debaty / ANKIETY I PODSUMOWANIA

Być poetą po trzydziestce

Wojciech Browarny

Głos Wojciecha Browarnego w debacie "Książka 2008".

strona debaty

Książka 2008

Wskazanie: Jacek GUTOROW Inne tempo

Inne tempo jest o tym, że jest już po wszystkim, czas wrzucać na luz – chociaż nic nadzwyczajnego się nie zdarzyło.

Czas biograficzny w wierszach Jacka Gutorowa to “wiek męski, wiek klęski”, a historia to “czas kursywy”, gdy w świecie wytrąconym z równowagi niełatwo się “rozeznać i opisać”, więc trzeba “przechodzić ślepo na drugą stronę”.

Stałym motywem tej poezji jest beckettowskie “skończyło się”, ale zredukowane do punktu widzenia lirycznego “ja”, które życiowo “ma już dosyć”, a poetycko z pełną świadomością “grzęźnie we własnych słowach”.

Kilka żartów o prozie telewizyjnej i poezji ogłoszeń nie zmienia bezlitosnego tonu tych pieśni doświadczenia. Gutorow chyba już wie, jak być poetą po trzydziestce.