recenzje / KOMENTARZE

Lodowiec

Jacek Gutorow

Komentarz Jacka Gutorowa do książki Z tamtej strony ciszy Bolesława Leśmiana, wydanej w Biurze Literackim 8 listopada 2012 roku.

Biuro Literackie kup książkę na poezjem.pl

1.

Skomentować któryś z wierszy Leśmiana? Sam nie wiem. One same komentują się najlepiej, to znaczy bez planu, w trybie przypadku i doskoku, bez teleologicznych i teologicznych zapędów. Leśmianowskie metafory i obrazy to luźne wiązania, których nie łączy nic poza pewnością rzeczy. Poranek rzeczywistości, taki chociażby, jaki mamy w wierszu “Przed świtem”, jednym z najwspanialszych wierszy Leśmiana (w pierwszym odruchu to o nim chciałem pisać). Poranek wszystkiego, co jest faktem, a zarazem poranek rozpadu na fakty.

2.

Wiersze Leśmiana to taki rodzaj poezji, w którym wszystko odpowiada wszystkiemu, za wszystko, przed wszystkim. Językowe eksplozje, krwotoki, kleksy. Mocne, nasycone odcienie słów. Zadziorność spółgłosek i leniwe owalności samogłosek. System naczyń połączonych. Koronkowa robota, przez którą prześwieca światło. Albo lita skała, za którą nie ma nic, albo jest wszystko (niepotrzebne skreślić).

3.

Jedną z pomocnych formuł odnajdziemy w krótkim wierszu zaczynającym się od słów “Oto słońce przenika światłem bór daleki” (z tomu Łąka). Jeśli wiersz “Przed świtem” opisuje stawanie się rzeczywistości, to ten drobiazg zajmuje się czasem powidoków, kiedy rzeczy zaszły, ale pozostawiły łunę przypadkowych znaków. W tym momencie – w chwili zachodu słońca i w kilka chwil po nim – Leśmianowski imperatyw nabiera cech manifestu estetycznego, egzystencjalnego i, proszę wybaczyć, metafizycznego:

Zastać na nikłym trwaniu i sprawdzić naocznie
To właśnie, co już drzewa widziały przede mną.

Oczywiście jest to łże-manifest. Jeżeli coś tu zostało zamanifestowane, to chyba tylko nietrwałość sceny.

4.

Formuła, która mnie tutaj interesuje i wypełnia całą dostępną nam jako czytelnikom Leśmiana przestrzeń logiczną, zamyka się w dwóch słowach. Nikłe trwanie. Niepełne, niezakończone, ułomne, kalekie toczenie się egzystencji rzeczy i ludzi. Kulejąca, ale zarazem niewyczerpana mowa. Reszta, która pozostała i nie znika. Nieszczelność. Chropowatość. Zadziorność (na pewno odmienna od zadziorności, którą ostatnio Piotr Śliwiński w cudacznym szkicu przypisał poezji Adama Zagajewskiego, z pewnością najbardziej obłego z obłych poetów). Poziom przetrwania, w niektórych wierszach wegetacji. Zarazem świat zjawiający się z animuszem, pełną parą, jak najbardziej galore i bez zastrzeżeń. Poziom poezji jako doświadczenia, a nie kontemplacji (Zagajewski) czy pseudo-obiektywnych formuł (Miłosz).

5.

Nikłe trwanie. Warto przeżuć tę frazę, wgryźć się w jej materię, wyczuć jej ledwie słyszalny puls. Przyzwyczailiśmy się – również w ramach zachodniej metafizyki czy choćby dając posłuch postulatom tak zwanej polskiej szkoły poezji – że świadomość, egzystencja, rzeczywistość to pewne niezmienne, stabilne jakości, pakiet danych dający się zamykać w języku. Mało kto posuwa się do zakwestionowania tych założeń, sprawdzenia ich genealogii (choć w pewien sposób, głównie za sprawą wiecznie żywego języka i jego gier, świadomość sama się kwestionuje, podrzuca sobie erraty, uaktualnienia i ulepszone wersje). Inaczej u Leśmiana, gdzie nic nie jest do końca dane. Wszystko jest ułomne i kalekie, nawet zieleń kostrzewy czy światło o poranku. Nie ma mowy o pełni egzystencji czy rzeczywistości. Życie ociera się o śmierć, świat ociera się o fikcję, przedmioty ścierają się z nieistnieniem. A język stale się przeciera i rozszczelnia, nie pozwalając na żadne grande finale, żadną sumę czy kulminację.

