debaty / ANKIETY I PODSUMOWANIA

Kiedy debiutować? Czy debiutować?

Krzysztof Siwczyk

Głos Krzysztofa Siwczyka w debacie "Kiedy debiutować?".

strona debaty

Kiedy debiutować?

Podejrzewam, że pytanie o dogodny moment na debiut pisarski jest de facto pytaniem o samopoczucie debiutanta, jakie udziela się w momencie opublikowania swojej pierwszej książeczki i jedynie o samopoczuciu mogę co bądź powiedzieć.

W wieku lat osiemnastu samopoczucie na ogół bywa wypadkową naiwności i rozpaczy. Większość moich wierszy z tamtego czasu spokojnie lokuję jako literalne świadectwa samopoczucia osiemnastolatka. Nie ma w tym oczywiście nic złego, natomiast naonczas obca mi była kalkulacja strat i zysków, która ewentualnie mogła zaciążyć na mojej krótkiej, pisarskiej historii. Wtedy wszystko wydawało mi się skończone, a “bycie autorem” jeszcze wzmacniało to przekonanie. Nie mogłem wyobrazić sobie książek kolejnych. Zwarty druk stawiał kropkę nad “i” własnym iluzjom, potwierdzał bezzasadność podejmowania kolejnych prób, bo przecież ten debiutancki tomik w całości wyczerpał moją młodocianą wyobraźnię, pomimo że czytałem wtedy stosunkowo dużo.

Tak więc nie tyle “kiedy debiutować?”, ile “czy debiutować?” Podejrzewam, że nie przemyślałem wystarczająco tej kwestii w swoich początkach, o czym zaświadczają następne książki. Jedno pozostaje dla mnie jasne: zaczynać tak, aby w początkach znać zakończenia, startować w przekonaniu o tym, że dystans okaże się zbyt długi, co przynajmniej pozwala śmiać się z tych, którzy wierzą w jakiś pisarski czy nie daj Boże życiowy sukces. Wszak spotkamy się na innej mecie?

O AUTORZE

Krzysztof Siwczyk

Urodzony w 1977 roku w Knurowie. Poeta, recenzent literacki oraz okazjonalnie aktor. W „Polityce” ukazują się jego felietony, pracuje w Instytucie Mikołowskim. Laureat nagród literackich: „Czasu Kultury” (1995) i Fundacji Kultury (1999), Poznańskiego Przeglądu Nowości Wydawniczych (2003), Fundacji im. Kościelskich (2014). Był nominowany także do Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej „Silesius” (czterokrotnie), Narody Literackiej Gdynia oraz Nagrody Poetyckiej im. W. Szymborskiej. Zagrał tytułową rolę w filmie Wojaczek, za którą był nominowany do Europejskiej Nagrody Filmowej (2000). Dotychczas opublikował kilkanaście książek poetyckich, ostatnio: Krematoria 1/Krematoria 2. Mieszka w Gliwicach.