recenzje / ESEJE

Uwagi wstępne do lektury “Autobiografii śmierci” Kim Hyesoon

Kacper Bartczak

Recenzja Kacpra Bartczaka towarzysząca premierze książki Autobiografia śmierci Kim Hyesoon w tłumaczeniu Ewy Suh, Lynna Suha i Katarzyny Szuster-Tardi, wydanej w Biurze Literackim 25 września 2023 roku.

Biuro Literackie kup książkę na poezjem.pl

1.

Co ma do dyspozycji czytelnik, silny swoją słabością, do którego dociera tekst pochodzący z odległego obszaru kulturowego, który, choć przesiąkł przez system filtrów językowych i instytucjonalnych, spada na niego jak topór rąbiący lód? Wszystko.

2.

Nadrzędną strukturę dostarcza Autobiografii śmierci buddyjski rytuał żałobny, poświęcony kilkuset nastolatkom i innym ofiarom, które utonęły w katastrofie morskiej u wybrzeży Południowej Korei w 2014 roku. Według tybetańskiej Księgi umarłych, prowadzone przez 49 dni cykliczne rytuały modlitewne mają pomóc duszy zmarłego przedostać się do następnego życia.

Mówiący u Hyesoon podmiot sam wybiera się w tę podróż. Jest to poetycko zaaranżowany cykl wejścia w przestrzeń śmierci, stanowiący medytację nad jej namacalnością i obecnością w życiu, nad jej relacją z tym, co nazywamy życiem. Śmierć ukazana jest tu jako żywioł stale obecny i wdzierający się w życie. Z drugiej strony, sam tekst jest też wdarciem się w śmierć – nie tylko przez filozoficzny namysł nad śmiertelnością jako kondycją, ale przez somatycznie i językowo rozpędzone doświadczenie życio-umierania, które jest szokującą, bolesną separacją ze zwykłymi konstrukcjami jestestwa: więzami rodzinnymi, tożsamością indywidulaną, płcią, wiekiem biologicznym, wszelkim poczuciem trwałości istnienia. Separacja ta nie prowadzi jednak do dezintegracji. Jej ostatecznym efektem jest wejście w rytm. Nieco innych już może od tego, co znamy pod pojęciem „rytmu życia”, ale jednak rytm.

3.

Pierwszego dnia, podmiot Hyesoon odnotowuje:

Wygląda na to, że umierasz.

Mimo, że umierasz, myślisz. Mimo że umierasz, słuchasz.

Pod koniec tej pierwszej sekwencji nie jest już „sobą”:

Uciekasz od siebie. Jak ptak oddalający się od swojego cienia.

Postanawiasz uciec od nieszczęścia, jakim jest życie z tą kobietą.

Krzyczysz: Nic nie czuję do tej kobiety!

4.

Z maila od Lynna Suh, Koreańczyka, który mówi wieloma językami, jednego z tłumaczy Hyesoon na język polski:

(…) poetka stawia na głowie ideę śmierci jako doświadczenia jednostkowego, widząc w śmierci przede wszystkim doświadczenie zbiorowe i polifoniczne. Poetka kwestionuje samo użycie pierwszej osoby „ja” w dyskursie na temat śmierci

Zgoda. A jednak zdolność do odczuwania traumy indywidualnej nie znika. Podmiot zaczyna istnieć w kilku wymiarach, jest widmontologicznie rozciągnięty, nad materią i nie-materią, ciałem i jego rozpadem, życiem i śmiercią, własną i innych ludzi. W obrębie odartego z indywidualności podmiotu trauma indywidualna zachowuje się jednak jako pasmo możliwe, echo zdarzeń tragicznych, na przykład niosących straszną wieść połączeń telefonicznych, po których „jakby czarna bryła, zwala się z nieba”. Doznania te mogą należeć do innych, ale mogą być też udziałem podmiotu. Wielopasmowy podmiot, przeżywający graniczność własną oraz śmierć innych, zaczyna płynąć nad scenami tzw. rzeczywistości, wypchnięty w przestrzeń „pomiędzy” – życiem i śmiercią, bytem i nicością.

5.