6.

Leśmian był tego świadom. Świadczy o tym choćby jego fascynacja pisarstwem Bergsona i ciekawy szkic poświęcony francuskiemu myślicielowi (“Z rozmyślań o Bergsonie”). Świadectwem najważniejszym pozostaje jednak sama poezja. Przypomnijmy sobie choćby Leśmianowskich “oddaleńców” (tytuł cyklu z debiutanckiego tomu) czy fantastyczne “postacie” z Napoju cienistego. Chimery, hybrydy, istoty nie do końca ludzkie, zwierzoczłekoupiory, stwory wyjęte z fantastycznego bestiarium czy też może z jakiegoś fantazmatu teorii ewolucji, nieprzypisane do żadnego szczebla jej historii i hierarchii, zawieszone w fikcyjnym, poza-ewolucyjnym obłoku życia, które przetrwało, choć nie jest najsilniejsze. Przypomnijmy sobie “pieśni kalekujące”, w których życie i śmierć są garbate (“Garbaty żywot miał istnie/ I śmierć ma istnie garbatą”, “Garbus”). Przypomnijmy sobie opisy roślinnej wegetacji; ślepej, nieświadomej, ale przecież żywej, choć żywej nie do końca, a każdym razie nie do takiego końca, jaki zwykliśmy przypisywać tak zwanemu “pełnemu życiu”. Leśmianowskie uniwersum (również uniwersum znaków) jest celowo niedorozwinięte i dlatego tacy poeci imperialnej świadomości jak Zagajewski czy Miłosz mają w stosunku do niego (poety i świata przedstawionego) zastrzeżenia. Imperialna świadomość nie jest w stanie zaakceptować idei “nikłego trwania” (rozumianego jako ułomne trwanie rozszczelnionego “ja”). Ale też nie dla takiego czytelnika pisał Leśmian. Aby czytać Leśmiana, należy zrobić krok do tyłu, w przestrzeń nieoswojoną, otwartą na przestrzał, niepodporządkowaną żadnemu systemowi znaków.

7.

Być może wszystko sprowadza się do tego, że nikłe trwanie jest pewnym faktem. Cokolwiek byśmy o nim myśleli lub nie myśleli. W wierszach Leśmiana fakt ten odnajduje wyjątkowy wyraz. Wsłuchiwać się w jego brzmienie, śledzić jego mutacje, dać się ponieść jego prądom, zamarzać bądź tajać “z” nim i “w” nim, udzielać sobie dyspensy od świata zakreślonego mocnymi konturami – to właściwie jedyny komentarz, na jaki mnie w tym miejscu stać.


Komentarz ukazał się pierwotnie 9 listopada 2012 roku w Biurowym portalu Przystań jako tekst towarzyszący premierze wyboru wierszy Bolesława Leśmiana Z tamtej strony ciszy.

O AUTORZE

Jacek Gutorow

Urodzony 12 września 1970 roku w Grodkowie. Poeta, krytyk, tłumacz. Pracuje w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Opolskiego. Laureat Nagrody im. Kazimiery Iłłakowiczówny (1998), Fundacji Kultury (2003) oraz Nagrody im. Ludwika Frydego (2003). Nominowany do Nagrody Literackiej Nike, Nagrody Literackiej Gdynia oraz Nagrody Mediów Publicznych Cogito za opublikowany w 2008 roku tom Inne tempo. Mieszka w Opolu.

powiązania

Spóźnieni śpiewacy

dzwieki / WYDARZENIA Jacek Dehnel Jacek Gutorow Julia Hartwig Philip Larkin Wallace Stevens William Carlos Williams

Zapis całego spotkania autorskiego z udziałem Jacka Dehnela, Julii Hartwig i Jacka Gutorowa podczas Portu Wrocław 2009.

WIĘCEJ

Inne Państwa

dzwieki / WYDARZENIA Dariusz Sośnicki Jacek Gutorow Julia Fiedorczuk

Zapis całego spotkania z udziałem Julii Fiedorczuk, Jacka Gutorowa i Dariusza Sośnickiego podczas Portu Wrocław 2009.

WIĘCEJ

Nocna zmiana

dzwieki / WYDARZENIA Glyn Maxwell Jacek Gutorow Jerzy Jarniewicz Paweł Marcinkiewicz Simon Armitage

Zapis całego spotkania autorskiego Simona Armitage’a, Glyna Maxwella, Jacka Gutorowa, Jerzego Jarniewicza i Pawła Marcinkiewicza w trakcie festiwalu Port Legnica 2003.

