprzeczności – takie wrażenie może powstawać, przynajmniej w obrębie poematu. Grają w nim różne pojęcia, które ze względu na kontekst danego fragmentu mogą zmieniać swoje znaczenie. Raczej spór niż ironia – przynajmniej na jakimś poziomie – zgoda. Chociaż ja lubię ironię i zupełnie się od niej nie uwalniam. Bliska jest mi ironia jako narzędzie sprawcze – coś, co rozwarstwia przyjęte zestawy przekonań, rewiduje je.

Acha, no i jeszcze ten fluid metryczny. Znalazłem to w książce fizyka Franka Wilczka. Zajmuje się badaniami w dziedzinie mechaniki kwantowej. „Fluid metryczny” to takie coś, co ma wypełniać wszechświat, rodzaj substancji czy też pewnej matematycznej fantazji, powołany po to, żeby zerwać z pojęciem próżni. Nie ma czegoś takiego jak próżnia. Oczywiście ja nic z tego nie rozumiem, tzn. z fizyki kwantowej, prócz jednej rzeczy − w tym naszym świecie, nie kwantowym, tylko zwyczajnie, powiedzmy, atomowym, też nie ma próżni. Wszyscy w czymś pływamy. Tak jak fluid metryczny nadaje właściwości cząstkom (na przykład masę), tak to coś, co wypełnia nasz świat, nadaje właściwości i znaczenia naszym odczuciom, doznaniom, poglądom, myślom, a na innym poziomie naszym postawom.

To ciekawe wyobrażenie rzeczywistości nie jako sieci (w której punktami łącznymi są ludzie i nieludzie, zjawiska żywe i materialne), ale jako zestawienia kształtów, które do siebie przylegają, które wypełniają przestrzeń. To stanowi interesujący kontekst do użytego przez Ciebie neologizmu „przekształt”. „Ja przekształt ludzki” − mówi w pewnym momencie podmiot, i pewnie można byłoby formant „prze-” rozumieć jako wzmocnienie, którego używa się w budowaniu epitetów (wtedy przekształt byłby czymś w rodzaju „kształtu nad kształty”), ale w warstwie brzmieniowej „przekształt” jest trochę jak „przechrzta”, jak kształt, który dokonał konwersji, poddał się transformacji. Czy taki wiersz może stanowić sprawozdanie z transformacji, z poddawania się wpływom kształtów, które stykają się z nami, tworząc rzeczywistość społeczną?

Pięknie to przeczytałaś. Dziękuję. Słyszysz tu rzeczy, których byłem świadomy bardzo mgliście, jeśli w ogóle. Dokładnie o to mi chodzi – o łowienie na otwartych akwenach przy pomocy sporej sieci, o zarzucanie sieci na znaczny obszar, o tworzenie pewnego środowiska brzmieniowych i figuratywnych napięć, w obrębie których dobry czytelnik będzie w stanie poprowadzić własne dochodzenie. Co do samej wymowy tego utworu – ja miałem wrażenie, że piszę taką mantrę, w obrębie której możliwa, i jakoś sensowna, staje się utopijna wizja pewnej indywiduacji – takiej, w której prześwieca jeszcze utopia myślenia poza szczuciem, agresją, miałkością, słowem – poza dość przedziwną mieszanką niszczącego dziś tkankę społeczną imperatywu deklarowania wiary, produktywności i stadności zarazem. Ta dziwna mieszanka determinuje rodzaj zaślepienia, które zdominowało życie naszych instytucji, rzutując przy tym oczywiście na życie jednostek. To jest jak słabo zaprojektowany, zły sen, źle skonstruowana wiara, zła religia – dlatego właśnie, jeśli w szerokim widmie słowa „przekształt” odnajduje się „przechrzta” – to świetnie. Chodzi o znalezienie sobie nowej wiary. Twoje dźwiękowe czytanie jest tu genialne. Nie mógłbym liczyć na nic lepszego.

