Pracownia księgarska 2021: Menadżer z księgarni

Biuro Literackie zaprasza wyróżniające się księgarnie oraz najbardziej aktywnych księgarzy, sprzedawców książek i dystrybutorów do udziału w projekcie szkoleniowym mającym na celu sprowokowanie dyskusji na temat współczesnego rynku książki i marketingu w literaturze, a także podniesienie kompetencji osób związanych z księgarniami. Celami projektu są także integracja branżowa i wymiana dobrych praktyk.

 

Krzysztof Żwirski porozmawia z uczestnikami szkolenia o programach wsparcia opracowanych dla księgarzy na przykładzie Programu Krakowa Miasta Literatury UNESCO. Przygotuje też przegląd zagranicznych funduszy i grantów, co będzie punktem wyjścia do dyskusji o korzyściach ze współpracy lokalnej i ogólnopolskiej. Olga Brzezińska opowie o zarządzaniu projektami w literaturze – od spotkania autorskiego do autorskiego projektu.

 

Spotkanie z Bogusławą Sochańską „Patrząc na Zachód” będzie pretekstem do omówienia różnic między prowadzeniem księgarni w Polsce i w Danii. Jak połączyć sukces ekonomiczny z sukcesem artystycznym proponowanych książek i działań? Księgarnia – sklep z książkami i nie tylko – co jeszcze warto mieć w swojej ofercie? To tylko wybrane pytania, na które odpowiedzi szukać będziemy podczas zajęć.

 

Dzięki dotacji ministerialnej z programu „Partnerstwo dla książki” udział w warsztatach będzie bezpłatny. Biuro Literackie pokryje koszty trzech noclegów wraz z wyżywieniem (23-26 czerwca 2021). By wziąć udział w szkoleniu, należy do 15 czerwca przesłać na adres mailowy akcje@biuroliterackie.pl swoje zgłoszenie zawierające deklarację chęci udziału (wraz z danymi: nazwa księgarni, telefon kontaktowy). Wiadomość należy zatytułować: „Menadżer z księgarni”.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

 

projekty