Zapowiedź z Biura / Rūta BRIEDE Pies, który rozweselił smutki

Ostatnią książką dla najmłodszych czytelniczek i czytelników „Nowego europejskiego kanonu literackiego” będzie Pies, który rozweselił smutki Rūty Briede (R.B.) z pięknymi ilustracjami Elīny Brasliņy w przekładzie Agnieszki Smarzewskiej. Publikacja otrzymała Międzynarodową Nagrodę im. Jānisa Baltvilksa w dziedzinie literatury dziecięcej i książki artystycznej w 2017 roku.

Pewnego dnia miasto osnuły chmury czarnego dymu. Ukradły wszystkie kolory i zapachy. Odważny pies postanowił wspiąć się po drabinie do nieba, by sprawdzić, co kryje się w wielkiej chmurze smutku, i spróbować to przepędzić. Pies, który rozweselił smutki to poetycka książka obrazkowa o emocjach dla dzieci i dorosłych.

Rūta Briede (R.B.) urodziła się w 1984 roku. Jest autorką książek dla dzieci i komiksów, ilustratorką, scenografką, wykładowczynią Łotewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Rydze oraz redaktorką artystyczną w wydawnictwie Liels un Mazs. To również pomysłodawczyni i współtwórczyni popularnej w Łotwie kieszonkowej serii ilustrowanych książeczek dla dzieci Bikibuks.

Elīna Brasliņa urodziła się w 1988 roku. Jest ilustratorką i tłumaczką, absolwentką Łotewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Rydze. To autorka ilustracji do ponad kilkudziesięciu książek dla dzieci, a także animacji do filmu Jakub, Mimmi i gadające psy (reż. Edmunds Jansons, 2019).

Agnieszka Smarzewska urodziła się w 1987 roku. Jest tłumaczką literatury litewskiej i łotewskiej, prozaiczką oraz publicystką, redaktorką Przeglądu Bałtyckiego. Ukończyła bałtystykę na Uniwersytecie Warszawskim, studiowała także reklamę w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Należy do Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.

Publikacja ukaże się w okolicach Dnia Dziecka, a Rūta Briede będzie gościnią tegorocznego TransPortu Literackiego 29, który w tym roku wydarzy się w Kołobrzegu między 6 a 9 czerwca.