Małgorzata Kolankowska
Małgorzata KOLANKOWSKA
Hispanistka, medioznawca, tłumacz przysięgły. Absolwentka filologii hiszpańskiej (studia magisterskie) i dziennikarstwa (studia licencjackie), doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Pracuje w Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu, a także współpracuje z Instytutem Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Podyplomowym Studium Kształcenia Tłumaczy Języków Romańskich. W pracy dydaktycznej zajmuje się literaturoznawstwem, kulturoznawstwem oraz metodyką nauczania języka hiszpańskiego. Przedmiotem jej zainteresowań badawczych jest prasoznawstwo, a w szczególności reportaż, w kontekście studiów nad pamięcią zbiorową. Od kilku lat organizuje ogólnopolskie konferencje poświęcone reportażowi oraz naukowo-dydaktyczne «Abre los ojos». Autorka kilkunastu artykułów z zakresu medioznawstwa i kulturoznawstwa w języku polskim oraz hiszpańskim. Wchodzi w skład komitetów redakcyjnych następujących czasopism naukowych: Miguel Hernández Communication Journal, Revista Carácteres oraz Naukowego Przeglądu Dziennikarskiego. Jest członkiem Red Internacional de Investigación "La memoria novelada".

teksty i materiały autora w bibliotece

  • NOTKI I OPINIE Metafora Portugalii Głosy o twórczości Bruno Vieiry Amarala, wybrane przez Małgorzatę Kolankowską. Prezentacja w ramach projektu Nowe głosy z Europy. więcej
  • NOTKI I OPINIE Narracyjny patchwork Głosy o twórczości Alberta Fornsa, wybrane przez Małgorzatę Kolankowską. Prezentacja w ramach projektu Nowe głosy z Europy. więcej
  • IMPRESJE Śnienie Esej Małgorzaty Kolankowskiej towarzyszący premierze książki dla dzieci Sposoby na zaśnięcie, wydanej w Biurze Literackim 13 lipca 2015 roku. więcej
  • IMPRESJE Esther Tusquets Szkic Małgorzaty Kolankowskiej o Esther Tusquets zapowiadający książkę Portret kobiety w opowiadaniach dziesięciu hiszpańskich autorek. więcej
  • IMPRESJE Almudena Grandes Szkic Małgorzaty Kolankowskiej o Almudenie Grandes zapowiadający książkę Portret kobiety w opowiadaniach dziesięciu hiszpańskich autorek. więcej
  • PROZA Portret kobiety Fragmenty książki Portret kobiety w opowiadaniach dziesięciu hiszpańskich autorek w wyborze i przekładzie Małgorzaty Kolankowskiej, wydanej w Biurze Literackim 27 lutego 2014 roku. więcej