Wiersz jako przedłużony stan odmienienia, dziwnej de-indywiduacji, która nie anuluje postrzegania, myślenia i działania, stan progowy, wkraczający na teren pośredni, ani życie, ani śmierć, negujący ich ostre rozróżnienie. Jak u Whitmana, który wkraczał na te tereny pośrednie, by wyobrazić sobie przyszłe demokracje, ich formy wspólnot, inne od naszych, jak w wierszu „Pogrążeni we śnie” („The Sleepers”):

Całą noc błąkam się po mojej wizji,
(…)
Z otwartymi oczami nachylam się nad zamkniętymi oczami uśpionych
Wędruję zagubiony, obcy samemu sobie, skłócony i sprzeczny,
Przystaję, popatruję, nachylam się i zastygam.

(przeł. Andrzej Szuba)

Czy Whitman wyobrażał sobie bardziej życie czy śmierć? Czy któreś z tych dwóch pojęć znamionuję siłę dominującą? I co można w takim razie powiedzieć o samym wierszu: czy jest przestrzenią życia, czy umierania?

6.

U Hyesoon doświadczenie wtargnięć śmierci ma być wstępem do narodzin. Jednak zanim do tego dojdzie, jej podmiot odwiedza pasma rozpadu i gnicia, również cielesnego. Cielesność – czyli to, co narodzone z kobiety – samo jest nośnikiem śmierci. Cielesność, jej płeć, jako splot życia i śmierci:

Biały królik umiera i staje się czerwonym królikiem
(…)
Od czasu do czasu wyciągasz martwego królika z majtek

Uprzednie atrybuty podmiotowości stają się odrzuconym pomiotem. Przejście odrzuca wszelki miot tożsamości.

7.

A jednak wejście do tego grobu ma być wyjściem po jego drugiej stronie. W medytacji nad śmiercią ojca, sprowokowaną wizytą u jego grobu, Hélène Cixous pisała o tej wizycie jako rozejściu się, przejściu na drugą stronę: „Weszłam na cmentarz oczyszczona, wyczerpana, zgaszona, wyrzucona, unicestwiona przez siebie. Wyszłam po drugiej stronie. (…) W moim łonie powoli rodzi się poród”.

Wydaje się, że w Autobiografii śmierci Hyesoon stanęła nad podobnym grobem.

8.

Co to jest poród? W eseistycznym dochodzeniu fenomenologii narodzin, Jolanta Brach-Czaina proponuje ujrzeć narodziny jako progowy stan dramatycznego wdarcia się w bycie, które graniczy z rozpadem. Rodzić coś, to „rozerwać siebie, rozłupać orzech od środka”. Narodziny wymagają szczeliny w istnieniu. Ze śmiercią jest podobnie. Kiedy umieramy, też coś się wdziera i następuje kolejne otwarcie. Śmierć się wdziera, stawia nas na progu, jak brzęcząca mucha, która przysiada w ciszy umierania, wdaje się między nas a światło. Poezja to dojście do stanu świadomości, że rzeczy są. Ale poezja to również dojście do świadomości, że rzeczy podlegają stałej ewakuacji ku innym formom istnienia, a my również należymy do tego nurtu. Kim Hyesoon pokazuje, jak to znikanie dzieje się już teraz, w życiu, i jest rodzajem naszego wsiąkania: w zdarzenia, w innych, w stałą obróbkę umierania, która zachodzi w tkankach, w tragiczną i niesprawiedliwą śmierć innych, w roztapiające nas codziennie media i wszystkie inne ośrodki interakcji ze światem.

 

9.

Taka literatura posyła na wygnanie, zrywa więzy, osieroca. Jeszcze na chwilę Cixous – w tekście „The School of the Dead”, twierdziła:

Kiedy piszę, uciekam od siebie. Wykorzeniam się. Jestem dziewicą. Wychodzę z wnętrza własnego domu i nie wracam. Moment, w którym unoszę pióro, to moment w którym zapominam tych, których kocham. Godzinę później oni się nigdy nie narodzili, a ja ich nie znam.