WIĘCEJ

X i Ruchome święta

dzwieki / WYDARZENIA Jacek Gutorow Tomasz Majeran

Zapis całego spotkania autorskiego Jacka Gutorowa i Tomasza Majerana podczas Portu Legnica 2001.

WIĘCEJ

Pozytywki i marienbadki

nagrania / Między wierszami Andrzej Sosnowski Anna Kałuża Jacek Gutorow Joanna Orska Kamil Zając Piotr Śliwiński Wojciech Bonowicz

O twórczości Andrzeja Sosnowskiego wypowiadają się Wojciech Bonowicz, Jacek Gutorow, Anna Kałuża, Joanna Orska, Piotr Śliwiński, Kamil Zając.

WIĘCEJ

Nieumówione spotkania albo jak czytałem Heaneya po polsku

recenzje / ESEJE Jacek Gutorow

Esej Jacka Gutorowa na temat poezji Seamusa Heaneya, towarzyszący wydaniu antologii 100 wierszy wypisanych z języka angielskiego, w wyborze i przekładzie Jerzego Jarniewicza, która ukazała się nakładem Biura Literackiego 24 września 2018 roku.

WIĘCEJ

Język to zjawisko widmowe

wywiady / O PISANIU Jacek Gutorow Simon Armitage

Rozmowa Jacka Gutorowa z Simonem Armitage’em, towarzysząca wydaniu antologii 100 wierszy wypisanych z języka angielskiego, w wyborze i przekładzie Jerzego Jarniewicza, która ukaże się nakładem Biura Literackiego 15 października 2018 roku.

WIĘCEJ

Niezmordowany obserwator

recenzje / ESEJE Jacek Gutorow

Recenzja Jacka Gutorowa książki Spóźniony śpiewak Williama Carlosa Williamsa w przekładzie Julii Hartwig, wydanej w Biurze Literackim w 5 stycznia 2009 roku, a w wersji elektronicznej 10 kwietnia 2019 roku.

WIĘCEJ

Trudna kontynuacja

recenzje / ESEJE Jacek Gutorow

Recenzja Jacka Gutorowa towarzysząca premierze książki Po tęczy Andrzeja Sosnowskiego, która ukazała się nakładem Biura Literackiego 17 września 2007 roku, a w wersji elektronicznej 12 lutego 2018 roku.

WIĘCEJ

Hymn do życia

recenzje / ESEJE Jacek Gutorow

Recenzja Jacka Gutorowa książki Nad rzeką Esther Kinsky w tłumaczeniu Sławy Lisieckiej, wydanej przez Biuro Literackie 25 września 2017 roku.

WIĘCEJ

Zimne, wykalkulowane wiersze

dzwieki / RECYTACJE Jacek Gutorow

Wiersz z tomu Inne tempo, zarejestrowany podczas spotkania “Inne państwa” na festiwalu Port Wrocław 2009.

WIĘCEJ

Inne tempo

nagrania / Między wierszami Jacek Gutorow

Z Jackiem Gutorowem o wydanej w 2009 roku książce rozmawiają Marta Podgórnik i Krzysztof Siwczyk. Filmowa etiuda do wiersza „Creative writing” w reżyserii Anny Jadowskiej.

WIĘCEJ

Implozja

recenzje / ESEJE Jacek Gutorow

Recenzja Jacka Gutorowa z książki Życie na Korei Andrzeja Sosnowskiego.

WIĘCEJ

Pierwszy polski Green

recenzje / ESEJE Jacek Gutorow

Szkic Jacka Gutorowa towarzyszący premierze książki Kochając Henry’ego Greena w przekładzie Andrzeja Sosnowskiego, która ukazała się 27 kwietnia 2015 roku nakładem Biura Literackiego.

WIĘCEJ

Mały duży apokryf Filipa

recenzje / IMPRESJE Jacek Gutorow

Esej Jacka Gutorowa towarzyszący premierze książki Pod słońce było Filipa Zawady, wydanej w Biurze Literackim 31 grudnia 2014 roku.

WIĘCEJ

Z rozpędu (nowe wiersze Dariusza Sośnickiego)

recenzje / IMPRESJE Jacek Gutorow

Esej Jacka Gutorowa towarzyszący premierze książki Spóźniony owoc radiofonizacji Dariusza Sośnickiego, wydanej w Biurze Literackim 3 listopada 2014 roku.