Cieszę się, że ten lekturowy obraz Ci się podoba, zwłaszcza że teraz wykonam w naszej rozmowie przechył w drugą stronę. Zbieram się do tego, by zadać pytanie, które jest trochę naiwne, nieco za bardzo wprost i być może nie zechcesz na nie odpowiedzieć, ale rozstrzygnięcie tej kwestii − mimo zapętlonych lektur − wymyka mi się i chyba muszę zaryzykować. Jak rozumieć „ty” z poematu?

To jest trudne pytanie. Dotyka chyba tej warstwy poematu, która ma wiele wspólnego z moją psychiką i psychologią. Jest tu jakiś element osobisty, o którym po prostu nie mogę mówić. Ale jest też pewna formalna strona problemu, o której coś da się powiedzieć. Owo „ty” posiada chyba spory współczynnik nieoznaczoności, jego tożsamość jest rozpisana na dane momenty poematu, na pewne możliwe czytelnicze i emocjonalne kondensacje czy też kształty procesu czytelniczego. Powiedzmy może, że owo „ty”, ze swoją nieoznaczonością, sygnalizuje trudność przedostania się do siebie samego w środowisku tak gęsto wypełnionym szumem i zakłóceniami jak nasze. Ale nie chodzi mi o to, że „ty” ma być tylko wersją „ja”. Raczej przeciwnie – jest też innością, radykalną innością; nasz kłopot z jej skalibrowaniem, wyobrażeniem jej sobie ma coś wspólnego z naszymi problemami z dotarciem do siebie. A zatem: owo „ty”, a raczej próby komunikacji zachodzące między mówiącym głosem i osobą sygnowaną jako „ty” mogą być samoświadomością formy poematu, sygnałem, że „ja” poematu nie istnieje bez jego „ty”. „Ja-ty” stanowi więc pewien podstawowy parametr formalny przestrzeni poematu, stanowi tę jego „substancję”, materię, która zakrzywia – nadaje mu przepływowość i kształt.

Dobrze, w takim razie odbiję się od tego szczegółu i wrócę znów do kwestii ogólnej, powoli podsumowując naszą rozmowę. Kacprze, czy zgodziłbyś się ze stwierdzeniem, że z książki na książkę coraz bardziej się radykalizujesz?

W jakim kierunku miałbym się radykalizować?

Myślę o tym bardzo szeroko: jako o odwadze formalnej, użyciu języka czy koncepcji przedstawianej wizji rzeczywistości społecznej.

Od ładnych paru lat piszę zbiory poezji, które dają mi sporą satysfakcję. Staram się nie powtarzać, szukam nowych źródeł. Odwaga formalna? Może też, ale przede wszystkim jednak pewien wewnętrzny nakaz, jakaś idée fixe na temat tego, czym są wiersze. Wiersze to dla mnie teren wypowiedzi nieoczywistej. Wierzę, że nasze zdolności do wypowiadania się, do mówienia, mają kilka zakresów. Podstawowy jest oczywiście ten, w którym jesteśmy racjonalni, wiemy, co mówimy. Ale jest też zakres intuicji, którym trudno byłoby wejść do zwyczajnej mowy. I po to są wiersze – żeby grać w tę mniej oczywistą grę. Ot, i cała odwaga… być może wcale nie jestem odważny tylko mam taką obsesję – wiersz zawsze, no prawie zawsze, w miarę możliwości, po krawędzi. Nigdy też nie posługuję się myśleniem w rodzaju: dobra, to teraz napiszę coś trudnego… ale też, patrząc na to z drugiej strony, staram się wystrzegać banału (prócz przypadków, w których banał jest częścią kompozycji).

Staram się też uprawiać poezję tak, żeby oddzielała się od innych gatunków powszechnej alfabetyzacji. Dziś każdy coś pisze, notuje, czyni komentarze, „wyraża poglądy”, prawda? Mamy do tego mnóstwo technologii. Nietzsche pisze gdzieś, że w erze powszechnej alfabetyzacji duch zaczyna cuchnąć. Myślę o poezji jako anomalii w tej przestrzeni alfabetyzacji. I to nie jest żaden elitaryzm – tylko zaproszenie dla wszystkich, którzy nie lubią się nudzić przy czytaniu. Nic więcej.