Podmiot Hyesoon, kiedy pisze, przechodzi przez śmierć ku innym formom istnienia. Staje się, na przykład, motylem:

Stojący na jednej nodze motyl zanurza drugą nogę w czerwonym tuszu
i pisze list.

10.

Albo krąży między stanami materii, jak „cuchnący anioł”, ohydna mucha:

Bladoniebieskie skrzydła muchy
wylatują z wychodka za domem
i wlatują z powrotem do wychodka

Tę muchę słyszała kiedyś Emily Dickinson:

I wtedy – Mucha się wdała

Niebieskim, niepewnym Brzękiem
Pomiędzy mnie a światło –

Dostarczając komentarza do niezwykłej siły wierszy Dickinson, Agnieszka Salska pisze: „Wiersze… koncentrują się na traumatycznym momencie, prowadzą czytelnika do granic intensywności przeżycia i tam zastygają”. U Hyesoon – niemal tak samo. Z tą różnicą, że nie ma tu mowy o zastygnięciu. Hyesoon idzie dalej niż Dickinson – jest świat jest już bardziej plastyczny. Wzajemne przedarcia bytu i nicości prowadzą do wciąż nowych przepoczwarzeń. Odrętwienie trzeba przeżyć, przejść przez nie.

11.

Chociaż jest to przejście przez ogołocenie, wydziedziczenie. Na przykład z języka. Z maila od Katarzyny Szuster-Tardi, tłumaczki:

Nie dziwi, że dużo jest w wierszach rozkładu, przeciekania, przelewania, ale też półpłynnych zaimków — uchwycenie głosu mówiącego w polskim tłumaczeniu nie było łatwe ponieważ w koreańskim oryginale [podmiot] często nie zdradzał, czy jest kobietą, czy mężczyzną, nieraz musieliśmy podjąć decyzję, pracując w mniej elastycznym w tym względzie polskim.

Hyesoon utrudnia „uchwycenie głosu”, ponieważ sugeruje, że w tle jej wypowiedzi brzmi właśnie sam głos – czysty, ponadindywidualny, czysta samogłoskowa pieśń przed-językowa, wywiedziona z pulsacyjnej chory, znamionująca poród:

Cisza pasierbicy, która żyła w tobie, zaczyna śpiewać niskim głosem.

Jak jąkała, która nie jąka się podczas śpiewania.
Jak gdyby piosenka nagle potraciła wszystkie spółgłoski.

12.

Ale poród, który dawałby co? Czy nie mamy tu raczej do czynienia z nadmierną tanatyczną orgią? „Jedyne, co możesz sobie urodzić, to twoja własna śmierć” – czytamy trzynastego dnia rytuału.

Hyesoon jest jak Orfeusz, który nie przestaje pisać, nawet po tym, kiedy już obejrzał się za siebie:

Słuchaj, słuchaj uważnie głosu stromej przełęczy spowitej śniegiem
Nie oglądaj się za siebie. Jeśli się obejrzysz, zamienisz się w kamień

i stoczysz w koszmar

Ale przecież jej cały poemat trwa w tym „obejrzeniu się za siebie”! W micie o Orfeuszu wejrzenie w czeluść okazuje się ostatecznie impulsem, nadrzędnym i dominującym nad impulsem tworzenia. Praca pisania – jego ożywcza moc – trwa, póki Orfeusz się nie obejrzy, póki jeszcze opiera się pokusie spojrzenia otchłani w twarz. Takie jest prawo wyznaczone przez mit. Jednak, jak twierdzi Blanchot w swoich rozważaniach nad owym fatalnym spojrzeniem Orfeusza, poeta musi złamać to prawo i spojrzeć otchłani w twarz. Praca pisania rozsypie się wówczas, rozsupła, legnie w gruzach. Według Blanchota, ważniejszy ponad nią jest wgląd w esencję tego, co nie ma żadnej esencji, doświadczenie nicości.