WIĘCEJ

O dwóch książkach

recenzje / ESEJE Jacek Gutorow

Recenzja Jacka Gutorowa z książek Kolejowe dzieci Seamusa Heaney’a oraz Zapisy rozmów. Wywiady z poetami brytyjskimi Piotra Sommera.

WIĘCEJ

Poza drzewa, poza języki

recenzje / IMPRESJE Jacek Gutorow

Esej Jacka Gutorowa towarzyszący premierze książki Dzieła zebrane, tom 2 Tymoteusza Karpowicza.

WIĘCEJ

Laurka dla Edmunda White’a

recenzje / ESEJE Jacek Gutorow

Recenzja Jacka Gutorowa z książki Zuch Edmunda White’a.

WIĘCEJ

Temat z Tadeusza Pióry (na marginesie tomu “O dwa kroki stąd. 1992- 2011”)

recenzje / NOTKI I OPINIE Jacek Gutorow

Recenzja Jacka Gutorowa z książki O dwa kroki stąd Tadeusza Pióry.

WIĘCEJ

Notatki o nowej książce Wojtka Bonowicza

recenzje / ESEJE Jacek Gutorow

Recenzja Jacka Gutorowa z książki Wojciecha Bonowicza.

WIĘCEJ

A imię jego nieprzewidywalność

recenzje / ESEJE Jacek Gutorow

Recenzja Jacka Gutorowa z książki Radiowidmo Agnieszki Mirahiny.

WIĘCEJ

O wierszach, które stają na palcach. Nad brzegierz rzeki ? instrukcja obsługi.

recenzje / KOMENTARZE Jacek Gutorow

Autorski komentarz Jacka Gutorowa do książki Nad brzegiem rzeki.

WIĘCEJ

To zaangażowanie domaga się zwrotu

wywiady / O KSIĄŻCE Jacek Gutorow Paweł Kaczmarski

Rozmowa Pawła Kaczmarskiego z Jackiem Gutorowem o książce Rzeczywiste i nierzeczywiste staje się jednym ciałem Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego, która ukazała się nakładem Biura Literackiego 3 grudnia 2009 roku.

WIĘCEJ

Raz jeszcze, po słowie, w otwartych drzwiach (fragment)

recenzje / ESEJE Jacek Gutorow

Recenzja Jacka Gutorowa z książki Makijaż Jerzego Jarniewicza.

WIĘCEJ

Wiersze bez odpowiedzi

recenzje / ESEJE Jacek Gutorow

Recenzja Jacka Gutorowa z książki Piosenka o zależnościach i uzależnieniach Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego.

WIĘCEJ

O Firbanku w siedmiu punktach

recenzje / ESEJE Jacek Gutorow

Recenzja Jacka Gutorowa z książki Studium temperamentu Rolanda Firbanka.

WIĘCEJ

Podziemia wyobraźni i wrażliwości

recenzje / ESEJE Jacek Gutorow

Recenzja Jacka Gutorowa z książki Państwo P. Dariusza Sośnickiego.

WIĘCEJ

O Wojaczku wielokrotnym

recenzje / NOTKI I OPINIE Bogusław Kierc Jacek Gutorow Jacek Łukasiewicz

Komentarze Bogusława Kierca, Jacka Gutorowa, Jacka Łukasiewicza, Andrzeja Zawady.

WIĘCEJ

O Bez stempla

recenzje / NOTKI I OPINIE Adam Wiedemann Anna Kałuża Jacek Gutorow Piotr Śliwiński

Komentarze Anny Kałuży, Jacka Gutorowa, Adama Wiedemanna, Piotra Śliwińskiego, Piotra Bogaleckiego.

WIĘCEJ

O Małych cieniach wielkich czarnoksiężników

recenzje / NOTKI I OPINIE Bogusław Kierc Jacek Gutorow Karol Maliszewski

Komentarze Jacka Gutorowa, Karola Maliszewskiego i Bogusława Kierca.

WIĘCEJ

O Po tęczy

recenzje / NOTKI I OPINIE Grzegorz Jankowicz Iga Noszczyk Jacek Gutorow Kuba Mikurda Paweł Mackiewicz

Komentarze Jacka Gutorowa, Pawła Mackiewicza, Kuby Mikurdy, Igi Noszczyk, Grzegorza Jankowicza.

WIĘCEJ

Zadura – krytyk i eseista

recenzje / NOTKI I OPINIE Jacek Gutorow

Recenzja Jacka Gutorowa towarzysząca premierze dwutomowej edycji Szkiców, recenzji, felietonów Bohdana Zadury, wydanej w Biurze Literackim 4 czerwca 2007 roku.