Tyle jeśli chodzi o radykalizm formalny lub estetyczny. Ale pytasz też o przedstawienie rzeczywistości społecznej. Sam jestem ciekaw, czy obraz tej rzeczywistości, który ewentualnie wyłania się z moich tomów, jest radykalny. Parę lat temu czytałem Dzieje Herodota – to dopiero jest radykalizm: setki stron nieustannych podstępów, bezeceństw, okrucieństw i rzezi. To jest radykalizm, z tym że zdaje się, iż Herodot nie miał dostępu do innej opowieści; jakoś nie potrafił sobie wyobrazić innych „dziejów” albo nie mógł, jeszcze nie wtedy. No więc dzieje ludzkości jako nieustanna rzeź – to jest dopiero radykalne. A jednocześnie normalne, bo przecież teraz też w nas siedzi i ogromne rzesze populacji nie wyobrażają sobie innej opowieści. Albo innego spojrzenia na ewolucję. No więc wokół trwa taki znormalizowany radykalizm spojrzenia na historię i ewolucję i nasze miejsce w tych procesach i podaje się za rzeczywistość lub „realizm”. Więc radykalizm, który ja uprawiam, jest tylko odpowiedzią na tamten o wiele groźniejszy radykalizm umasowiony.

O AUTORACH

Kacper Bartczak

Ur. w 1972 roku. Poeta, krytyk, tłumacz poezji, amerykanista. Wydał kilka tomów poetyckich, m.in. Wiersze organiczne (2015), za które był nominowany do Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius oraz Nagrody Literackiej Nike, Pokarm suweren (2017), a także zbiór Naworadiowa (2019). Autor monografii o Johnie Ashberym (2006) oraz zbioru esejów o poezji i teorii Świat nie scalony (2009), za który otrzymał Nagrodę „Literatury na Świecie”. Tłumaczył wiersze Johna Ashbery’ego, Rae Armantrout, Charlesa Bernsteina i Petera Gizziego. Stypendysta Fundacji Fulbrighta (dwukrotny) i Fundacji im. T. Kościuszki. Wykłada literaturę amerykańską na Uniwersytecie Łódzkim. Mieszka w Łodzi.

Zuzanna Sala

Ur. 1994, doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach programu literaturoznawstwo. Wiceredaktorka naczelna kwartalnika literackiego „KONTENT”, kieruje wydawnictwem poetyckim o tej samej nazwie. Publikowała teksty krytyczne m.in. w „Czasie Kultury”, „Odrze”, „Stonerze Polskim”, „Nowej Dekadzie Krakowskiej” czy „Wakacie”. Pochodzi z Bierutowa.

powiązania

Autobiografia śmierci

nagrania / TransPort Literacki Kacper Bartczak Kim Hyesoon Lynn Suh

Spotkanie z udziałem Kim Hyesoon, Lynna Suh, Kacpra Bartczaka w ramach festiwalu TransPort Literacki 28. Muzyka Resina.

WIĘCEJ

Rozejrzeć się w świecie wiersza

wywiady / O KSIĄŻCE Joanna Łępicka Zuzanna Sala

Rozmowa Zuzanny Sali z Joanną Łępicką, towarzysząca premierze książki Zeszyt ćwiczeń Joanny Łępickiej, wydanej w Biurze Literackim 4 grudnia 2023 roku.

WIĘCEJ

Rozmowy na koniec: odcinek 21 Kacper Bartczak

nagrania / TransPort Literacki Antonina Tosiek Jakub Skurtys Kacper Bartczak Resina

Dwudziesty pierwszy odcinek z cyklu “Rozmowy na koniec” w ramach festiwalu TransPort Literacki 28. Muzyka Resina.