I znów, Hyesoon wydaje się bardziej plastyczna. Nicość nigdy nie jest czymś czystym. Raczej okazuje się tyglem ontologicznej mutacji. Jej przejścia wydobywają nas na drugą stronę. Ku kolejnym widmowym obrazom, które jednak zamieszkujemy; ku wybrakowaniu, które przeziera przez rytm, by mimo wszystko być pewną formą, formą braku, którą poetka zamieszkuje, mimo bólu, który ta forma, czy może forma w ogóle, jej sprawia:

Czy ja jestem pijawką na ciele rytmu?
Czy rytm jest pijawką na moim ciele?
Rytm nie jest formą istnienia, lecz formą braku

Nie znoszę tego pulsu, który ogołaca mnie z umysłu
Nie znoszę tej muzyki, która zdziera ze mnie duszę

O AUTORZE

Kacper Bartczak

Ur. w 1972 roku. Poeta, krytyk, tłumacz poezji, amerykanista. Wydał kilka tomów poetyckich, m.in. Wiersze organiczne (2015), za które był nominowany do Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius oraz Nagrody Literackiej Nike, Pokarm suweren (2017), a także zbiór Naworadiowa (2019). Autor monografii o Johnie Ashberym (2006) oraz zbioru esejów o poezji i teorii Świat nie scalony (2009), za który otrzymał Nagrodę „Literatury na Świecie”. Tłumaczył wiersze Johna Ashbery’ego, Rae Armantrout, Charlesa Bernsteina i Petera Gizziego. Stypendysta Fundacji Fulbrighta (dwukrotny) i Fundacji im. T. Kościuszki. Wykłada literaturę amerykańską na Uniwersytecie Łódzkim. Mieszka w Łodzi.

powiązania

Autobiografia śmierci

nagrania / TransPort Literacki Kacper Bartczak Kim Hyesoon Lynn Suh

Spotkanie z udziałem Kim Hyesoon, Lynna Suh, Kacpra Bartczaka w ramach festiwalu TransPort Literacki 28. Muzyka Resina.

WIĘCEJ

Rozmowy na koniec: odcinek 21 Kacper Bartczak

nagrania / TransPort Literacki Antonina Tosiek Jakub Skurtys Kacper Bartczak Resina

Dwudziesty pierwszy odcinek z cyklu “Rozmowy na koniec” w ramach festiwalu TransPort Literacki 28. Muzyka Resina.

WIĘCEJ

Afirmacja w splątaniu

wywiady / O KSIĄŻCE Anna Kałuża Kacper Bartczak Zuzanna Sala

Rozmowa Anny Kałuży i Zuzanny Sali z Kacprem Bartczakiem, towarzysząca premierze książki Czas kompost Kacpra Bartczaka, wydanej w Biurze Literackim 28 sierpnia 2023 roku.

WIĘCEJ

Historia jednego wiersza: „Błąd w legendzie (wakacyjna przygoda)”

recenzje / KOMENTARZE Kacper Bartczak

Autorski komentarz Kacpra Bartczaka, towarzyszący premierze książki Czas kompost, wydanej w Biurze Literackim 28 sierpnia 2023 roku.

WIĘCEJ

czas kompost (2)

utwory / zapowiedzi książek Kacper Bartczak

Fragmenty zapowiadające książkę czas kompost Kacpra Bartczaka, która ukaże się w Biurze Literackim 28 sierpnia 2023 roku.

WIĘCEJ

czas kompost (1)

utwory / zapowiedzi książek Kacper Bartczak

Fragmenty zapowiadające książkę czas kompost Kacpra Bartczaka, która ukaże się w Biurze Literackim 28 sierpnia 2023 roku.

WIĘCEJ

Autokreacja postkonfesyjna i jej program nieczysty

recenzje / ESEJE Kacper Bartczak

Recenzja Kacpra Bartczaka, towarzysząca premierze książki Bagaż Jerzego Jarniewicza, wydanej w Biurze Literackim 6 marca 2023 roku.

WIĘCEJ

Rozmowy na torach: odcinek 7 Kacper Bartczak

nagrania / Stacja Literatura Antonina Tosiek Jakub Skurtys Kacper Bartczak

Siódmy odcinek z cyklu “Rozmowy na torach” w ramach festiwalu Stacja Literatura 26.