WIĘCEJ

Amerykanie według Sommera

recenzje / ESEJE Jacek Gutorow

Recenzja Jacka Gutorowa z książki O krok od nich Piotra Sommera.

WIĘCEJ

Znaki wspólnoty

recenzje / ESEJE Jacek Gutorow

Recenzja Jacka Gutorowa z książki Pełne morze Wojciecha Bonowicza.

WIĘCEJ

O Pełnym morzu

recenzje / NOTKI I OPINIE Dariusz Sośnicki Jacek Gutorow Jarosław Borowiec Kuba Mikurda Piotr Kępiński

Komentarza Jacka Gutorowa, Jarosława Borowca, Dariusza Sośnickiego, Mariana Stali, Piotra Kępińskiego i Kuby Mikurdy.

WIĘCEJ

Medytacja, Ostatni dzień wakacji, Inwokacja

recenzje / KOMENTARZE Jacek Gutorow

Autorski komentarz Jacka Gutorowa do wierszy z książki Nad brzegiem rzeki (1990-2010).

WIĘCEJ

Czarna magia

recenzje / ESEJE Jakub Skurtys

Recenzja Jakuba Skurtysa z książki Z tamtej strony ciszy Bolesława Leśmiana w wyborze Jacka Gutorowa, wydanej 8 listopada 2012 roku w Biurze Literackim.

WIĘCEJ

Poeta – „topielec” obarczony „tajemną wiedzą kwiatów”

recenzje / ESEJE Przemysław Koniuszy

Recenzja Przemysława Koniuszego z książki Z tamtej strony ciszy Bolesława Lesmiana w wyborze Jacka Gutorowa, która ukazała się 12 grudnia 2012 roku na stronie Biblioteka Młodego Człowieka.

WIĘCEJ

Niepoprawny śniarz

recenzje / ESEJE Jowita Marzec

Recenzja Jowity Marzec z książki Z tamtej strony ciszy Bolesława Leśmiana.

WIĘCEJ

Nienazwany świat

recenzje / ESEJE Patrycja Wojkowska

Recenzja Patrycji Wojkowskiej z książki Z tamtej strony ciszy Bolesława Leśmiana w wyborze Jacka Gutorowa.

WIĘCEJ

Sześć zakładów o miejsce krytyki (wokół Księgi zakładek Jacka Gutorowa)

recenzje / IMPRESJE Jakub Skurtys

Recenzja Jakuba Skurtysa z ksiażki Księga zakładek Jacka Gutorowa.

WIĘCEJ

Czytelnik osobny

recenzje / ESEJE Krzysztof Jaworski

Recenzja Marcina Jaworskiego z książki Księga zakładek Jacka Gutorowa.

WIĘCEJ

Głowa pełna zakładek. Wokół Księgi zakładek Jacka Gutorowa

recenzje / ESEJE Marcin Jurzysta

Recenzja Marcina Jurzysty z książki Księga zakładek Jacka Gutorowa.

WIĘCEJ

Portret człowieka nieuformowanego

recenzje / ESEJE Paweł Mackiewicz

Recenzja Pawła Mackiewicza z książki Urwany ślad Jacka Gutorowa.

WIĘCEJ

Sześć głosów o wierszach Jacka Gutorowa

recenzje / NOTKI I OPINIE Adam Wiedemann Konrad Wojtyła Mieczysław Orski Piotr Śliwiński Zdzisław Jaskuła

Komentarze Zdzisława Jaskuły, Andrzeja Nowaka, Mieczysława Orskiego, Piotra Śliwińskiego, Adama Wiedemanna oraz Konrada Wojtyły.

WIĘCEJ

"Gra w literackość" i "gra w życie"

recenzje / ESEJE Krzysztof Siwczyk

Recenzja Krzysztofa Siwczyka z książki Inne tempo Jacka Gutorowa.

WIĘCEJ

O ambicji oraz poezji zasłaniającej widoki

recenzje / ESEJE Jakub Winiarski

Recenzja Krzysztofa Siwczyka z książki Inne tempo Jacka Gutorowa.

WIĘCEJ

O Urwanym śladzie

recenzje / NOTKI I OPINIE Anna Kałuża Bogusław Kierc Paweł Mackiewicz

Komentarze Anny Kałuży, Bogusława Kierca i Pawła Mackiewicza.

WIĘCEJ