recenzje / ESEJE

Kołowanie

Paweł Dunin-Wąsowicz

Recenzja Pawła Dunina-Wąsowicza z książki Połów poetyckie debiuty 2012 .

Biuro Literackie kup książkę na poezjem.pl

 Sprawy mają się tak, że z nową poezją je­stem jakieś dziesięć lat w plecy. Odkąd wy­daję “Lampę” jako miesięcznik, staram się delegować zadanie krytycznego trzyma­nia ręki na jej pulsie swym współpracowni­kom (kolejno Paweł Gołoburda, Krzysztof Fiołek i Paweł Kozioł), sam co najwyżej wy­bieram wiersze z nadsyłanych propozycji, jeśli robią na mnie wrażenie. Jeśli jednak przyszła mi ochota zapoznania się z książką wydaną przez głównego zawiadowcę ruchu w temacie poetyckich debiutów czyli Biuro Literackie, łaskawie wpuszczające nowych autorów na kontrolowaną przez siebie li­nię magistralną, moja niekompetencja może być jednak zaletą. Nie będę umiał bowiem wykryć kto znalazł się pod czyim wpływem, dzieląc się wrażeniami z lektury. Poza tym, że najwyraźniej ani Suska, ani Różycki, ani Tkaczyszyn-Dycki nie są idolami tegorocznych autorów dorocznego almanachu debiutów – brak śladu tak regularnego rytmu jak rymu. Czego zatem laik dowie się o najnowszych trendach w nowej poezji?

Połów. Poetyckie debiuty 2012 zawiera osiem zestawów (arkuszy) poetyc­kich twórców w wieku 21-32 lata (w tym jedna kobieta), wybranych przez czworo selekcjonerów w wieku 34-53 lata (w tym dwie kobiety), również aktywnie uprawiających poezję. Podżyrowali oni swoimi au­torytetami ten almanach, gwarantując podstawową literacką jakość. I rzeczywiście, trudno się do czegoś przyczepić – grafomańska wyda­ła mi się tylko fraza Pociąg kołuje, bardzo intercity (z wiersza Dwadzieścia jeden i pół Szymona Słomczyńskiego) zaś moją niechęć wobec słów Ptactwo kołuje wokół głodnych pinakli, pinakli umazanych ochrą (Piotr Nita, proza poetycka Dom/Rtęć/Skrzydła – autor ten wyjawia w bio­gramie, że prowadzi warsztatową edukację z zakresu creative writing, może jednak wziąłby się za to dopiero po książkowym debiucie?) wy­tłumaczyć mogę zarówno wrogością wobec kołowania jak ograniczo­nym zaufaniem do mowy wzniosłej. Tej ostatniej jest jednak w ogól­nym rozliczeniu mniej więcej tyle co wulgaryzmów, więc trudno mó­wić o jakiejś tendencji. W zawartych w almanachu utworach pojawia­ją się motywy zarówno odnoszące się do kultury wysokiej (te w mniej­szości) jak komputerowe i popkulturowe. Wrażenie wywarło na mnie wplecenie cytatów z piosenki The Cure w historię o rozjechanym przez samochód kocie w 2# (the love cats) Dawida J. Kujawy, motywy automobilowej mikrosocjologii pojawiają się też w Wysokich obrotach Słomczyńskiego pożywiających się przydrożną prostytucją. Odnotować trzeba też objawy niezdrowego nieco zainteresowania życiem literac­kim, gdy twórcy terminy z nim związane przekładają na życie realne – idzie mi o intymny debiut w Wydaje się, wydałam się Oliwii Betcher czy 5# Kujawy, piszącego mamy rozpierdol jak w wierszach przed redakcją (najwyraźniej funkcjonariusze Biura nieźle przeczołgali swoich pod­opiecznych).

Czy coś poza tym zapamiętałem z tej książki? Tak, poczucie wyrazisto­ści dwóch poetów wobec szóstki niewyrazistych. Moje typy pod tym względem to Patryk Czarkowski i Seweryn Górczak. Nie jest to jedno­znaczne z tym, że podoba mi się to, co jest w ich wierszach, raczej pro­wokują w swych postawach do starcia.

Czarkowski to nowy partyzant prawdy (że zacytuję tytuł książecz­ki Krzysztofa Koehlera, dziś profesora UKSW), w bardzo oszczęd­nych kawałkach chętnie posługuje się trybem rozkazującym: nie mów do mnie niczego / co mogłoby być prawdą/ mów prawdę [naucz mnie mowy i spraw], i wyobraź sobie / że nie ma w tym żadnej ironii, / jest tylko proś­ba [wyobraź sobie], naucz mnie mowy i spraw / by na mnie w niej / nie było miejsca [naucz mnie mowy i spraw]. Tu przypomina mi się szmonces o posiadaczach 100% racji.

Przez Górczaka – jedynego zresztą autora tej książki, którego nazwisko wcześniej znałem, a wiersze nawet drukowałem w “Lampie” – przema­wia natomiast wkurw. Wtedy gdy w Dwóch stronach złotówki rozpoczy­nających się słowami Zabij mi jakiegoś Żyda stwierdza, że w tym kra­ju uczy się angielskiego, abyś spierdalał stąd / jak najszybciej (…). I wtedy gdy drwi Obywatel wie przecież, że żyje w najlepszej z możliwych Polsk (Konstytucja), a ja mu chcę powiedzieć, że jak dotychczas w historii to jest właśnie ta najlepsza Polska, choć pewnie możliwa byłaby lep­sza. A poza tym, gdy pisze w Bajce o wilkach i owcach noszących m.in. swetry z wilczej sierści – i tym jako jedyny z tegorocznego Połowu mnie rozśmieszył.