WIĘCEJ

Najsłabszy opór i Zegary w pokoju matki

nagrania / Stacja Literatura Adda Djørup Bogusława Sochańska Kacper Bartczak Tanja Stupar-Trifunović

Spotkanie wokół książek “Najsłabszy opór” Addy Djørup i “Zegary w pokoju matki” Tanji Stupar-Trifunović z udziałem Addy Djørup, Tanji Stupar-Trifunović, Kacpra Bartczaka i Bogusławy Sochańskiej w ramach festiwalu Stacja Literatura 26.

WIĘCEJ

Odsiecz 2006

dzwieki / WYDARZENIA Jacek Dehnel Kacper Bartczak Maciej Robert Marek K. E. Baczewski

Zapis całego spotkania autorskiego z udziałem Marka K.E. Baczewskiego, Kacpra Bartczaka, Jacka Dehnela i Macieja Roberta podczas Portu Wrocław 2006.

WIĘCEJ

Historia jednego (lub więcej) wiersza, z trzema dygresjami i kodą

recenzje / KOMENTARZE Kacper Bartczak

Autorski komentarz Kacpra Bartczaka w ramach cyklu „Historia jednego wiersza”, towarzyszący premierze książki Widoki wymazy, wydanej w Biurze Literackim 19 kwietnia 2021 roku.

WIĘCEJ

Z niedanych jestem

wywiady / O KSIĄŻCE Kacper Bartczak Krzysztof Siwczyk

Rozmowa Krzysztofa Siwczyka z Kacprem Bartczakiem, towarzysząca premierze książki Widoki wymazy, wydanej w Biurze Literackim 19 kwietnia 2021 roku.

WIĘCEJ

Świat w ogniu

nagrania / Stacja Literatura Charles Bernstein Jerzy Jarniewicz Joanna Roszak Kacper Bartczak

Spotkanie wokół książki Świat w ogniu Charlesa Bernsteina z udziałem Charlesa Bernsteina, Kacpra Bartczaka, Jerzego Jarniewicza i Joanny Roszak w ramach festiwalu Stacja Literatura 25.

WIĘCEJ

Widoki wymazy

utwory / zapowiedzi książek Kacper Bartczak

Fragment zapowiadający książkę Kacpra BartczakaWidoki wymazy, która ukaże się w Biurze Literackim 19 kwietnia 2021 roku.

WIĘCEJ

„Ulotne momenty performatywnego zatracenia”, czyli formy życia politycznego

wywiady / O KSIĄŻCE Charles Bernstein Kacper Bartczak

Rozmowa Kacpra Bartczaka z Charlesem Bernsteinem, towarzysząca wydaniu książki Charlesa Bernsteina Świat w ogniu: wiersze i przemowy, w tłumaczeniu Kacpra Bartczaka, która ukazała się w Biurze Literackim 7 września 2020 roku.

WIĘCEJ

Żywiczne wtrącenia, czyli „badania zakrzywione” Charlesa Bernsteina

recenzje / ESEJE Kacper Bartczak

Szkic Kacpra Bartczaka, towarzyszący wydaniu książki Charlesa Bernsteina Świat w ogniu: wiersze i przemowy, w tłumaczeniu Kacpra Bartczaka, która ukazała się w Biurze Literackim 7 września 2020 roku.

WIĘCEJ

Świat w ogniu: wiersze i przemowy (2)

utwory / zapowiedzi książek Charles Bernstein Kacper Bartczak

Fragment zapowiadający książkę Charlesa Bernsteina Świat w ogniu: wiersze i przemowy, w tłumaczeniu Kacpra Bartczaka, która ukaże się w Biurze Literackim 7 września 2020 roku.

WIĘCEJ

Świat w ogniu: wiersze i przemowy

utwory / zapowiedzi książek Charles Bernstein Kacper Bartczak

Fragment zapowiadający książkę Charlesa Bernsteina Świat w ogniu: wiersze i przemowy, w tłumaczeniu Kacpra Bartczaka, która ukaże się w Biurze Literackim 7 września 2020 roku.

WIĘCEJ

Listy z wewnątrz

nagrania / Stacja Literatura Fadi Dżomar Kacper Bartczak Natalia Malek Rami al-Aszek

Spotkanie z udziałem Ramiego Al-Aszeka, Fadiego Dżomara, Kacpra Bartczaka i Natalii Malek w ramach festiwalu Stacja Literatura 24.