WIĘCEJ

Rozprężanie wdrukowanych krat

wywiady / O KSIĄŻCE Joanna Mueller Zuzanna Sala

Rozmowa Zuzanny Sali z Joanną Mueller, towarzysząca premierze książki trule Joanny Mueller, wydanej w Biurze Literackim 9 października 2023 roku.

WIĘCEJ

Uwagi wstępne do lektury “Autobiografii śmierci” Kim Hyesoon

recenzje / ESEJE Kacper Bartczak

Recenzja Kacpra Bartczaka towarzysząca premierze książki Autobiografia śmierci Kim Hyesoon w tłumaczeniu Ewy Suh, Lynna Suha i Katarzyny Szuster-Tardi, wydanej w Biurze Literackim 25 września 2023 roku.

WIĘCEJ

Afirmacja w splątaniu

wywiady / O KSIĄŻCE Anna Kałuża Kacper Bartczak Zuzanna Sala

Rozmowa Anny Kałuży i Zuzanny Sali z Kacprem Bartczakiem, towarzysząca premierze książki Czas kompost Kacpra Bartczaka, wydanej w Biurze Literackim 28 sierpnia 2023 roku.

WIĘCEJ

Historia jednego wiersza: „Błąd w legendzie (wakacyjna przygoda)”

recenzje / KOMENTARZE Kacper Bartczak

Autorski komentarz Kacpra Bartczaka, towarzyszący premierze książki Czas kompost, wydanej w Biurze Literackim 28 sierpnia 2023 roku.

WIĘCEJ

czas kompost (2)

utwory / zapowiedzi książek Kacper Bartczak

Fragmenty zapowiadające książkę czas kompost Kacpra Bartczaka, która ukaże się w Biurze Literackim 28 sierpnia 2023 roku.

WIĘCEJ

czas kompost (1)

utwory / zapowiedzi książek Kacper Bartczak

Fragmenty zapowiadające książkę czas kompost Kacpra Bartczaka, która ukaże się w Biurze Literackim 28 sierpnia 2023 roku.

WIĘCEJ

Autokreacja postkonfesyjna i jej program nieczysty

recenzje / ESEJE Kacper Bartczak

Recenzja Kacpra Bartczaka, towarzysząca premierze książki Bagaż Jerzego Jarniewicza, wydanej w Biurze Literackim 6 marca 2023 roku.

WIĘCEJ

Raczej szarpnięcie niż chwyt

wywiady / O KSIĄŻCE Roman Honet Zuzanna Sala

Rozmowa Zuzanny Sali z Romanem Honetem, towarzysząca premierze książki żal, może on Romana Honeta, wydanej w Biurze Literackim 17 października 2022 roku.

WIĘCEJ

Rozmowy na torach: odcinek 7 Kacper Bartczak

nagrania / Stacja Literatura Antonina Tosiek Jakub Skurtys Kacper Bartczak

Siódmy odcinek z cyklu “Rozmowy na torach” w ramach festiwalu Stacja Literatura 26.

WIĘCEJ

Ruch do wewnątrz

recenzje / ESEJE Zuzanna Sala

Recenzja Zuzanny Sali towarzysząca premierze książki Komunizm, gówno i może cię kocham Tomka Gromadki, wydanej w Biurze Literackim 7 lutego 2022 roku.

WIĘCEJ

Najsłabszy opór i Zegary w pokoju matki

nagrania / Stacja Literatura Adda Djørup Bogusława Sochańska Kacper Bartczak Tanja Stupar-Trifunović

Spotkanie wokół książek “Najsłabszy opór” Addy Djørup i “Zegary w pokoju matki” Tanji Stupar-Trifunović z udziałem Addy Djørup, Tanji Stupar-Trifunović, Kacpra Bartczaka i Bogusławy Sochańskiej w ramach festiwalu Stacja Literatura 26.

WIĘCEJ

Odsiecz 2006

dzwieki / WYDARZENIA Jacek Dehnel Kacper Bartczak Maciej Robert Marek K. E. Baczewski

Zapis całego spotkania autorskiego z udziałem Marka K.E. Baczewskiego, Kacpra Bartczaka, Jacka Dehnela i Macieja Roberta podczas Portu Wrocław 2006.