Na koniec bardzo przepraszam Maciejów Papierskiego i Kulisa, iż do­piero teraz wymieniam te nazwiska, ale widać ich twórczość zawar­ta również w Połowie jest do tego stopnia autonomiczna, że wystar­cza w zupełności autorom a nie takiemu czytelnikowi jak ja, który czu­je się najwyżej skołowany. Odpowiedniejsze towarzystwo dla Górczaka widzę raczej w postaci innych tegorocznych debiutantów jak Rafał Krause (Pamiętnik z powstania, patrz także “Lampa” 7/2013) czy Xawery Stańczyk (Skarb piratów). Ale ich autorskie debiuty w postaci solowych książek nie ukazują się bynajmniej w Biurze Literackim lecz dzięki od­działowi łódzkiemu SPP i Lampie i Iskrze Bożej (he, he), wreszcie sam Górczak debiutuje książkowo w warszawskim Staromiejskim Domu Kultury. Oj, coś dziurawe sieci mają wrocławscy rybacy.


Recenzja ukazała się w miesięczniku „Lampa” nr 8/2013, s. 50. Dziękujemy autorowi za wyrażenie zgody na przedruk

powiązania

Wysokie obroty

dzwieki / RECYTACJE Szymon Słomczyński

Wiersz z antologii Połów. Poetyckie debiuty 2012, zarejestrowany podczas spotkania „Połów 2012” na festiwalu Port Wrocław 2013.

WIĘCEJ

Po dziesiątym

dzwieki / RECYTACJE Szymon Słomczyński

Wiersz z antologii Połów. Poetyckie debiuty 2012, zarejestrowany podczas spotkania „Połów 2012” na festiwalu Port Wrocław 2013.

WIĘCEJ

O dwóch królewnach

dzwieki / RECYTACJE Szymon Słomczyński

Wiersz z antologii Połów. Poetyckie debiuty 2012, zarejestrowany podczas spotkania „Połów 2012” na festiwalu Port Wrocław 2013.

WIĘCEJ

O wierszu "I. Orzełek. Zabij mi jakiegoś Żyda"

recenzje / KOMENTARZE Seweryn Górczak

Komentarz Seweryna Górczaka do wiersza “I. Orzełek. Zabij mi jakiegoś Żyda”.

WIĘCEJ

O wierszu "Dom / Rtęć / Skrzydła"

recenzje / KOMENTARZE Piotr Nita

Autorski komentarz Piotra Nity do wiersza “Dom / Rtęć / Skrzydła”.

WIĘCEJ

W rytmie obrotów podmiotów – o wierszach Szymona Słomczyńskiego

recenzje / NOTKI I OPINIE Joanna Mueller

Joanna Mueller, współredaktorka antologii Połów. Poetyckie debiuty 2012, o wierszach Szymona Słomczyńskiego.

WIĘCEJ

"narracja zawsze będzie spiskować"

recenzje / KOMENTARZE Karol Maliszewski

Karol Maliszewski, współredaktor antologii Połów. Poetyckie debiuty 2012, o twórczości Dawida Kujawy.

WIĘCEJ

słowem; bez popisów

recenzje / KOMENTARZE Marta Podgórnik

Marta Podgórnik, współredaktorka antologii Połów. Poetyckie debiuty 2012, o twórczości Macieja Papierskiego.

WIĘCEJ

Spacerów jestem głodny, niech zima się skończy!

wywiady / O PISANIU Maciej Kulis Roman Honet

Z Maciejem Kulisem o książce Połów. Poetyckie debiuty 2012 rozmawia Roman Honet.

WIĘCEJ

O wierszach Macieja Kulisa

recenzje / NOTKI I OPINIE Roman Honet

Roman Honet, współredaktor antologii Połów. Poetyckie debiuty 2012, o twórczości Macieja Kulisa.

WIĘCEJ

W klinczu konstrukcji i konstytucji – o "apokaliptycznych apokryfach" Seweryna Górczaka

recenzje / NOTKI I OPINIE Joanna Mueller

Joanna Mueller, współredaktorka antologii Połów. Poetyckie debiuty 2012 o wierszach Seweryna Górczaka.

WIĘCEJ

"Prywatne perpetuum mobile". O wierszach Oliwii Betcher

recenzje / NOTKI I OPINIE Marta Podgórnik

Marta Podgórnik, współredaktorka antologii Połów. Poetyckie debiuty 2012, o twórczości Oliwii Betcher.

WIĘCEJ

Jakby w kamieniu

wywiady / O PISANIU Patryk Czarkowski Roman Honet

Z Patrykiem Czarkowskim o książce Połów. Poetyckie debiuty 2012 rozmawia Roman Honet.

WIĘCEJ

O wierszach Patryka Czarkowskiego

recenzje / NOTKI I OPINIE Roman Honet

Roman Honet, współredaktor antologii Połów. Poetyckie debiuty 2012, o twórczości Patryka Czarkowskiego.

WIĘCEJ

Kuter do bazy!

recenzje / IMPRESJE Joanna Mueller

Joanna Mueller współredaktorka antologii Połów. Poetyckie debiuty 2011 o twórczości Katarzyny Kaczmarek, Macieja Taranka i Joanny Żabnickiej.

WIĘCEJ