WIĘCEJ

Ciemna materia

nagrania / Stacja Literatura Kacper Bartczak Rae Armantrout

Spotkanie wokół książki Ciemna materia z udziałem Rae Armantrout, Kacpra Bartczaka i Bartosza Krajki w ramach festiwalu Stacja Literatura 23.

WIĘCEJ

Substancja nie esencja

wywiady / O KSIĄŻCE Kacper Bartczak Zuzanna Sala

Rozmowa Zuzanny Sali z Kacprem Bartczakiem towarzysząca wydaniu książki Naworadiowa Kacpra Bartczaka, wydanej w Biurze Literackim 26 sierpnia 2019 roku.

WIĘCEJ

Historia jednego wiersza

recenzje / KOMENTARZE Kacper Bartczak

Autorski komentarz Kacpra Bartczaka, towarzyszący wydaniu książki Naworadiowa, która ukazała się w Biurze Literackim 26 sierpnia 2019 roku.

WIĘCEJ

Naworadiowa

utwory / zapowiedzi książek Kacper Bartczak

Fragment zapowiadający książkę Naworadiowa Kacpra Bartczaka, która ukaże się nakładem Biura Literackiego 26 sierpnia 2019 roku.

WIĘCEJ

Poza granicą czasu i przestrzeni

wywiady / O KSIĄŻCE Kacper Bartczak Rae Armantrout

Rozmowa z Rae Armantrout, towarzysząca premierze książki Ciemna materia Rae Armantrout w tłumaczeniu Kacpra Bartczaka, wydanej w Biurze Literackim 3 września 2018 roku.

WIĘCEJ

Ciemna materia i błona wiersza

recenzje / ESEJE Kacper Bartczak

Esej Kacpra Bartczaka dotyczący książki Ciemna materia Rae Armantrout, wydanej w Biurze Literackim 3 września 2018 roku.

WIĘCEJ

Intymność w wierszu

nagrania / Stacja Literatura Asja Bakić Charlotte Van den Broeck Kacper Bartczak Llŷr Gwyn Lewis

Spotkanie autorskie w ramach festiwalu Stacja Literatura 22, w którym udział wzięli Asja Bakić, Charlotte Van den Broeck, Llŷr Gwyn Lewis i Kacper Bartczak.

WIĘCEJ

Symulacja świata

nagrania / Stacja Literatura Kacper Bartczak Maciej Jakubowiak Martyna Buliżańska Roman Honet Szymon Słomczyński

Spotkanie autorskie w ramach festiwalu Stacja Literatura 22, w którym udział wzięli Kacper Bartczak, Martyna Buliżańska, Roman Honet, Szymon Słomczyński i Maciej Jakubowiak.

WIĘCEJ

Tribute to John Ashbery

nagrania / Stacja Literatura Asja Bakić Bagio Guerra Bogusław Kierc Dawid Mateusz Joanna Mueller John Ashbery Kacper Bartczak Llŷr Gwyn Lewis Lynn Suh Marcin Sendecki Radosław Jurczak Roman Honet Ryan van Winkle Szymon Słomczyński Tomasz Bąk

Spotkanie autorskie “Tribute to John Ashbery” w ramach festiwalu Stacja Literatura 22.

WIĘCEJ

Nowe głosy z Europy: Llŷr Gwyn LEWIS

wywiady / O PISANIU Kacper Bartczak Llŷr Gwyn Lewis

Rozmowa Kacpra Bartczaka z Llŷr Gwyn Lewis. Prezentacja w ramach cyklu „Nowe głosy z Europy”.

WIĘCEJ

Nowe głosy z Europy: Charlotte VAN DEN BROECK

wywiady / O PISANIU Charlotte Van den Broeck Kacper Bartczak

Rozmowa Kacpra Bartczaka z Charlotte Van den Broeck. Prezentacja w ramach cyklu „Nowe głosy z Europy”.

WIĘCEJ

Nowe głosy z Europy: Asja BAKIĆ

wywiady / O PISANIU Asja Bakić Kacper Bartczak

Rozmowa Kacpra Bartczaka z Asją Bakić. Prezentacja w ramach cyklu Nowe głosy z Europy.

