Pracownia nauczycielska 2023

 

Jesteś nauczycielką lub nauczycielem języka polskiego w szkole podstawowej albo średniej? Chcesz poszerzyć swoją wiedzę w zakresie najnowszej literatury krajowej i zagranicznej? Dowiedzieć się więcej o aktualnych trendach, poetykach, książkach, autorkach i autorach? Weź udział w zajęciach Pracowni nauczycielskiej podczas festiwalu TransPort Literacki 28 między 21 a 24 września 2023 roku w Kołobrzegu. Warsztaty zostaną poprowadzone przez uznanych krytyków i krytyczki oraz wykładowców i wykładowczynie. Szczegółowy program zostanie zaprezentowany 17 maja 2023 roku. Zaplanowano łącznie cztery sesje. Pierwsza odbędzie się w czwartek 21 września w godzinach 17:00–19:00. Kolejne zajęcia – w piątek i sobotę (9:00–11:00), a finałowe w niedzielę (9:00–12:00). O wyborze będzie decydować Twoje portfolio.

 

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie poprzez formularz. Każde powinno zawierać opis kariery dydaktycznej osoby aplikującej wraz z linkami odsyłającymi do konkretnych stron i materiałów audio oraz wideo. Warunkiem rozpatrzenia propozycji jest skierowanie na zajęcia ze strony dyrekcji Twojej szkoły i wniesienie na konto 71 1050 1575 1000 0022 7732 9062 opłaty w wysokości 75 zł na pokrycie kosztów związanych z przeglądem i oceną nadesłanego zgłoszenia oraz obsługą naboru. Z opłaty zwolnione są osoby z województwa zachodniopomorskiego. Niekompletne lub niespełniające kryteria zgłoszenia nie będą brane pod uwagę. Osoby zakwalifikowane ponoszą we własnym zakresie lub na koszt szkoły koszty noclegów, posiłków i dojazdu na miejsce wydarzenia.

 

Pracownia nauczycielska jest częścią TransPortu Literackiego 28. Organizator festiwalu Biuro Literackie zastrzega sobie możliwość zmiany powyższych warunków. Osoby, które zadeklarują udział w projekcie, o wynikach naboru zostaną poinformowane mailowo do końca marca 2023 roku. Wszelkie dodatkowe informacje na temat projektu pojawiać się będą na profilu Biura Literackiego na Facebooku. Ponadto najważniejsze informacje przesyłane będą drogą mailową. W przypadku pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu na adres: akcje@biuroliterackie.pl. Festiwal realizowany jest we współpracy z miastem Kołobrzeg, samorządem Pomorza Zachodniego oraz Unią Europejską w ramach programu Kreatywna Europa.

 

Wyślij swoje zgłoszenie
Dołącz do TransPortowej grupy

projekty