WIĘCEJ

Dywersja, schizma, herezja

wywiady / O KSIĄŻCE Jerzy Jarniewicz Zuzanna Sala

Rozmowa Zuzanny Sali z Jerzym Jarniewiczem, towarzysząca premierze książki Mondo cane, która ukazała się w Biurze Literackim 28 czerwca 2021 roku.

WIĘCEJ

Historia jednego (lub więcej) wiersza, z trzema dygresjami i kodą

recenzje / KOMENTARZE Kacper Bartczak

Autorski komentarz Kacpra Bartczaka w ramach cyklu „Historia jednego wiersza”, towarzyszący premierze książki Widoki wymazy, wydanej w Biurze Literackim 19 kwietnia 2021 roku.

WIĘCEJ

Z niedanych jestem

wywiady / O KSIĄŻCE Kacper Bartczak Krzysztof Siwczyk

Rozmowa Krzysztofa Siwczyka z Kacprem Bartczakiem, towarzysząca premierze książki Widoki wymazy, wydanej w Biurze Literackim 19 kwietnia 2021 roku.

WIĘCEJ

Świat w ogniu

nagrania / Stacja Literatura Charles Bernstein Jerzy Jarniewicz Joanna Roszak Kacper Bartczak

Spotkanie wokół książki Świat w ogniu Charlesa Bernsteina z udziałem Charlesa Bernsteina, Kacpra Bartczaka, Jerzego Jarniewicza i Joanny Roszak w ramach festiwalu Stacja Literatura 25.

WIĘCEJ

Widoki wymazy

utwory / zapowiedzi książek Kacper Bartczak

Fragment zapowiadający książkę Kacpra BartczakaWidoki wymazy, która ukaże się w Biurze Literackim 19 kwietnia 2021 roku.

WIĘCEJ

„Ulotne momenty performatywnego zatracenia”, czyli formy życia politycznego

wywiady / O KSIĄŻCE Charles Bernstein Kacper Bartczak

Rozmowa Kacpra Bartczaka z Charlesem Bernsteinem, towarzysząca wydaniu książki Charlesa Bernsteina Świat w ogniu: wiersze i przemowy, w tłumaczeniu Kacpra Bartczaka, która ukazała się w Biurze Literackim 7 września 2020 roku.

WIĘCEJ

Żywiczne wtrącenia, czyli „badania zakrzywione” Charlesa Bernsteina

recenzje / ESEJE Kacper Bartczak

Szkic Kacpra Bartczaka, towarzyszący wydaniu książki Charlesa Bernsteina Świat w ogniu: wiersze i przemowy, w tłumaczeniu Kacpra Bartczaka, która ukazała się w Biurze Literackim 7 września 2020 roku.

WIĘCEJ

Świat w ogniu: wiersze i przemowy (2)

utwory / zapowiedzi książek Charles Bernstein Kacper Bartczak

Fragment zapowiadający książkę Charlesa Bernsteina Świat w ogniu: wiersze i przemowy, w tłumaczeniu Kacpra Bartczaka, która ukaże się w Biurze Literackim 7 września 2020 roku.

WIĘCEJ

Świat w ogniu: wiersze i przemowy

utwory / zapowiedzi książek Charles Bernstein Kacper Bartczak

Fragment zapowiadający książkę Charlesa Bernsteina Świat w ogniu: wiersze i przemowy, w tłumaczeniu Kacpra Bartczaka, która ukaże się w Biurze Literackim 7 września 2020 roku.

WIĘCEJ

Listy z wewnątrz

nagrania / Stacja Literatura Fadi Dżomar Kacper Bartczak Natalia Malek Rami al-Aszek

Spotkanie z udziałem Ramiego Al-Aszeka, Fadiego Dżomara, Kacpra Bartczaka i Natalii Malek w ramach festiwalu Stacja Literatura 24.