WIĘCEJ

Echo-sfera wiersza

wywiady / O KSIĄŻCE Kacper Bartczak Paweł Kaczmarski

Rozmowa Pawła Kaczmarskiego z Kacprem Bartczakiem, towarzysząca premierze książki Pokarm suweren, wydanej w Biurze Literackim 12 czerwca 2017 roku.

WIĘCEJ

Historia jednego wiersza, czyli pamięć wielu rzeczy

recenzje / KOMENTARZE Kacper Bartczak

Autorski komentarz Kacpra Bartczaka do książki Pokarm suweren, wydanej w Biurze Literackim 12 czerwca 2017 roku.

WIĘCEJ

Nieistniejąca pocztówka

dzwieki / RECYTACJE Kacper Bartczak

Wiersz zarejestrowany podczas spotkania “Odsiecz” z festiwalu Port Wrocław 2006.

WIĘCEJ

Pokarm suweren (2)

utwory / zapowiedzi książek Kacper Bartczak

Fragment książki Pokarm suweren Kacpra Bartczaka, która ukaże się w Biurze Literackim 12 czerwca 2017 roku.

WIĘCEJ

Pokarm suweren (1)

utwory / zapowiedzi książek Kacper Bartczak

Fragment książki Pokarm suweren Kacpra Bartczaka, która ukaże się w Biurze Literackim 12 czerwca 2017 roku.

WIĘCEJ

Nowe głosy z Europy 2016: Poezja

nagrania / Stacja Literatura Anja Golob Árpád Kollár Juana Adcock Kacper Bartczak

Zapis ze spotkania autorskiego „Nowe głosy z Europy 2016: Poezja i Proza”, w którym udział wzięli Kacper Bartczak, Anja Golob, Juana Adcock oraz Árpád Kollár. Spotkanie odbyło się w ramach festiwalu literackiego Stacja Literatura 21.

WIĘCEJ

Dom wad

recenzje / ESEJE Kacper Bartczak

Komentarz Kacpra Bartczaka do zestawu wierszy Julii Miki „Wiersze czyszczące”. Prezentacja w ramach cyklu tekstów zapowiadających almanach Połów. Poetyckie debiuty 2016, który ukaże się w Biurze Literackim.

WIĘCEJ

Wiersz na święta: Konsubstancje

utwory / zapowiedzi książek Kacper Bartczak

Wiersz pochodzi z książki Pokarm suweren Kacpra Bartczaka, która ukaże się w przyszłym roku w Biurze Literackim.

WIĘCEJ

Przekład wewnętrzny – uwaga wstępna do wierszy Kuby Pszoniaka

recenzje / ESEJE Kacper Bartczak

Komentarz Kacpra Bartczaka do zestawu wierszy Kuby Pszoniaka „Chyba na pewno”. Prezentacja w ramach cyklu tekstów zapowiadających almanach Połów. Poetyckie debiuty 2016, który ukaże się w Biurze Literackim.

WIĘCEJ

Bartek Zdunek i jego melodyjne geodezje

recenzje / ESEJE Kacper Bartczak

Komentarz Kacpra Bartczaka do zestawu wierszy Bartka Zdunka „Sól z ziemi”. Prezentacja w ramach cyklu tekstów zapowiadających almanach Połów. Poetyckie debiuty 2016, który ukaże się w Biurze Literackim.

WIĘCEJ

Sprawa szerszego programu

wywiady / O KSIĄŻCE Anna Kałuża Kacper Bartczak

Z Anną Kałużą o książce Bumerang rozmawia Kacper Bartczak.

WIĘCEJ

Poezja nie jest już liryką

wywiady / O KSIĄŻCE Jakub Skurtys Kacper Bartczak Paweł Kaczmarski

Z Kacprem Bartczakiem o książce Świat nie scalony. Estetyka, poetyka, pragmatyzm rozmawiają Paweł Kaczmarski i Jakub Skurtys.

