debaty / WYDARZENIA I INICJATYWY

Czas wysoce skonwencjonalizowanych kontaktów

Krzysztof Siwczyk

Głos Krzysztofa Siwczyka w debacie "Z Fortu do Portu".

strona debaty

Z Fortu do Portu

Okres ostatnich 10 lat Fortowo-Portowych festiwali to czas wysoce skonwencjonalizowanych kontaktów między artystami a publicznością (spowiedź, warsztaty). Był to powrót do poważnego i sprawdzonego myślenia o poezji czy, szerzej, sztuce.

Obserwacja ta pozwala twierdzić, że warstwa anegdotyczna, czyli tzw. legenda festiwalowa lub apokryf, może być jedynie obiektem domniemań i ryzykownych hipotez. Pamięć ludzka jest zawodna, a bezpośrednie zaangażowanie w życie festiwalowe nie pozwala mi (po prostu nie mogę, Boże Drogi) zobiektywizować faktów, które dla przyszłego funkcjonowania kultury słowa w Polce będą miały prawdopodobnie znaczenie zasadnicze i wiodące. 10 lat zmagań i prób odnowienia oblicza tej ziemi – to dużo i mało. Przed nami jeszcze ogrom pracy, biorąc pod uwagę ekspansję festiwali o proweniencji awangardowej: Spotkania Poetów Wschodu i Zachodu w Krakowie, liczne Slam Poetry oraz Turnieje Jednego Wiersza rozsiane i szalejące po całym kraju – naszym, kochanym kraju – Polsce! Niemniej warto podjąć wyzwanie, w imię utrzymania tradycji przy życiu, a wiersza w pionie. Jak uczył jeden z najwybitniejszych egzegetów, Ojciec Założyciel, Brat Foks: z prawej i z lewej równo i bez zbędnej, postmodernistycznej teorii, proszę Państwa.

O AUTORZE

Krzysztof Siwczyk

Urodzony w 1977 roku w Knurowie. Poeta, recenzent literacki oraz okazjonalnie aktor. W „Polityce” ukazują się jego felietony, pracuje w Instytucie Mikołowskim. Laureat nagród literackich: „Czasu Kultury” (1995) i Fundacji Kultury (1999), Poznańskiego Przeglądu Nowości Wydawniczych (2003), Fundacji im. Kościelskich (2014). Był nominowany także do Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej „Silesius” (czterokrotnie), Narody Literackiej Gdynia oraz Nagrody Poetyckiej im. W. Szymborskiej. Zagrał tytułową rolę w filmie Wojaczek, za którą był nominowany do Europejskiej Nagrody Filmowej (2000). Dotychczas opublikował kilkanaście książek poetyckich, ostatnio: Krematoria 1/Krematoria 2. Mieszka w Gliwicach.