WIĘCEJ

Ciemna materia

nagrania / Stacja Literatura Kacper Bartczak Rae Armantrout

Spotkanie wokół książki Ciemna materia z udziałem Rae Armantrout, Kacpra Bartczaka i Bartosza Krajki w ramach festiwalu Stacja Literatura 23.

WIĘCEJ

Historia jednego wiersza

recenzje / KOMENTARZE Kacper Bartczak

Autorski komentarz Kacpra Bartczaka, towarzyszący wydaniu książki Naworadiowa, która ukazała się w Biurze Literackim 26 sierpnia 2019 roku.

WIĘCEJ

Naworadiowa

utwory / zapowiedzi książek Kacper Bartczak

Fragment zapowiadający książkę Naworadiowa Kacpra Bartczaka, która ukaże się nakładem Biura Literackiego 26 sierpnia 2019 roku.

WIĘCEJ

Poza granicą czasu i przestrzeni

wywiady / O KSIĄŻCE Kacper Bartczak Rae Armantrout

Rozmowa z Rae Armantrout, towarzysząca premierze książki Ciemna materia Rae Armantrout w tłumaczeniu Kacpra Bartczaka, wydanej w Biurze Literackim 3 września 2018 roku.

WIĘCEJ

Ciemna materia i błona wiersza

recenzje / ESEJE Kacper Bartczak

Esej Kacpra Bartczaka dotyczący książki Ciemna materia Rae Armantrout, wydanej w Biurze Literackim 3 września 2018 roku.

WIĘCEJ

Intymność w wierszu

nagrania / Stacja Literatura Asja Bakić Charlotte Van den Broeck Kacper Bartczak Llŷr Gwyn Lewis

Spotkanie autorskie w ramach festiwalu Stacja Literatura 22, w którym udział wzięli Asja Bakić, Charlotte Van den Broeck, Llŷr Gwyn Lewis i Kacper Bartczak.

WIĘCEJ

Nowa Faza*

wywiady / O KSIĄŻCE Jakub Nowacki Zuzanna Sala

Rozmowa Zuzanny Sali z Jakubem Nowackim na temat almanachu Połów. Poetyckie debiuty 2017, który ukazał się w Biurze Literackim 13 sierpnia 2018 roku.

WIĘCEJ

Symulacja świata

nagrania / Stacja Literatura Kacper Bartczak Maciej Jakubowiak Martyna Buliżańska Roman Honet Szymon Słomczyński

Spotkanie autorskie w ramach festiwalu Stacja Literatura 22, w którym udział wzięli Kacper Bartczak, Martyna Buliżańska, Roman Honet, Szymon Słomczyński i Maciej Jakubowiak.

WIĘCEJ

Tribute to John Ashbery

nagrania / Stacja Literatura Asja Bakić Bagio Guerra Bogusław Kierc Dawid Mateusz Joanna Mueller John Ashbery Kacper Bartczak Llŷr Gwyn Lewis Lynn Suh Marcin Sendecki Radosław Jurczak Roman Honet Ryan van Winkle Szymon Słomczyński Tomasz Bąk

Spotkanie autorskie “Tribute to John Ashbery” w ramach festiwalu Stacja Literatura 22.

WIĘCEJ

Zbiegi okoliczności

recenzje / ESEJE Zuzanna Sala

Recenzja Zuzanny Sali książki Puste noce Jerzego Jarniewicza, wydanej nakładem Biura Literackiego 4 grudnia 2017 roku.

WIĘCEJ

Nowe głosy z Europy: Llŷr Gwyn LEWIS

wywiady / O PISANIU Kacper Bartczak Llŷr Gwyn Lewis

Rozmowa Kacpra Bartczaka z Llŷr Gwyn Lewis. Prezentacja w ramach cyklu „Nowe głosy z Europy”.

WIĘCEJ

Nowe głosy z Europy: Charlotte VAN DEN BROECK

wywiady / O PISANIU Charlotte Van den Broeck Kacper Bartczak

Rozmowa Kacpra Bartczaka z Charlotte Van den Broeck. Prezentacja w ramach cyklu „Nowe głosy z Europy”.