WIĘCEJ

O Żółtym popołudniu

recenzje / NOTKI I OPINIE Agnieszka Wolny-Hamkało Edward Pasewicz Grzegorz Jankowicz Justyna Sobolewska Kacper Bartczak

Komentarze Kacpra Bartczaka, Grzegorza Jankowicza, Edwarda Pasewicza, Justyny Sobolewskiej, Agnieszki Wolny-Hamkało.

WIĘCEJ

O Raju w obrazkach

recenzje / NOTKI I OPINIE Aneta Kamińska Kacper Bartczak Kamil Zając Rafał Wawrzyńczyk

Komentarze Kacpra Bartczaka, Anety Kamińskiej, Kamila Zająca i Rafała Wawrzyńczyka o książce Raj w obrazkach D.J. Enrighta.

WIĘCEJ

Wymknąć się każdemu bogu

recenzje / IMPRESJE Kacper Bartczak

Recenzja Kacpra Bartczaka z książki Dowód z tożsamości Jerzego Jarniewicza.

WIĘCEJ

Autobiografia śmierci

nagrania / TransPort Literacki Kacper Bartczak Kim Hyesoon Lynn Suh

Spotkanie z udziałem Kim Hyesoon, Lynna Suh, Kacpra Bartczaka w ramach festiwalu TransPort Literacki 28. Muzyka Resina.

WIĘCEJ

Historia jednego wiersza: Chcę się dostać na tę wyspę

recenzje / KOMENTARZE Lynn Suh

Autorski komentarz Kim Hyesoon, towarzyszący premierze książki Autobiografia śmierci w tłumaczeniu Ewy Suh, Lynna Suha i Katarzyny Szuster-Tardi, wydanej w Biurze Literackim 25 września 2023 roku.

WIĘCEJ

Poetyckie akty mowy przekraczają granice śmierci

wywiady / O KSIĄŻCE Kim Hyesoon Lynn Suh

Rozmowa Lynna Suh z Kim Hyesoon, towarzysząca premierze książki Autobiografia śmierci w tłumaczeniu Ewy Suh, Lynna Suh i Katarzyny Szuster-Tardi, wydanej w Biurze Literackim25 września 2023 roku.

WIĘCEJ

Autobiografia śmierci (2)

utwory / zapowiedzi książek Ewa Suh Katarzyna Szuster-Tardi Kim Hyesoon Lynn Suh

Fragmenty książki Autobiografia śmierci Kim Hyesoon w tłumaczeniu Ewy Suh, Lynna Suha i Katarzyny Szuster-Tardi, która ukaże się w Biurze Literackim 25 września 2023 roku.

WIĘCEJ

Autobiografia śmierci (1)

utwory / premiery w sieci Ewa Suh Katarzyna Szuster-Tardi Kim Hyesoon Lynn Suh

Fragmenty książki Autobiografia śmierci Kim Hyesoon w tłumaczeniu Ewy Suh, Lyna Suha i Katarzyny Szuster-Tardi, która ukaże się w Biurze Literackim 25 września 2023 roku.

WIĘCEJ

Nieczyste kompozycje

recenzje / ESEJE Łukasz Żurek

Recenzja Łukasza Żurka, towarzysząca premierze książki Czas kompost Kacpra Bartczaka, wydanej w Biurze Literackim 28 sierpnia 2023 roku.

WIĘCEJ

Prędkości obrazów i znaków. O Widokach wymazach Kacpra Bartczaka

recenzje / ESEJE Anna Kałuża

Recenzja Anny Kałuży towarzysząca premierze książki Widoki wymazy Kacpra Bartczaka, wydanej w Biurze Literackim 19 kwietnia 2021 roku.

WIĘCEJ

Przeciw scaleniu. Krytyczne tropy

recenzje / ESEJE Paweł Kaczmarski

Recenzja Pawła Kaczmarskiego z książki Świat nie scalony Kacpra Bartczaka.

WIĘCEJ

"I to jest jakieś otwarcie na przyszłość" – Kacpra Bartczaka wstęp do poetyki pragmatystycznej

recenzje / ESEJE Jakub Skurtys

Recenzja Jakuba Skurtysa z książki Świat nie scalony Kacpra Bartczaka.

WIĘCEJ