recenzje / ESEJE

Słowa po prostu wypowiedziane

Dominik Borowski

Recenzja Dominika Borowskiego książki Mów Sławomira Elsnera, która ukazała się w wersji elektronicznej nakładem Biura Literackiego 18 września 2017 roku.

Biuro Literackie kup książkę na poezjem.pl

Bardzo często biorąc do ręki tomik poetycki spodziewamy się, że znajdziemy w nim wiele rozbudowanych metafor. Niektórzy z nas boją się, że przeoczą konteksty „przytwierdzone” do wiersza

czy nie odkryją wszystkich znaczeń, które przekazuje poeta. Takie podejście nie sprawdzi się jednak

w przypadku najnowszego zbioru poetyckiego, mieszkającego w Irlandii Sławomira Elsnera.

Mowa tutaj oczywiście o tomiku Mów, wydanym przez Biuro Literackie. Poeta proponuje w nim

lirykę bliską odbiorcy. Prostymi słowami, choć nie rezygnując z metafor, stara się opisać własne doświadczenia, zdiagnozować codzienność i zgłębić problemy współczesnego człowieka. Jego poetycki wywód staje się zapisem wypowiadanych swobodnie słów, co zapowiada już sam tytuł i okładka. „Mów” możemy traktować jako pewną zasadę, jakiej chce przestrzegać podmiot liryczny. Uzupełnia to sposób jego zapisu, który tworzy graficzne przedstawienie ust.

Co dokładnie wychodzi z ust podmiotu lirycznego? Jednym z obszarów jest jego prywatność. „Ja” liryczne próbuje tutaj zmagać się z własną biografią, co potwierdza rekonstrukcja chwil związanych ze śmiercią ojca czy z egzaminami maturalnymi. To z pewnością ważne momenty w życiu, które musiały pozostawić trwały ślad w pamięci. Oprócz spraw osobistych, poeta tematem swoich rozważań czyni kondycję współczesnego człowieka. W utworze „Rutyna” – przykładowo – zwraca uwagę na monotonię naszych czynów, podążanie wciąż tymi samymi, utartymi ścieżkami, monotonię, która czyni nas niezauważalnymi. Niepewny człowiek wyraźnie akcentuje, że znajduje się dzisiaj „w ciemności”, w stanie jakiegoś zagubienia. Jednak w tej ponurej wizji przebłyskuje Nadzieja, że to wszystko może się zmienić.

Zadziwiający jest tutaj spokój, z jakim mówi podmiot liryczny. Jego postawę cechuje  zdystansowanie, które być może pozwala na bardziej wnikliwą analizę rzeczywistości. Można go zatem postrzegać, jak poetę-badacza, dla którego nie własne emocje są ważne, a prawda o świecie.

Sięgając po tomik poetycki Mów trzeba nastawić się na wysłuchanie wyważonego poetyckiego monologu. Będzie to chwila zadumy, refleksji. Nie na tym jednakże kończy się spotkanie z poezją Elsnera. Poeta w tytule prowokuje do zabrania głosu. Odważysz się czytelniku?


Pierwotnie recenzja ukazała się w „Projektorze” 2016, nr 6 (21). Dziękujemy redakcji i autorowi za zgodę na przedruk.

O AUTORZE

Dominik Borowski

Urodzony w 1989 roku, doktorant na Wydziale Polonistyki UJ, nauczyciel akademicki, nauczyciel języka polskiego, naukowo zajmuje się literaturą dla młodzieży i dydaktyką (autor 30 artykułów naukowych), mieszka w Krakowie.

powiązania

Rozrachunek z teraźniejszością

recenzje / ESEJE Dominik Borowski

Recenzja Dominika Borowskiego z książki Tadeusza Pióry Powązki, która ukazała się w  kieleckim magazynie kulturalnym „Projektor”.

WIĘCEJ

Jaki jest świat według Romana Honeta?

recenzje / ESEJE Dominik Borowski

Recenzja Dominika Borowskiego z książki świat był mój Romana honeta, która ukazała się w lipcu 2014 roku w Kieleckim Magazynie Kulturalnym „Projektor”.

WIĘCEJ

Mowność według Sławomira Elsnera

recenzje / ESEJE Maciej Krzyżan

Recenzja Macieja Krzyżana książki Mów Sławomira Elsnera, która ukazała się w wersji elektronicznej nakładem Biura Literackiego 18 września 2017 roku.

WIĘCEJ

Mam wrażenie, że kaleczę język polski

wywiady / O KSIĄŻCE Aleksandra Olszewska Sławomir Elsner

Rozmowa Aleksandry Olszewskiej ze Sławomirem Elsnerem, towarzysząca premierze książki Mów, wydanej w Biurze Literackim 6 września 2016 roku.

WIĘCEJ

Jak linoskoczek…

recenzje / ESEJE Marcin Jurzysta

Recenzja Marcina Jurzysty, towarzysząca premierze książki Mów Sławomira Elsnera, wydanej w Biurze Literackim 6 września 2016 roku.

WIĘCEJ

Niedziela

recenzje / KOMENTARZE Sławomir Elsner

Komentarz Sławomira Elsnera w ramach cyklu „Historia jednego wiersza”, towarzyszący premierze książki Mów, wydanej w Biurze Literackim 6 września 2016 roku.

WIĘCEJ