Agnieszka Mirahina
Agnieszka MIRAHINA
Urodzona w 1985 roku. Poetka. Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim i filologii rosyjskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Laureatka głównej nagrody w projekcie „Połów 2009”. Mieszka w Warszawie.

teksty i materiały autora w bibliotece

  • POEZJE Poeci na nowy wiek Fragmenty książki Poeci na nowy wiek przygotowanej przez Romana Honeta, która ukazała się nakładem Biura Literackiego w serii “Poezje” 14 lutego 2010 roku.   więcej
  • POEZJE Radiowidmo Fragmenty książki Agnieszki Mirahiny Radiowidmo, która ukazała się nakładem Biura Literackiego w serii “Poezje” 15 czerwca 2009 roku. więcej
  • POEZJE wszystkie radiostacje związku radzieckiego Fragmenty książki Agnieszki Mirahiny wszystkie radiostacje związku radzieckiego, która ukazała się nakładem Biura Literackiego w serii “Połów” 14 kwietnia 2008 roku. więcej
  • WYDARZENIA Poeci na nowy wiek Zapis całego spotkania autorskiego z udziałem Justyny Bargielskiej, Magdaleny Bielskiej, Jacka Dehnela, Sławomira Elsnera, Julii Fiedorczuk, Konrada Góry, Łukasza Jarosza, Bartosza Konstrata, Szczepana Kopyta, Joanny Lech, Agnieszki Mirahiny, Joanny Mueller, Edwarda Pasewicza, Anny Podczaszy, Tomasza Pułki, Bianki Rolando, Roberta Rybickiego, Pawła Sarny, Julii Szychowiak, Joanny Wajs, Przemysława Witkowskiego i Indigo Tree. więcej
  • WYDARZENIA Połów 2009 Zapis całego spotkania z udziałem Agnieszki Mirahiny, Michała Piętniewicza, Przemysława Witkowskiego i Jakuba Wojciechowskiego podczas Portu Wrocław 2009. więcej