Małgorzata Kolankowska
Małgorzata KOLANKOWSKA
Hispanistka, medioznawca, tłumacz przysięgły. Absolwentka filologii hiszpańskiej (studia magisterskie) i dziennikarstwa (studia licencjackie), doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Pracuje w Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu, a także współpracuje z Instytutem Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Podyplomowym Studium Kształcenia Tłumaczy Języków Romańskich. W pracy dydaktycznej zajmuje się literaturoznawstwem, kulturoznawstwem oraz metodyką nauczania języka hiszpańskiego. Przedmiotem jej zainteresowań badawczych jest prasoznawstwo, a w szczególności reportaż, w kontekście studiów nad pamięcią zbiorową. Od kilku lat organizuje ogólnopolskie konferencje poświęcone reportażowi oraz naukowo-dydaktyczne «Abre los ojos». Autorka kilkunastu artykułów z zakresu medioznawstwa i kulturoznawstwa w języku polskim oraz hiszpańskim. Wchodzi w skład komitetów redakcyjnych następujących czasopism naukowych: Miguel Hernández Communication Journal, Revista Carácteres oraz Naukowego Przeglądu Dziennikarskiego. Jest członkiem Red Internacional de Investigación "La memoria novelada".

teksty i materiały autora w bibliotece

  • PROZA Portret kobiety Fragmenty książki Portret kobiety w opowiadaniach dziesięciu hiszpańskich autorek w wyborze i przekładzie Małgorzaty Kolankowskiej, wydanej w Biurze Literackim 27 lutego 2014 roku. więcej