Wiersze i opowiadania doraźne 2019

10/01/2021 liryka

Publikacja z wierszami i opowiadaniami laureatów projektu Wiersz i opowiadanie doraźne 2019: Anny Adamowicz, Anny Dwojnych, Łukasza Dynowskiego, Łukasza Gamrota, Hanny Główki, Pawła Harlendera, Romana Honeta, Agaty Jabłońskiej, Aglai Janczak, Łukasza Kamińskiego, Antoniny Kociołek, Michała Kozy, Marcina Królikowskiego, Natalii Kubicius, Marka Kucaka, Pawła Kusiaka, Dominiki Lewickiej-Klucznik, Anny Łagodzkiej, Zbigniewa Macheja, Karola Maliszewskiego, Anny Mochalskiej, Bronki Nowickiej, Anny Podczaszy, Marcina Podlaskiego, Marty Podgórnik, Bianki Rolando, Jakuba Sęczyka, Jakuba Skwarły, Tadeusza Sławka, Zuzanny Strehl, Katarzyny Szaulińskiej, Małgorzaty Szczeciny, Antoniny M. Tosiek.

 

Cały zysk ze sprzedaży książki zostanie przeznaczony na cele charytatywne.

Autor
Anna Adamowicz, Anna Dwojnych, Łukasz Dynowski, Łukasz Gamrot, Hanna Główka, Paweł Harlender, Roman Honet, Agata Jabłońska, Aglaja Janczak, Łukasz Kamiński, Antonina Kociołek, Michał Koza, Marcin Królikowski, Natalia Kubicius, Marek Kucak, Paweł Kusiak, Dominika Lewicka-Klucznik, Anna Łagodzka, Zbigniew Machej, Karol Maliszewski, Anna Mochalska, Bronka Nowicka, Anna Podczaszy, Marcin Podlaski, Marta Podgórnik, Bianka Rolando, Jakub Sęczyk, Jakub Skwarło, Tadeusz Sławek, Zuzanna Strehl, Katarzyna Szaulińska, Małgorzata Szczecina, Antonina M. Tosiek
Wydawca
Biuro Literackie
Miejsce
Stronie Śląskie
Wydanie
1
Data wydania
2019-09-09
Gatunek
Liryka
Seria
Poezje
Ilość stron
56
Format
162 x 215 mm
Oprawa
miękka
Projekt okładki
Iwona Chmielewska
Projekt opracowania graficznego
Artur Burszta
ISBN
978-83-65358-07-3
spis treści

Bronka Nowicka: Adopcja na wybiegu

Aglaja Janczak: Amarcord (znaczy: przypominam sobie)

Dominika Lewicka-Klucznik: Nie mieszkam pod dziesiątką

Anna Mochalska: macierzyństwo. świętowanie

Anna Podczaszy: Sakramenty

Roman Honet: Miłościwi panowie i krnąbrni poddani

Zbigniew Machej: Na wybory europejskie w maju 2019 roku

Marta Podgórnik: Niedziela wyborcza

Anna Łagodzka: Dzisiaj

Łukasz Kamiński: black mirror interaktywnie

Hanna Główka: Jej wysokość wolna wola

Natalia Kubicius: Oddajcie głos temu, co głośne

Antonina Kociołek: Jeśl wojna jest przedłużeniem czegokolwiek

Paweł Harlender: fatwy na padmasany

Anna Dwojnych: Zapiski z Czarnej Chaty. Lyon, koniec maja

Marcin Podlaski: borderline

Tadeusz Sławek: [W tęczowe włosy twej matki]

Karol Maliszewski: Czarny Wrocław

Marek Kucak: recht

Paweł Kusiak: Wiersz dla wszystkich pojazdów i podjazdów

Jakub Skwarło: Zła krew

Agata Jabłońska: [dawno nie było powodzi]

Marcin Królikowski: Kulminacyjna fala

Katarzyna Szaulińska: Piątek dla Przyszłości

Małgorzata Szczecina: jesteśmy zbiorowym

Łukasz Dynowski: #walka

Zuzanna Strehl: plan B

Antonina M. Tosiek: tlen, czyli o ekologii

Anna Adamowicz: Falcon 9 wynosi na orbitę świadomość Murraya Gell-Manna

Łukasz Gamrot: O czym śpiewają pustynne kaszaloty

Michał Koza: obmyślanie strategii

Jakub Sęczyk: Mlekiem i miodem

Bianka Rolando: Szałas wzniesiony w ostatnim dniu „narodowego pisania wierszy i opowiadań”

 

Artur Burszta: Posłowie

opinie o książce

Powstały literackie akty niezgody na świat, w którym jest tyle wykluczanych i prześladowanych grup czy mniejszości. Są to teksty pełne sprzeciwu wobec hejtu, poniżania, nietolerancji i łamania praw. Wyzysku i wykorzystywania. Niszczenia i głodu. Aktów terroru i wojen.

Artur Burszta

inne książki autora

teksty i materiały o książce w bibliotece