Tomasz Majeran
Tomasz MAJERAN
Urodzony w 1971 roku. Poeta i prozaik. Mieszka we Wrocławiu.

teksty i materiały autora w bibliotece