WIĘCEJ

Nowe głosy z Europy: Asja BAKIĆ

wywiady / O PISANIU Asja Bakić Kacper Bartczak

Rozmowa Kacpra Bartczaka z Asją Bakić. Prezentacja w ramach cyklu Nowe głosy z Europy.

WIĘCEJ

Echo-sfera wiersza

wywiady / O KSIĄŻCE Kacper Bartczak Paweł Kaczmarski

Rozmowa Pawła Kaczmarskiego z Kacprem Bartczakiem, towarzysząca premierze książki Pokarm suweren, wydanej w Biurze Literackim 12 czerwca 2017 roku.

WIĘCEJ

Historia jednego wiersza, czyli pamięć wielu rzeczy

recenzje / KOMENTARZE Kacper Bartczak

Autorski komentarz Kacpra Bartczaka do książki Pokarm suweren, wydanej w Biurze Literackim 12 czerwca 2017 roku.

WIĘCEJ

Nieistniejąca pocztówka

dzwieki / RECYTACJE Kacper Bartczak

Wiersz zarejestrowany podczas spotkania “Odsiecz” z festiwalu Port Wrocław 2006.

WIĘCEJ

Pokarm suweren (2)

utwory / zapowiedzi książek Kacper Bartczak

Fragment książki Pokarm suweren Kacpra Bartczaka, która ukaże się w Biurze Literackim 12 czerwca 2017 roku.

WIĘCEJ

Pokarm suweren (1)

utwory / zapowiedzi książek Kacper Bartczak

Fragment książki Pokarm suweren Kacpra Bartczaka, która ukaże się w Biurze Literackim 12 czerwca 2017 roku.

WIĘCEJ

Nowe głosy z Europy 2016: Poezja

nagrania / Stacja Literatura Anja Golob Árpád Kollár Juana Adcock Kacper Bartczak

Zapis ze spotkania autorskiego „Nowe głosy z Europy 2016: Poezja i Proza”, w którym udział wzięli Kacper Bartczak, Anja Golob, Juana Adcock oraz Árpád Kollár. Spotkanie odbyło się w ramach festiwalu literackiego Stacja Literatura 21.

WIĘCEJ

Dom wad

recenzje / ESEJE Kacper Bartczak

Komentarz Kacpra Bartczaka do zestawu wierszy Julii Miki „Wiersze czyszczące”. Prezentacja w ramach cyklu tekstów zapowiadających almanach Połów. Poetyckie debiuty 2016, który ukaże się w Biurze Literackim.

WIĘCEJ

Wiersz na święta: Konsubstancje

utwory / zapowiedzi książek Kacper Bartczak

Wiersz pochodzi z książki Pokarm suweren Kacpra Bartczaka, która ukaże się w przyszłym roku w Biurze Literackim.

WIĘCEJ

Przekład wewnętrzny – uwaga wstępna do wierszy Kuby Pszoniaka

recenzje / ESEJE Kacper Bartczak

Komentarz Kacpra Bartczaka do zestawu wierszy Kuby Pszoniaka „Chyba na pewno”. Prezentacja w ramach cyklu tekstów zapowiadających almanach Połów. Poetyckie debiuty 2016, który ukaże się w Biurze Literackim.

WIĘCEJ

Bartek Zdunek i jego melodyjne geodezje

recenzje / ESEJE Kacper Bartczak

Komentarz Kacpra Bartczaka do zestawu wierszy Bartka Zdunka „Sól z ziemi”. Prezentacja w ramach cyklu tekstów zapowiadających almanach Połów. Poetyckie debiuty 2016, który ukaże się w Biurze Literackim.

WIĘCEJ

Musimy wpatrywać się w brak

recenzje / ESEJE Zuzanna Sala

Recenzja Zuzanny Sali towarzysząca premierze książki 21 wierszy miłosnych Adrienne Rich, wydanej w przekładzie Jakuba Głuszaka w Biurze Literackim 11 lipca 2016 roku.

