Agnieszka Mirahina
Agnieszka MIRAHINA
Urodzona w 1985 roku. Poetka. Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim i filologii rosyjskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Laureatka głównej nagrody w projekcie „Połów 2009”. Mieszka w Warszawie.

teksty i materiały autora w bibliotece

  • POEZJE Poeci na nowy wiek Fragmenty książki Poeci na nowy wiek przygotowanej przez Romana Honeta, która ukazała się nakładem Biura Literackiego w serii “Poezje” 14 lutego 2010 roku.   więcej
  • POEZJE Radiowidmo Fragmenty książki Agnieszki Mirahiny Radiowidmo, która ukazała się nakładem Biura Literackiego w serii “Poezje” 15 czerwca 2009 roku. więcej
  • POEZJE wszystkie radiostacje związku radzieckiego Fragmenty książki Agnieszki Mirahiny wszystkie radiostacje związku radzieckiego, która ukazała się nakładem Biura Literackiego w serii “Połów” 14 kwietnia 2008 roku. więcej