Pracownie przekładowe 2022

 

Jesteś tłumaczem/tłumaczką? Interesujesz się współczesną literaturą ukraińską, słoweńską albo hiszpańską i katalońską? Chcesz sprawdzić swoje umiejętności? Poprawić warsztat? Weź udział w zajęciach Pracowni przekładowych podczas festiwalu TransPort Literacki 27 między 22 a 25 września 2022 roku w Kołobrzegu. Zaplanowane zostały zajęcia i konsultacje indywidualne pod okiem wybitnych tłumaczy: Bohdana Zadury, Miłosza Biedrzyckiego oraz Filipa Łobodzińskiego. Będą one tradycyjnie miały kameralny charakter. Do każdej grupy przypisanych zostanie nie więcej niż 5 osób.

 

O wyborze będą decydować próbne przekłady poetyckie lub prozatorskie. Propozycje przyjmowane są wyłącznie poprzez formularz (link poniżej) do 30 czerwca 2022 roku (języki hiszpański, kataloński i ukraiński) oraz do 30 sierpnia 2022 roku (język słoweński). Każde zgłoszenie powinno składać się z 5 wybranych wierszy lub opowiadania albo fragmentu powieści o łącznej długości nieprzekraczającej 10 stron znormalizowanego maszynopisu. Dodatkowo należy dołączyć oryginał tekstu oraz biogram przekładanego autora. Każdy może przesłać maksymalnie trzy propozycje, tj. teksty trójki różnych autorek lub autorów.

 

Zaplanowano cztery sesje warsztatowe. Pierwsze, zapoznawcze spotkanie odbędzie się 22 września w godzinach 17:30–18:00. Kolejne zajęcia w piątek, sobotę i niedzielę (23–25 września) w godz. 9:00-11:00. Projekt nie ma charakteru wydawniczego. Jest adresowany głównie dla początkujących tłumaczy bądź osób pracujących nad konkretnymi przekładami. Celem przedsięwzięcia nie jest nawiązanie współpracy wydawniczej, ale podniesienie poziomu warsztatu translatorskiego.

 

Organizator projektu Biuro Literackie zastrzega sobie możliwość zmiany powyższych warunków. Osoby, które zadeklarują udział w projekcie, o wynikach naboru zostaną poinformowane mailowo w ciągu 14 dni od zakończenia naboru. Wszelkie dodatkowe informacje na temat projektu pojawiać się będą na profilu Biura Literackiego na Facebooku. Ponadto najważniejsze informacje przesyłane będą drogą mailową. W przypadku pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu na adres: akcje@biuroliterackie.pl.

  

Wyślij swoje zgłoszenie

 

projekty