WIĘCEJ

Można umierać

recenzje / ESEJE Zuzanna Sala

Recenzja Zuzanny Sali towarzysząca premierze e-booka Justyny Bargielskiej China shipping wydanego w Biurze Literackim 8 lutego 2016 roku.

WIĘCEJ

Sprawa szerszego programu

wywiady / O KSIĄŻCE Anna Kałuża Kacper Bartczak

Z Anną Kałużą o książce Bumerang rozmawia Kacper Bartczak.

WIĘCEJ

Poezja nie jest już liryką

wywiady / O KSIĄŻCE Jakub Skurtys Kacper Bartczak Paweł Kaczmarski

Z Kacprem Bartczakiem o książce Świat nie scalony. Estetyka, poetyka, pragmatyzm rozmawiają Paweł Kaczmarski i Jakub Skurtys.

WIĘCEJ

O Żółtym popołudniu

recenzje / NOTKI I OPINIE Agnieszka Wolny-Hamkało Edward Pasewicz Grzegorz Jankowicz Justyna Sobolewska Kacper Bartczak

Komentarze Kacpra Bartczaka, Grzegorza Jankowicza, Edwarda Pasewicza, Justyny Sobolewskiej, Agnieszki Wolny-Hamkało.

WIĘCEJ

O Raju w obrazkach

recenzje / NOTKI I OPINIE Aneta Kamińska Kacper Bartczak Kamil Zając Rafał Wawrzyńczyk

Komentarze Kacpra Bartczaka, Anety Kamińskiej, Kamila Zająca i Rafała Wawrzyńczyka o książce Raj w obrazkach D.J. Enrighta.

WIĘCEJ

Wymknąć się każdemu bogu

recenzje / IMPRESJE Kacper Bartczak

Recenzja Kacpra Bartczaka z książki Dowód z tożsamości Jerzego Jarniewicza.

WIĘCEJ

Krótki traktat o urządzeniach (zapiski z lektury)

recenzje / ESEJE Jakub Skurtys

Recenzja Jakuba Skurtysa książki Naworadiowa Kacpra Bartczaka, wydanej w Biurze Literackim 26 sierpnia 2019 roku.

WIĘCEJ

Historia jednego wiersza

recenzje / KOMENTARZE Kacper Bartczak

Autorski komentarz Kacpra Bartczaka, towarzyszący wydaniu książki Naworadiowa, która ukazała się w Biurze Literackim 26 sierpnia 2019 roku.

WIĘCEJ

Naworadiowa

utwory / zapowiedzi książek Kacper Bartczak

Fragment zapowiadający książkę Naworadiowa Kacpra Bartczaka, która ukaże się nakładem Biura Literackiego 26 sierpnia 2019 roku.

WIĘCEJ

Nieczyste kompozycje

recenzje / ESEJE Łukasz Żurek

Recenzja Łukasza Żurka, towarzysząca premierze książki Czas kompost Kacpra Bartczaka, wydanej w Biurze Literackim 28 sierpnia 2023 roku.

WIĘCEJ

Prędkości obrazów i znaków. O Widokach wymazach Kacpra Bartczaka

recenzje / ESEJE Anna Kałuża

Recenzja Anny Kałuży towarzysząca premierze książki Widoki wymazy Kacpra Bartczaka, wydanej w Biurze Literackim 19 kwietnia 2021 roku.

WIĘCEJ

Przeciw scaleniu. Krytyczne tropy

recenzje / ESEJE Paweł Kaczmarski

Recenzja Pawła Kaczmarskiego z książki Świat nie scalony Kacpra Bartczaka.

WIĘCEJ

"I to jest jakieś otwarcie na przyszłość" – Kacpra Bartczaka wstęp do poetyki pragmatystycznej

recenzje / ESEJE Jakub Skurtys

Recenzja Jakuba Skurtysa z książki Świat nie scalony Kacpra Bartczaka.

WIĘCEJ